Bài 23. Thực hành: Mổ và quan sát tôm sông sgk Sinh học 7

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 23. Thực hành: Mổ và quan sát tôm sông sgk Sinh học 7. Nội dung bài bao gồm đầy đủ lý thuyết, các khái niệm, phương pháp giải, công thức, chuyên đề sinh học, … có trong SGK để giúp các em học tốt môn sinh học lớp 7.


I – Yêu cầu


II – Chuẩn bị


III – Nội dung

1. Mổ và quan sát mang tôm

Trả lời câu hỏi trang 77 sgk Sinh học 7

∇ Thảo luận ý nghĩa đặc điểm lá mang với chức năng hô hấp dưới nước của mang và chú thích trực tiếp vào hình thay cho các con số: 1, 2, 3, 4.

Trả lời:

1. Lá mang.

2. Cấu tạo hình lông chim của lá mang.

3. Bó cơ.

4. Đốt gốc chân ngực.

2. Mổ và quan sát cấu tạo trong


Trả lời câu hỏi trang 78 sgk Sinh học 7

∇ Sau khi thực hành ở nhóm, em hãy chú thích vào các chữ số ở hình 23.3B.

Trả lời:

3. Dạ dày.

4. Tuyến gan.

6. Ruột.
∇ Dựa vào gợi ý trên và hình 23.3A, tìm các chi tiết cơ quan thần kinh ở mẫu tôm vừa mổ chú thích chính xác vào hình 23.3C.

Trả lời:

1. Hạch não.

2. Vòng thần kinh hầu.

5. Chuỗi thần kinh ngực.

7. Chuỗi thần kinh bụng.


IV – Thu hoạch

Trả lời câu hỏi trang 78 sgk Sinh học 7

∇ Hoàn thành các chú thích ở các hình 23.1B; 23.3B,C thay cho các chữ số.

Trả lời:

– Hình 23.1B: 1. Lá mang; 2. Cấu tạo hình lông chim của lá mang; 3. Bó cơ; 4. Đốt gốc chân ngực.

– Hình 23.3B: 3. Dạ dày; 4. Tuyến gan; 6. Ruột.

– Hình 23.3C: 1. Hạch não; 2. Vòng thần kinh hầu; 5. Chuỗi thần kinh ngực; 7. Chuỗi thần kinh bụng.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Bài 23. Thực hành: Mổ và quan sát tôm sông sgk Sinh học 7 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Sinh học lớp 7 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com