Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 35 trang 115 sgk Sinh học 6

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 35: Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm, sách giáo khoa sinh học lớp 6. Nội dung bài Trả lời câu hỏi 1 2 3 Bài 35 trang 115 sgk Sinh học 6 bao gồm đầy đủ lý thuyết, các khái niệm, phương pháp giải, công thức, chuyên đề sinh học, … có trong SGK để giúp các em học tốt môn sinh học lớp 6.


Lý thuyết

1. Thí nghiệm về những điều kiện cần cho hạt nảy mầm

– Hạt nảy mầm cần có đủ nước, không khí và nhiệt độ thích hợp, ngoài ra hati phải có chất lượng tốt không bị sứt sẹo, sâu mọt, không bị mốc hoặc bị sâu bệnh.

– Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm:

+ Điều kiện bên trong: Chất lượng hạt giống.

+ Điều kiện bên ngoài: Đủ nước, không khí và nhiệt độ thích hợp.

2. Những hiểu biết về điều kiện nảy mầm của hạt được vận dụng như thế nào trong sản xuất?

Biện pháp kĩ thuật Cơ sở khoa học
– Sau khi gieo hạt gặp trời mưa to, nếu đất bị úng thì phải tháo nước ngay – Bảo đảm cho hạt có đủ không khí để hô hấp, hạt mới không bị thối, chết
– Phải làm đất thật tơi xốp trước khi gieo hạt – Làm cho đất thoáng, khi hạt gieo xuống có đủ không khí để hô hấp mới nảy mầm tốt
– Khi trời rét phải phủ rơm, rạ cho hạt đã gieo – Tránh nhiệt độ thấp, bất lợi, tạo điều kiện nhiệt độ thuận lợi cho hạt nảy mầm
– Phải gieo hạt đúng thời vụ – Giúp hạt gặp những điều kiện thời tiết phù hợp nhất, hạt sẽ nảy mầm tốt hơn
– Phải bảo quản tốt hạt giống – Để bảo đảm cho hạt giống không bị mối, mọt, nấm mốc phá hoại, hạt mới có sức nảy mầm cao

Trước khi đi vào phần Trả lời câu hỏi 1 2 3 Bài 35 trang 115 sgk Sinh học 6 chúng ta cùng trả lời các câu hỏi thảo luận giữa bài (Phần quan sát, thảo luận) sau đây:


Quan sát, thảo luận

1. Trả lời câu hỏi trang 113 sgk Sinh học 6

∇ Chọn một hạt đỗ tốt, khô bỏ vào 3 cốc thủy tinh, mỗi cốc 10 hạt, cốc 1 không bỏ gì thêm, cốc 2 đổ nước cho ngập hạt khoảng 6 – 7 cm, cốc 3 lót xuống dưới những hạt đỗ một lớp bông ẩm rồi để cả 3 cốc ở chỗ mát (H.35.1).

– Sau 3 – 4 ngày, đếm số hạt nảy mầm ở mỗi cốc, viết kết quả của thí nghiệm vào bảng sau:

STT Điều kiện thí nghiệm Kết quả thí nghiệm (số hạt nảy mầm)
Cốc 1 10 hạt đỗ đen để khô
Cốc 1 10 hạt đỗ đen ngâm ngập trong nước
Cốc 3 10 hạt đỗ đen để trên bông tẩm

– Từ bảng trên, hãy suy nghĩ để trả lời câu hỏi:

+ Hạt đỗ ở cốc nào đã nảy mầm?

+ Giải thích vì sao hạt đỗ ở các cốc khác không nảy mầm được?

+ Kết quả của thí nghiệm cho ta biết hạt nảy mầm cần những điều kiện gì?

Trả lời:

– Trả lời câu hỏi:

+ Hạt đỗ ở cốc 3 nảy mầm.

+ Hạt đỗ ở cốc 1 không nảy mầm vì thiếu nước, hạt đỗ ở cốc 2 không nảy mầm vì thiếu khí oxi.

+ Điều kiện cho sự nảy mầm của hạt là nước và khí oxi.


2. Trả lời câu hỏi trang 114 sgk Sinh học 6

∇ – Làm một cốc thí nghiệm có những điều kiện giống cốc số 3 trong thí nghiệm 1, rồi để trong hộp xốp đựng nước đá. Quan sát kết quả sau 3 – 4 ngày.

– Trả lời câu hỏi:

+ Hạt đỗ trong cốc thí nghiệm này có nảy mầm được không? Vì sao?

+ Ngoài điều kiện đủ nước, đủ không khí, hạt nảy mầm còn cần điều kiện nào nữa?

Trả lời:

– Trả lời câu hỏi:

+ Hạt đỗ trong cốc thí nghiệm không nảy mầm.

+ Ngoài nước và không khí, để hạt nảy mầm còn cần nhiệt độ thích hợp.
∇ Vận dụng những hiểu biết về điều kiện nảy mầm của hạt, hãy giải thích cơ sở của một số biện pháp kĩ thuật sau:

– Sau khi gieo hạt gặp trời mưa to, nếu đất bị úng thì phải tháo nước ngay.

– Phải làm đất thật tơi xốp trước khi gieo hạt.

– Khi trời rét phải phủ rơm, rạ cho hạt đã gieo.

– Phải gieo hạt đúng thời vụ.

– Phải bảo quản tốt hạt giống.

Trả lời:

– Sau khi gieo hạt gặp trời mưa to nếu đất bị úng phải tháo hết nước ngay vì úng nước làm hạt thiếu không khí, sẽ không thể nảy mầm.

– Phải làm đất thật tơi xốp trước khi gieo hạt để cho đất thoáng khí.

– Khi trời rét phải phủ rơm rạ cho hạt đã gieo để giữ nhiêt độ thích hợp cho hạt nảy mầm.

– Gieo hạt hạt đúng thời vụ thì hạt sẽ có đủ các điều kiện về nhiệt độ, độ ẩm để nảy mầm.

– Phải bảo quản tốt hạt giống thì sức nảy mầm vụ sau sẽ tốt hơn.

Dưới đây là phần Trả lời câu hỏi 1 2 3 Bài 35 trang 115 sgk Sinh học 6. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi và bài tập có trong sgk sinh học lớp 6 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi 1 2 3 Bài 35 trang 115 sgk Sinh học 6 cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi và bài tập các bạn xem dưới đây:

1. Trả lời câu hỏi 1 Bài 35 trang 115 sgk Sinh học 6

Trong thí nghiệm 2 ta đã dùng cốc thí nghiệm nào để làm đối chứng? Giữa cốc đối chứng và cốc thí nghiệm chỉ khác nhau về điều kiện nào? Thí nghiệm nhằm chứng minh điều gì?

Trả lời:

– Cốc 3 ở thí nghiệm 1 được dùng làm cốc đối chứng.

– Giữa cốc thí nghiệm và cốc đối chứng giống nhau về các điều kiện: hạt giống, nước, không khí. nhưng khác nhau về điều kiện nhiệt độ.

– Thí nghiệm nhằm chứng minh dù có đầy đủ các điều kiện khác, nhưng nếu lạnh quá hạt cũng không nảy mầm được. Vậy hạt nảy mầm còn cần có nhiệt độ thích hợp.


2. Trả lời câu hỏi 2 Bài 35 trang 115 sgk Sinh học 6

Những điều kiện bên ngoài và bên trong nào cần cho hạt nảy mầm?

Trả lời:

– Điều kiện bên trong: chất lượng hạt giống (hạt có đủ dinh dưỡng và đủ các bộ phận).

– Điều kiện bên ngoài: nước, nhiệt độ, không khí.


3. Trả lời câu hỏi 3* Bài 35 trang 115 sgk Sinh học 6

Cần phải thiết kế thí nghiệm như thế nào để chứng minh sự nảy mầm của hạt phụ thuộc vào chất lượng hạt giống?

Trả lời:

– Muốn chứng minh được sự nảy mầm của hạt phụ thuộc vào chất lượng hạt giống, cần thiết kế thí nghiệm như sau: Làm nhiều cốc thí nghiệm giống nhau về tất cả các điều kiện bên ngoài (đủ nước, đủ không khí. có nhiệt độ thích hợp), nhưng khác nhau về chất lượng hạt giống.

– Ví dụ: chỉ để một cốc có hạt giống tốt (hạt chắc. mẩy. không bị sứt sẹo, không bị sâu bệnh) còn các cốc khác đều có một trong những loại hạt giống xấu (hại bị mọt. hạt bị mốc, hạt bị lép, hạt bị sứt sẹo…).


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Trả lời câu hỏi 1 2 3 Bài 35 trang 115 sgk Sinh học 6 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Sinh học lớp 6 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com