Bài 35. Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì Vật Lí 11

Hướng dẫn giải Bài 35. Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân [...]

Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 216 sgk Vật Lí 11

Hướng dẫn giải Bài 34. Kính thiên văn sgk Vật Lí 11. Nội dung bài [...]

Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 212 sgk Vật Lí 11

Hướng dẫn giải Bài 33. Kính hiển vi sgk Vật Lí 11. Nội dung bài Giải [...]

Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 208 sgk Vật Lí 11

Hướng dẫn giải Bài 32. Kính lúp sgk Vật Lí 11. Nội dung bài Giải bài [...]

Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 203 sgk Vật Lí 11

Hướng dẫn giải Bài 31. Mắt sgk Vật Lí 11. Nội dung bài Giải bài 1 [...]

Giải bài 1 2 3 4 5 trang 195 sgk Vật Lí 11

Hướng dẫn giải Bài 30. Giải bài toán về hệ thấu kính sgk Vật Lí [...]

Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 trang 189 190 sgk Vật Lí 11

Hướng dẫn giải Bài 29. Thấu kính mỏng sgk Vật Lí 11. Nội dung bài Giải [...]

Giải bài 1 2 3 4 5 6 7trang 179 sgk Vật Lí 11

Hướng dẫn giải Bài 28. Lăng kính sgk Vật Lí 11. Nội dung bài Giải bài [...]

Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 172 173 sgk Vật Lí 11

Hướng dẫn giải Bài 27. Phản xạ toàn phần sgk Vật Lí 11. Nội dung bài [...]

Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 166 167 sgk Vật Lí 11

Hướng dẫn giải Bài 26. Khúc xạ ánh sáng sgk Vật Lí 11. Nội dung bài [...]