Trả lời câu hỏi 1 2 3 4 bài 19 trang 60 sgk Địa lí 6

Bài 19: Khí áp và gió trên trái đất, chương II: Các thành phần tự nhiên của Trái Đất, sách giáo khoa địa lí lớp 6. Nội dung trả lời câu 1 2 3 4 bài 19 trang 60 sgk địa lí 6 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết, thực hành vẽ biểu đồ và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn địa lí lớp 6.


Lý thuyết

1. Khí áp, các đai khí áp trên Trái Đất

a) Khí áp

– Là sức ép của không khí lên bề mặt Trái Đất.

– Đơn vị đo: mm thủy ngân.

– Dụng cụ để đo khí áp là Khí áp kế, khí áp trung bình là :760 mm thủy ngân.

b) Các đai khí áp trên bề mặt Trái Đất

– Khí áp được phân bố trên Trái Đất thành các đai khí áp thấp và khí áp cao từ xích đạo về 2 cực.

– Do sự xen kẻ nhau giữa lục địa và đại dương nên các đai khi áp không liên tục mà chia thành các khu riêng biệt.

2. Gió và các hoàn lưu khí quyển

– Gió: Là sự chuyển động của không khí từ nơi áp cao về nơi áp thấp.

– Các loại gió thường xuyên thổi trên Trái Đất là gió Tín phong và gió Tây Ôn đới.

– Hoàn lưu khí quyển: Trên bề mặt Trái Đất, sự chuyển động của không khí giữa các đai khí áp cao và thấp tạo thành các hệ thống gió thổi vòng tròn.

Trước khi đi vào trả lời câu 1 2 3 4 bài 19 trang 60 sgk địa lí 6 chúng ta hãy trả lời câu hỏi có trong bài học sau đây:


Thảo luận

Câu hỏi 1:

Quan sát hình 50 SGK, cho biết:

–  Các đai khí áp thấp (T) nằm ở những vĩ độ nào?

–  Các đai khí áp cao (C) nằm ở những vĩ độ nào?

Trả lời:

– Các đai áp thấp (T) nẩm ở những vĩ độ 0°, 60°B và 60°N.

– Các đai áp cao (C) nằm ở những vĩ độ 30°B, 30°N, 90°B và 90°N.

Câu hỏi 2:

Quan sát hình 51 SGK, cho biết:

–    Ở hai bên Xích đạo, loại gió thổi theo một chiều quanh năm, từ khoảng các vĩ độ 30° Bắc và Nam về Xích đạo, là gió gì?

–    Cũng từ khoảng các vĩ độ 30° Bắc và Nam, loại gió thổi quanh năm lên khoảng các vĩ độ 60° Bắc và Nam, là loại gió gì?

Trả lời:

– Ở hai bên Xích đạo, loại gió thổi theo một chiều quanh năm từ khoảng các vĩ độ 30° Bắc và Nam về Xích đạo là gió Tín phong.

– Cũng từ khoảng các vĩ độ 30° Bắc và Nam, loại gió thổi quanh năm lên khoảng các vĩ độ 60° Bắc và Nam là loại gió Tây.

Câu hỏi 3:

Dựa vào kiến thức đã học, giải thích:

– Vì sao Tín phong lại thổi từ khoảng vĩ độ 30o Bắc và Nam về Xích đạo?

– Vì sao gió Tây ôn đới lại thổi từ khoảng các vĩ độ 30o Bắc và Nam lên khoảng các vĩ độ 60 Bắc và Nam?

Trả lời:

Gió Tín phong lại thổi từ khoảng vĩ độ 30o Bắc và Nam về Xích đạo vì:

  • Ở Xích đạo quanh năm nhiệt độ cao, không khí nở ra bốc lên cao sinh ra khí áp thấp. Không khí nóng lên, bốc lên cao tỏa sang hai bên từ xích đạo. Đến khoảng 30o Bắc, Nam hai khối khí chìm xuống đè lên không khí tại chỗ sinh ra vành đai áp cao .
  • Sự chênh lệch về khí áp giữa vùng xích đạo và các vùng vĩ tuyến 30o Bắc Nam sinh ra gió Tín Phong thổi gần mặt đất từ 30o Bắc, Nam về Xích đạo.

Gió Tây ôn đới lại thổi từ khoảng các vĩ độ 30o Bắc và Nam lên khoảng các vĩ độ 60 Bắc và Nam vì:

  • Gió Tây ôn đới sinh ra do sự chênh lệch khí áp giữa vùng vĩ tuyến 30o Bắc, Nam và vùng vĩ tuyến 60o Bắc, Nam.
  • Gió Tây ôn đới nằm giữa khu vực chịu ảnh hưởng của gió mậu dịch và gió đông cực, là loại gió thổi từ các khu áp cao chí tuyến về phía vùng áp thấp ôn đới.

Dưới đây là trả lời câu 1 2 3 4 bài 19 trang 60 sgk địa lí 6. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Câu hỏi và bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời câu hỏi, giải bài tập địa lí 6 kèm câu trả lời chi tiết câu 1 2 3 4 bài 19 trang 60 sgk địa lí 6 của Bài 19: Khí áp và gió trên trái đất trong chương II: Các thành phần tự nhiên của Trái Đất cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi các bạn xem dưới đây:

1. Trả lời câu 1 bài 19 trang 60 sgk Địa lí 6

Khí áp là gì? Tại sao có khí áp?

Trả lời:

Khí áp là sức ép của không khí lên bề mặt Trái Đất. Có khí áp vì không khí có trọng lượng. Trọng lượng của không khí tuy nhẹ (1 lít không khí trung bình nặng 1,3g) nhưng do khí quyển có chiều dày trên 60 000 km nên trọng lượng của nó cũng tạo ra một sức ép rất lớn lên bề mặt Trái Đất.


2. Trả lời câu 2 bài 19 trang 60 sgk Địa lí 6

Nguyên nhân nào đã sinh ra gió?

Trả lời:

Nguyên nhân sinh ra gió là do sự chênh lệch áp suất không khí giữa nơi áp cao và nơi áp thấp, không khí bị dồn từ nơi áp cao về áp thấp tạo ra gió.


3. Trả lời câu 3 bài 19 trang 60 sgk Địa lí 6

Mô tả sự phân bố các đai khí áp trên Trái Đất và các loại gió Tín phong, gió Tây ôn đới?

Trả lời:

Trên Trái Đất có 7 đai khí áp xen kẽ nhau:

  • Hai đai áp cao ở quanh hai cực (phát sinh do nhiệt độ không khí rất thấp, quanh năm băng giá).
  • Hai đai áp cao ở các vĩ tuyến 30 – 35°B và N (do nhiệt độ cao ở vùng Xích đạo làm cho không khí nở ra và bốc lên cao rồi toà ra hai bên, sau đó lạnh dần và nén xuống các lớp không khí ở khu vực các vĩ tuyến 30 – 35°B và N)
  • Hai đai áp thấp ôn đới ở khoảng vĩ tuyến 60°B và N (do không khí từ áp cao cực và áp cao chí tuyến dồn tới).
  • Đai áp thấp xích đạo (hình thành do nhiệt độ không khí cao, không khí nở ra và bốc lên cao tạo thành áp thấp xích đạo).

Gió Tín phong (gió Mậu dịch): là loại gió thổi quanh năm theo một chiều từ các vĩ tuyến 30°B và N về phía Xích đạo. Loại gió này được sinh ra do sự chênh lệch giữa áp cao chí tuyến với áp thấp xích đạo.

Gió Tây ôn đới: là loại gió thổi quanh năm từ vĩ tuyến 30 – 35°B và N (nơi có áp cao) về khoảng các vĩ tuyến 60° (nơi có áp thấp).

Do sự tự quay của Trái Đất, các gió Tín phong và gió Tây không thổi theo phương kinh tuyến mà bị lệnh về phía tay phải ở nửa cầu Bắc và về phía tay trái ở nửa cầu Nam theo hướng chuyển động.


4. Trả lời câu 4 bài 19 trang 60 sgk Địa lí 6

Hãy vẽ vào vở: hình Trái Đất, các đai khí áp cao, khí áp thấp và các loại gió Tín phong, gió Tây ôn đới?

Trả lời:

Vẽ như hình 50 SGK rồi bổ sung các mũi tên chỉ gió Tín phong và gió Tây ôn đới vào hình vẽ.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk địa lí lớp 6 với trả lời câu 1 2 3 4 bài 19 trang 60 sgk địa lí 6!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com