Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 59 60 sgk GDCD 9

Hướng dẫn Soạn Bài 16: Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân, sách giáo khoa GDCD lớp 9. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 59 60 sgk GDCD 9 bao gồm đầy đủ phần lý thuyết về công dân trong đời sống, pháp luật, phần trả lời câu hỏi gợi ý và phần giải bài tập cuối bài học để giúp các em học sinh học tốt môn GDCD lớp 9.


I. Đặt vấn đề

Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 59 60 sgk GDCD 9


Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Gợi ý trang 57 58 sgk GDCD 9

a) Theo em, những quy định trên thể hiện quyền gì của người dân?

Trả lời:

Người dân có thể:

– Tham gia góp ý kiến dự thảo, sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 1992.

– Tham gia bàn bạc và quyết định các công việc của xã hội.

b) Nhà nước ban hành những quy định trên để làm gì?

Trả lời:

Những quy định trên nhằm xác định quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất nước trên mọi lĩnh vực.

c) Liên hệ với tình hình ở trường, lớp (hoặc địa phương) và cho biết em (hoặc gia đình em) được tham gia bàn bạc hay tham gia quyết định những công việc gì của trường, lớp (địa phương).

Trả lời:

– Đối với em:

+ Tham gia ý kiến trong những giờ sinh hoạt lớp; tham gia ý kiến trong những buổi gặp mặt ban cán sự lớp với Ban giám hiệu nhà trường, với thầy cô giáo.

+ Góp ý kiến xây dựng kế hoạch hoạt động của Đoàn, Đội; kế hoạch tuần của lớp…

– Đối với gia đình em ở địa phương:

+ Tham gia góp ý kiến xây dựng, sửa đổi Hiến pháp, pháp luật.

+ Tố cáo, khiếu nại những việc làm sai trái của các cơ quan quản lí nhà nước.

+ Tham gia bàn bạc, quyết định chủ trương xây dựng các công trình công cộng.

+ Tham gia xây dựng các quy ước của xã, phường về nếp sống văn minh và phòng chống tệ nạn xã hội…


II. Nội dung bài học

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 59 60 sgk GDCD 9. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi trả lời nhé!


III. Bài tập

1. Hướng dẫn Giải bài 1 trang 59 sgk GDCD 9

Trong các quyền của công dân dưới đây, quyền nào thể hiện sự tham gia của công dân vào quản lí nhà nước, quản lí xã hội?

a) Quyền bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân;

b) Quyền được hưởng chế độ bảo vệ sức khoẻ;

c) Quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân;

d) Quyền được học tập;

đ) Quyền khiếu nại, tố cáo;

e) Quyền bất khả xâm phạm về thân thể;

g) Quyền tự do kinh doanh;

h) Quyền giám sát, kiểm tra hoạt động của cơ quan nhà nước.

Trả lời:

Các quyền: (a), (c), (đ), (h).


2. Hướng dẫn Giải bài 2 trang 59 sgk GDCD 9

Em tán thành quan điểm nào dưới đây? Vì sao?

a) Chỉ cán bộ công chức nhà nước mới có quyền tham gia quản lí nhà nước;

b) Tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội là quyền của mọi người;

c) Tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội là quyền và trách nhiệm của mọi công dân.

Trả lời:

Em tán thành với quan điểm (c), bởi nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì nhân dân. Do đó, xây dựng và phát triển đất nước là trách nhiệm và nghĩa vụ của tất cả mọi người.


3. Hướng dẫn Giải bài 3 trang 59 sgk GDCD 9

Trong các hình thức thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội dưới đây, hình thức nào là trực tiếp, hình thức nào là gián tiếp?

a)Tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội ;

b) Tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân địa phương;

c) Tham gia ý kiến vào dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hằng năm của địa phương;

d) Giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân địa phương;

đ) Góp ý cho hoạt động của cán bộ, công chức nhà nước trên báo, đài;

e) Kiến nghị với các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Trả lời:

– Các hình thức trực tiếp: (a), (b), (c), (d).

– Các hình thức gián tiếp: (đ), (e).


4. Hướng dẫn Giải bài 4 trang 60 sgk GDCD 9

Em cùng các bạn trong nhóm hãy thảo luận và góp ý kiến cho nhà trường và Ban dân số, gia đình và trẻ em ở địa phương về các vấn đề có liên quan đến trẻ em. Ví dụ: Làm thế nào để bảo đảm quyền vui chơi giải trí của trẻ em? Làm thế nào để trẻ em lang thang cơ nhỡ được học tập? Cần làm gì để xây dựng và bảo đảm môi trường giáo dục tốt xung quanh trường học? (hay bất kì vấn đề nào em thấy là cần thiết và có ích cho trẻ em).

Trả lời:

– Theo em, nhà trường cần tổ chức cho học sinh các hoạt động ngoài giờ lên lớp như: Dã ngoại, tổ chức cắm trại, tổ chức liên hoan văn nghệ…

– Ở địa phương: Tổ chức các khu vui chơi, sinh hoạt tập thể, nhà văn hoá…

– Nhà trường và địa phương kết hợp để giải tán các tụ điểm bán hàng rong ở cổng trường, nhà hàng, quán ăn phải thực hiện đúng quy định về vệ sinh, an ninh trật tự.

– Nhà trường, địa phương làm tốt công tác phổ cập giáo dục: Mở lớp học tình thương, thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục.


5. Hướng dẫn Giải bài 5 trang 60 sgk GDCD 9

Trong dịp tổng kết các hoạt động về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của Ban dân số, gia đình và trẻ em phường, bạn Vân – một học sinh lớp 9, rất muốn tham gia ý kiến về các quyền của trẻ em nhưng lại băn khoăn không hiểu mình có được tham gia góp ý kiến không?

Theo em, Vân có được quyền tham gia góp ý kiến không? Vì sao? Vân có thể tham gia ý kiến bằng cách nào? Việc tham gia góp ý của Vân thể hiện quyền gì của công dân?

Trả lời:

– Bạn Vân có quyền tham gia góp ý kiến, bởi vì việc này thể hiện quyền của công dân của bạn (quyền tự do ngôn luận, tự do tham gia đóng góp, phát biểu ý kiến xây dựng tập thể).

– Vân có thể tham gia góp ý kiến bằng cách trực tiếp có ý kiến ngay trong buổi tổng kết.

– Việc tham gia góp ý kiến thể hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và quản lí xã hội của mỗi người.


6. Hướng dẫn Giải bài 6 trang 60 sgk GDCD 9

Theo em, vì sao Hiến pháp quy định công dân có quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội?

Trả lời:

– Hiến pháp quy định công dân có quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội là việc đảm bảo và không ngừng tạo điều kiện để công dân phát huy quyền làm chủ về mọi mặt của mình.

– Công dân có quyền và có trách nhiệm tham gia vào các công việc của Nhà nước, của xã hội để đem lại lợi ích cho xã hội và cho bản thân.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 59 60 sgk GDCD 9 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn GDCD lớp 9 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com