Trả lời câu hỏi 1 2 3 4 bài 20 trang 64 sgk Địa lí 6

Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa, chương II: Các thành phần tự nhiên của Trái Đất, sách giáo khoa địa lí lớp 6. Nội dung trả lời câu 1 2 3 4 bài 20 trang 64 sgk địa lí 6 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết, thực hành vẽ biểu đồ và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn địa lí lớp 6.


Lý thuyết

1. Hơi nước và độ ẩm của không khí

– Không khí bao giờ cũng chứa một lượng hơi nước nhất định tạo nên độ ẩm không khí.

– Đo độ ẩm không khí bằng ẩm kế.

– Nhiệt độ có ảnh hưởng đến khả năng chứa hơi nước của không khí. Nhiệt độ không khí càng cao lượng hơi nước chứa được càng nhiều nên độ ẩm càng cao.

2. Mưa và sự phân bố lượng mưa trên Trái Đất

– Quá trình tạo thành mây, mưa:

+ Khi không khí bốc lên cao, bị lạnh dần hơi nước sẽ ngưng tụ thành các hạt nước nhỏ, tạo thành mây.

+ Gặp điều kiện thuận lợi, hơi nước tiếp tục ngưng tụ làm các hạt nước ta dần rồi rơi xuống đất thành mưa.

– Tính lượng mưa trung bình của một địa phương.

+ Đo lượng mưa bằng thùng đo mưa (Vũ kế).

+ Tính lượng mưa trong tháng: Cộng tất cả lượng mưa các ngày trong tháng.

+ Tính lượng mưa trong năm: Cộng toàn bộ lượng mưa trong cả 12 tháng lại.

– Sự phân bố lượng mưa trên thế giới

+ Phân bố không đồng đều.

+ Mưa nhiều ở vùng xích đạo

+ Mưa ít ở vùng cực và gần cực.

Trước khi đi vào trả lời câu 1 2 3 4 bài 20 trang 64 sgk địa lí 6 chúng ta hãy trả lời câu hỏi có trong bài học sau đây:


Thảo luận

Câu hỏi 1:

Dựa vào bảng lượng hơi nước tối đa trong không khí, em hãy cho biết lượng hoi nước tối đa mà không khí chứa được khi có nhiệt độ 10°c, 20°c, 30°c?
Trả lời câu 1 2 3 4 bài 20 trang 64 sgk địa lí 6

Trả lời:

Lượng hơi nước tối đa mà không khí chứa được khi có nhiệt độ 10°c là 5g/ cm3; khi có nhiệt độ 20°c là 17g/cm3 ; khi có nhiệt độ 30°c là 30g/cm3.

Câu hỏi 2:

Dựa vào biểu đồ mưa của Thành phố Hồ Chí Minh ở hình 53 SGK, cho biết:

–  Tháng nào có mưa nhiều nhất? Lượng mưa khoảng bao nhiêu mm?

–  Tháng nào có mưa ít nhất ? Lượng mưa khoảng bao nhiêu mm?

Trả lời:

Ở Thành phố Hồ Chí Minh tháng có mưa nhiều nhất là tháng 9, lượng mưa là 327mm. Tháng có mưa ít nhất là tháng 2, lượng mưa là 4,1mm.

Câu hỏi 3:

Quan sát bản đồ phân bố lượng mưa trên thế giới (hình 54 SGK), hãy:

–  Chỉ ra các khu vực có lượng mưa trung bình năm trên 2000mm, các khu vực có lượng mưa trung bình năm dưới 200mm.

–  Nhận xét về sự phân bố lượng mưa trên thế giới.

Trả lời:

Các khu vực có lượng mưa trung bình năm trên 2000mm là: khu vực Trung Mĩ, vùng xích đạo phía Bắc Braxin, vùng ven vịnh Chilê, Inđônêxia, ven vịnh Bengan và vùng ven biển phía Đông ô-xtrây-li-a.

Dưới đây là trả lời câu 1 2 3 4 bài 20 trang 64 sgk địa lí 6. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Câu hỏi và bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời câu hỏi, giải bài tập địa lí 6 kèm câu trả lời chi tiết câu 1 2 3 4 bài 20 trang 64 sgk địa lí 6 của Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa trong chương II: Các thành phần tự nhiên của Trái Đất cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi các bạn xem dưới đây:

1. Trả lời câu 1 bài 20 trang 63 sgk Địa lí 6

Dựa vào bảng sau: Lượng mưa (mm)

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TP. HCM 13,8 4,1 10,5 50,4 218,4 311,7 293,7 269,8 327,0 266,7 116,5 48,3

– Hãy tính tổng lượng mưa trong năm ở Thành phố Hồ Chí Minh.

– Hãy tính tổng lượiig mưa trong các tháng mùa mưa (tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10) ở Thành phố Hồ Chí Minh.

– Hãy tính tổng lượng mưa trong các tháng mùa khô (tháng 11, 12, 1, 2, 3, 4) ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời:

Dựa vào bảng lượng mưa ở trang 63, các em sẽ tính được:

– Tổng lượng mưa trong năm ở Thành phố Hồ Chí Minh là: 1 930,9mm (tính bằng cách cộng lượng mưa của 12 tháng trong năm).

– Tổng lượng mưa trong các tháng mùa mưa là: 1 687,3mm (bằng cách cộng lượng mưa từ tháng V đến tháng X).

– Tổng lượng mưa trong các tháng mùa khô là: 243,6mm (bằng cách cộng lượng mưa từ các tháng XI đến tháng IV).


2. Trả lời câu 2 bài 20 trang 64 sgk Địa lí 6

Nhiệt độ có ảnh hưởng đến khả năng chứa hơi nước của không khí như thế nào?

Trả lời:

Nhiệt độ có ảnh hưởng lớn đến khả năng chứa hơi nước của không khí. Nhiệt độ không khí càng cao, lượng hơi nước chứa được càng nhiều. Tuy vậy sức chứa chỉ có hạn. Khi không khí đã chứa được lượng hơi nước tối đa thì không khí đã bão hoà hơi nước.

Ví dụ:

– Nhiệt độ 0°c lượng hơi nước tối đa trong không khí là 2g/m3.

– Nhiệt độ 30°c lượng hơi nước tối đa trong không khí là 30g/m3.


3. Trả lời câu 3 bài 20 trang 64 sgk Địa lí 6

Trong điều kiện nào, hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ thành mây, mưa…?

Trả lời:

Hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ thành mây, mưa trong điều kiện không khí đã bão hoà mà vẫn được cung cấp thêm hơi nước, hoặc bị lạnh đi do bốc lên cao, hoặc do tiếp xúc với một khối khí lạnh hơn thì hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ lại thành hạt nước, sinh ra mây, mưa.


4. Trả lời câu 4 bài 20 trang 64 sgk Địa lí 6

Nước ta nằm trong khu vực có lượng mưa trung bình năm là bao nhiêu?

Trả lời:

Nước ta nằm trong khu vực có lượng mưa trung bình năm từ 1001mm đến 2000mm.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk địa lí lớp 6 với trả lời câu 1 2 3 4 bài 20 trang 64 sgk địa lí 6!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com