Hướng dẫn Giải bài 30 31 32 trang 87 sgk Toán 6 tập 2

Bài §6. Tia phân giác của góc, chương II – Góc, sách giáo khoa toán 6 tập hai. Nội dung bài giải bài 30 31 32 trang 87 sgk toán 6 tập 2 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần hình học có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 6.


Lý thuyết

1. Tia phân giác của 1 góc là gì?

Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hại cạnh ấy hai góc bằng nhau

§6. Tia phân giác của góc – Giải bài 30 31 32 trang 87 sgk toán 6 tập 2

Tia Oz là tia phân giác của góc xOy thì:

+ Tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy.

+ \(\widehat {xOy} = \widehat {zOy}\)

Hoặc \(\widehat {xOz} = \widehat {zOy} = \frac{1}{2}\widehat {xOy}.\)

2. Cách vẽ tia phân giác của một góc

Cách 1: Dùng thước đo góc

Cách 2: Gấp giấy

Dưới đây là phần Hướng dẫn trả lời các câu hỏi có trong bài học cho các bạn tham khảo. Các bạn hãy đọc kỹ câu hỏi trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi

Trả lời câu hỏi trang 86 sgk Toán 6 tập 2

Hãy vẽ tia phân giác của góc bẹt.

Trả lời:

\(\widehat {xOy}\) là góc bẹt, tia \(Oz\) là tia phân giác của \(\widehat {xOy}\)

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 30 31 32 trang 87 sgk toán 6 tập 2. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần hình học 6 kèm bài giải chi tiết bài 30 31 32 trang 87 sgk toán 6 tập 2 của bài §6 Tia phân giác của góc chương II – Góc cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 30 31 32 trang 87 sgk toán 6 tập 2
Giải bài 30 31 32 trang 87 sgk toán 6 tập 2

1. Giải bài 30 trang 87 sgk Toán 6 tập 2

Trên cùng một nửa mặt phẳng chứa bờ $Ox$, vẽ tia $Ot$ sao cho góc \(\widehat{xOt}\)= $25^0$, \(\widehat{xOy}\)= $50^0$.

a) Tia $Ot$ có nằm giữa hai tia $Ox$ và $Oy$ không?

b) So sánh góc $tOy$ và góc $xOt$.

c) Tia $Ot$ có là tia phân giác của góc $xOy$ không? Vì sao?

Bài giải:

Ta có hình vẽ minh họa sau đây:

a) Tia $Ot$ nằm giữa hai tia $Ox$ và $Oy$ (1) vì các tia $Ot, Oy$ cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ chứa $Ox$ và \(\widehat{xOt}\) <\(\widehat{xOy}\)

b) Tia $Ot$ nằm giữa hai tia $Ox,Oy$ nên:

\(\widehat{xOt}\) +\(\widehat{yOt}\)= \(\widehat{xOy}\)

Do đó: $25^0+ \widehat{tOy}= 50^0$

Suy ra \(\widehat{tOy}\) = $50^0 – 25^0 = 25^0$

Vậy \(\widehat{xOt}\) = \(\widehat{tOy}\) (2)

c) Từ (1) và (2) suy ra $Ot$ là tia phân giác của góc $xOy.$


2. Giải bài 31 trang 87 sgk Toán 6 tập 2

a) Vẽ góc $xOy$ có số đo $126^0$

b) Vẽ tia phân giác của góc $xOy$ ở câu a.

Bài giải:

a) Cách vẽ:

Vẽ tia $Ox.$

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia $Ox$ vẽ tia Oy sao cho góc $xOy = 126^0$

b) Gọi tia $Oz$ là tia phân giác của góc $xOy$

Suy ra: Góc $xOz$ = góc $yOz$ = 126º/2 = $63^0$


3. Giải bài 32 trang 87 sgk Toán 6 tập 2

Khi nào ta kết luận được tia $Ox$ là tia phân giác của góc $xOy$? Trong những câu trả lời sau, em hay chọn những câu đúng:

a) \(\widehat{xOt}\) = \(\widehat{yOt}\)

b) \(\widehat{xOt}\) + \(\widehat{tOy}\) = \(\widehat{xOy}\)

c) \(\widehat{xOt}\) +\(\widehat{tOy}\) = \(\widehat{xOy}\) và \(\widehat{xOt}\) =\(\widehat{yOt}\)

d) \(\widehat{xOt}\) =\(\widehat{yOt}\) = \(\frac{1}2\widehat{xOy}\)

Bài giải:

Câu đúng là: c)d)

Câu c:

\(\widehat{xOt}\) +\(\widehat{tOy}\) = \(\widehat{xOy}\) và \(\widehat{xOt}\) =\(\widehat{yOt}\)

Câu d:

\(\widehat{xOt}\) =\(\widehat{yOt}\) = \(\frac{1}2\widehat{xOy}\)


Bài trước:

Câu tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 6 với giải bài 30 31 32 trang 87 sgk toán 6 tập 2!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com