Trả lời câu hỏi 1 2 3 bài 27 trang 82 sgk Địa lí 6

Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên trái đất, chương II: Các thành phần tự nhiên của Trái Đất, sách giáo khoa địa lí lớp 6. Nội dung trả lời câu 1 2 3 bài 27 trang 82 sgk địa lí 6 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết, thực hành vẽ biểu đồ và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn địa lí lớp 6.


Lý thuyết

1. Lớp vỏ sinh vật

– Các sinh vật sống trên bề mặt trái đất tạo thành lớp vỏ sinh vật.

– Sinh vật xâm nhập trong lớp đất đá, khí quyển, thuỷ quyển.

2. Các nhân tố tự nhiên có ảnh hưởng đến sự phân bố thực vật, động vật

a) Đối với thực vật

– Khí hậu là yếu tố tự nhiên có ảnh hưởng rõ rệt đến sự phân bố và đặc điểm của thực vật

– Trong yếu tố khí hậu lượng mưa và nhiệt độ ảnh hưởng lớn tới sư phát triển của thực vật

– Ảnh hưởng của địa hình tới sự phân bố thực vật

– Thực vật chân núi rừng lá rộng

– Thực vật sườn núi rừng lá hỗn hợp

– Thực vật sườn cao gần đỉnh lá kim

– Đất có ảnh hưởng tới sự phân bố thực vật. Các loại đất có chất dinh dưỡng khác nhau nên thực vật khác nhau.

b) Đối với động vật

– Khí hậu ảnh hưởng đến sự phân bố động vật trên Trái Đất.

– Động vật chịu ảnh hưởng khí hậu ít hơn vì động vật có thể di chuyển

c) Mối quan hệ giữa thực vật với động vật

– Sự phân bố các loài thực vật có ảnh hưởng sâu sắc tới sự phân bố các loài động vật.

– Thành phần, mức độ tập trung của thực vật ảnh hưởng tới sự phân bố các loài động vật.

3. Ảnh hưởng của con người tới sự phân bố các loài động vật, thực vật trên Trái Đất

a) Tích cực

– Mang giống cây trồng, vật nuôi từ nơi khác nhau để mở rộng sự phân bố.

– Cải tạo nhiều giống cây trồng vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao.

b) Tiêu cực

– Phá rừng bừa bãi ảnh hưởng tiêu cực thực vật, động vật mất nơi cư trú sinh sống.

– Ô nhiễm môi trường do phát triển công nghiệp, phát triển dân số, dẫn đến thu hẹp môi trường sống sinh vật.

Trước khi đi vào trả lời câu 1 2 3 bài 27 trang 82 sgk địa lí 6 chúng ta hãy trả lời câu hỏi có trong bài học sau đây:


Thảo luận

Câu hỏi 1: 

Hãy quan sát các hình 67, 68 SGK, cho biết sự phát triển của thực vật ở hai nơi này khác nhau như thế nào? Tại sao như vậy?

Trả lời câu 1 2 3 bài 27 trang 82 sgk địa lí 6

Trả lời:

Sự sinh trưởng và phát triển của thực vật ở rừng mưa nhiệt đới rất mãnh liệt: có nhiều cây gỗ to, cao, có nhiều loài cây bụi, mật độ cây dày đặc.

Câu hỏi 2:

Hãy quan sát hình 69, 70 và cho biết tên các loài động vật trong mỗi miền. Vì sao các loài động vật giữa hai miền lại có sự khác nhau?

Trả lời:

– Tên các loài động vật ở đài nguyên: tuần lộc, sư tử biển, cáo trắng, vịt biển, chim lặn, hải âu, cổ rụt.

– Tên các loài động vật miền đồng cỏ nhiệt đới: voi, sư tử, hươu cao cổ, đại bàng, …

– Động vật ở hai miền khác nhau bởi khí hậu miền đài nguyên khô và lạnh, trái lại miền đồng cỏ nhiệt đới lại nóng và phân làm mùa mưa và khô rõ rệt.

Câu hỏi 3:

Hãy kể tên một số động vật ngủ đông và di cư theo mùa mà em biết?

Trả lời:

– Một số động vật ngủ đông là: rắn, gấu, …

– Một số động vật di cư: nhạn, én, hồng hạc,…

Câu hỏi 4:

Hãy nêu một số ví dụ cụ thể về mối quan hệ giữa thực vật và các loài động vật?

Trả lời:

Trên các đồng cỏ nhiệt đới, do thực vật hoà thảo (cỏ) rất phong phú, nên có nhiều loài động vật ăn cỏ sinh sống như: voi, sơn dương đầu bò, ngựa vằn, linh dương, bò… chính những động vật ăn cỏ này lại là mồi của các động vật ăn thịt như: sư tử, báo, linh miêu, chim ăn xác chết…

Câu hỏi 5: 

Tại sao khi môi trường rừng bị phá hoại thì các động vật hoang dã quý, hiếm trong rừng cũng bị diệt vong?

Trả lời:

Khi môi trường rừng bị phá hoại thì các động vật hoang dã quý, hiếm trong rừng cũng bị diệt vong, vì:

– Nguồn thức ăn cạn kiệt

– Mất nơi cư trú.

– Khí hậu thay đổi.

Dưới đây là trả lời câu 1 2 3 bài 27 trang 82 sgk địa lí 6. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Câu hỏi và bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời câu hỏi, giải bài tập địa lí 6 kèm câu trả lời chi tiết câu 1 2 3 bài 27 trang 82 sgk địa lí 6 của Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên trái đất trong chương II: Các thành phần tự nhiên của Trái Đất cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi các bạn xem dưới đây:

1. Trả lời câu 1 bài 27 trang 82 sgk Địa lí 6

Hãy nêu ảnh hưởng của khí hậu đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất.

Trả lời:

Ảnh hưởng của khí hậu tới sự phân bố thực, động vật thế giới rất rõ rệt, thể hiện ở chỗ:

– Tuỳ theo đặc điểm khí hậu mà mỗi nơi có các loại thực vật đặc trưng. Khí hậu quyết định sự phong phú hay nghèo nàn của thực vật. Ví dụ:

– Vùng xích đạo nóng quanh năm, thuận lợi với sự sinh sống của nhiều loại thực vật, nên các loại thực vật mọc chen chúc thành nhiều tầng.

– Miền cực có khí hậu giá lạnh gần quanh năm nên thực vật sinh sống rất khó khăn; chỉ có một số rất ít thực vật ià tồn tại được ở đây (như rêu, địa y…)


2. Trả lời câu 2 bài 27 trang 82 sgk Địa lí 6

Tại sao lại nói rằng sự phân bố các loài thực vật có ảnh hưởng đến sự phân bố các loài động vật?

Trả lời:

Sự phân bố các loại thực vật ảnh hưởng tới sự phân bố các loại động vật (vì có động vật ăn thực vật mới có động vật ăn thịt). Bởi vậy, chúng ta thấy động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt sẽ cùng sống trong một môi trường thực vật nhất định.


3. Trả lời câu 3 bài 27 trang 82 sgk Địa lí 6

Con người có ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất như thế nào?

Trả lời:

Con người ảnh hưởng rất lớn tới sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất. Điều này thể hiện ở hai mặt:

– Mở rộng sự phân bố của thực, động vật: Ví dụ người châu Âu mang cừu từ châu Âu sang nuôi ở ô-xtrây-li-a, đem cao su từ Bra-xin sang trồng ở Đông Nam Á.

– Thu hẹp nơi sinh sống của nhiều loài thực, động vật: con người khai thác rừng bừa bãi làm nhiều loài động vật mất nơi cư trú, phải di chuyển đến nơi khác, săn bắn làm nhiều loài động vật quý hiếm bị diệt vong.


Bài trước:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk địa lí lớp 6 với trả lời câu 1 2 3 bài 27 trang 82 sgk địa lí 6!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com