Giải bài 11 12 13 14 15 trang 10 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn giải Bài §3. Ghi số tự nhiên, chương I – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên, sách giáo khoa toán 6 tập một. Nội dung bài giải bài 11 12 13 14 15 trang 10 sgk toán 6 tập 1 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần số học có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 6.


Lý thuyết

1. Số và chữ số

Hình thành khái niệm số có một chữ số, số có hai chữ số, số có ba chữ số,…

Khi viết các số tự nhiên có từ năm chữ số trở lên, người ta viết tách riêng từng nhóm ba chữ số kể từ phải sang trái cho dễ đọc, chẳng hạn: $12 345 678$.

Cần phân biệt: Số với chữ số, số chục với chữ số hàng chục, số trăm với chữ số hàng trăm…

2. Hệ thập phân

Cách ghi số như ở trên là cách ghi số trong hệ thập phân. Trong hệ thập phân, cứ mười đơn vị ở một hành thì làm thành một đơn vị ở hàng liền trước nó.

Ví dụ minh họa như: \(234=200+30+4\)

\(\overline {ab} = a.10 + b\left( {a \ne 0} \right)\)

3. Chú ý

Ngoài các cách ghi trên, cũng có cách ghi số khác, chẳng hạn ghi số La Mã.

Chữ số I V X
Giá trị tương ứng trong hệ thập phân 1 5 10

Dưới đây là phần Hướng dẫn trả lời các câu hỏi có trong bài học cho các bạn tham khảo. Các bạn hãy đọc kỹ câu hỏi trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi

Trả lời câu hỏi trang 9 sgk Toán 6 tập 1

Hãy viết:

– Số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số

– Số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau.

Trả lời:

– Số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số là 999.

– Số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau là 987.

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 11 12 13 14 15 trang 10 sgk toán 6 tập 1. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần số học 6 kèm bài giải chi tiết bài 11 12 13 14 15 trang 10 sgk toán 6 tập 1 của bài §3. Ghi số tự nhiên trong chương I – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 11 12 13 14 15 trang 10 sgk toán 6 tập 1
Giải bài 11 12 13 14 15 trang 10 sgk toán 6 tập 1

1. Giải bài 11 trang 10 sgk Toán 6 tập 1

a) Viết số tự nhiên có số chục là $135$, chữ số hàng đơn vị là $7$.

b) Điền vào bảng:

Bài giải:

a) \(135 . 10 + 7 = 1357.\)

b) Ta có:


2. Giải bài 12 trang 10 sgk Toán 6 tập 1

Viết tập hợp các chữ số của số $2000.$

Bài giải:

Trong số $2000$ có bốn chữ số gồm $1$ chữ số $2$ và ba chữ số $0$.

Nhưng khi viết một tập hợp thì mỗi phần tử chỉ được kể một lần nên tập hợp các chữ số của $2000$ là {$0; 2$}.


3. Giải bài 13 trang 10 sgk Toán 6 tập 1

a) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số.

b) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau.

Bài giải:

a) Muốn một số có bốn chữ số là số nhỏ nhất thì chữ số hàng nghìn của nó phải là số nhỏ nhất khác 0, các chữ số còn lại là số nhỏ nhất. Vì thế sô có bốn chữ số nhỏ nhất là $1000$.

b) Muốn một số có bốn chữ số khác nhau là số nhỏ nhất thì chữ số hàng nghìn của nó phải là số nhỏ nhất khác 0, do đó nó phải là số 1; chữ số hàng trăm phải là số nhỏ nhất khác 1, do đó nó phải là số 0; chữ số hàng chục phải là số nhỏ nhất khác 0 và 1, do đó nó phải là 2; tương tự chữ số hàng đơn vị phải là 3.

Vậy số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau là $1023$.


4. Giải bài 14 trang 10 sgk Toán 6 tập 1

Dùng ba chữ số $0, 1, 2$, hãy viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số mà các chữ số khác nhau.

Bài giải:

Vì số có ba chữ số nên chữ số hàng trăm phải khác 0. Do đó chữ số hàng trăm chỉ có thể là 1 hoặc 2. Hãy viết tất cả các chữ số có chữ số hàng trăm là 1 và các chứ số còn lại là 0 và 2; rồi viết tất cả các số có chữ số hàng trăm là 2 và các chữ số còn lại là 0 và 1.

Đáp số: $102; 120; 201; 210$.


5. Giải bài 15 trang 10 sgk Toán 6 tập 1

a) Đọc các số La Mã sau: $XIV ; XXVI.$

b) Viết các số sau bằng số La Mã: $17; 25$

c) Cho chín que diêm được sắp xếp như trên hình 8. Hãy chuyển chỗ một que diêm để được kết quả đúng.

Bài giải:

a) Ta có:

$XIV = 10 + 4 = 14$;

$XXVI = 10 + 10 + 5 + 1 = 26.$

b) $17 = XVII 25 =XXV.$

c) Vế phải là $5 – 1$, do đó phải đổi vế trái thành $4$, bằng cách chuyển que diêm từ bên phải chữ $V$ sang bên trái.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 6 với giải bài 11 12 13 14 15 trang 10 sgk toán 6 tập 1!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com