Bài 20. Thực hành: Quan sát một số thân mềm sgk Sinh học 7

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 20. Thực hành: Quan sát một số thân mềm sgk Sinh học 7. Nội dung bài bao gồm đầy đủ lý thuyết, các khái niệm, phương pháp giải, công thức, chuyên đề sinh học, … có trong SGK để giúp các em học tốt môn sinh học lớp 7.


Thân mềm có các đặc điểm: Cơ thể mềm, có đá vôi che chở và nâng đỡ, tùy lối sống mà vỏ và cấu tạo cơ thể có thay đổi.

I – Yêu cầu


II – Chuẩn bị


III – Nội dung

1. Cấu tạo vỏ

Trả lời câu hỏi trang 69 sgk Sinh học 7

∇ Quan sát hình 20.1,2,3 đối chiếu với mẫu vật, nhận biết tên các bộ phận và chú thích bằng số vào hình.

Trả lời:

– Hình 20.1: 1. Tua đầu; 2. Tua miệng; 3. Lỗ miệng; 4. Mắt; 5. Chân; 6. Lỗ thở; 7. Vòng xoắn vỏ; 8. Đỉnh vỏ.

– Hình 20.2: 1. Đỉnh vỏ; 2. Mặt trong vòng xoắn; 3. Vòng xoắn cuối; 4. Lớp xà cừ; 5. Lớp sừng (ở ngoài).

– Hình 20.3: 1. Gai vỏ; 2. Vết các lớp đá vôi.

2. Cấu tạo ngoài

Trả lời câu hỏi trang 69 sgk Sinh học 7

∇ Quan sát hình 20.4,5 đối chiếu với mẫu vật để nhận biết các bộ phận và chú thích bằng số vào hình.

Trả lời:

– Hình 20.4: 1. Chân trai; 2. Lớp áo; 3. Tấm mang; 4. Ống hút; 5. Ống thoát; 6. Vết bám cơ khép vỏ; 7. Cơ khép vỏ; 8. Vỏ trai.

– Hình 20.5: 1. Tua dài; 2. Tua ngắn; 3. Mắt; 4. Đầu; 5. Thân; 6. Vây bơi; 7. Giác bám.

3. Cấu tạo trong

Khoang cơ thể ở trai sông và ốc sên tiêu giảm nên mổ và quan sát nội quan rất khó. Để quan sát cấu tạo trong của thân mềm, có thể dễ dàng thực hiện trên cơ thể mực.

Trả lời câu hỏi trang 70 sgk Sinh học 7

∇ Quan sát hình 20.6, đối chiếu với mẫu vật về cấu tạo trong của mực, nhận biết các bộ phận và ghi số vào các ô trống sao cho tương ứng với các vị trí trên hình vẽ.

 

Trả lời:

Chú thích: 1. Áo; 2. Mang; 3. Khuy cài áo; 4. Tua dài; 5. Miệng; 6. Tua ngắn; 7. Phễu phụt nước; 8. Hậu môn; 9. Tuyến sinh dục


IV – Thu hoạch

Trả lời câu hỏi trang 70 sgk Sinh học 7

∇ – Hoàn thành chú thích ở các hình 20.1,2,4,5,6.

– Hoàn chỉnh bảng thu hoạch.

Trả lời:

– Hình 20.1,2,3,4,5,6 đã hoàn thành bên trên.

– Bảng thu hoạch:


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Bài 20. Thực hành: Quan sát một số thân mềm sgk Sinh học 7 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Sinh học lớp 7 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com