Hướng dẫn Trả lời câu hỏi 1 2 Bài 22 trang 80 sgk Địa lí 9

Hướng dẫn Soạn Bài 22: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người, sách giáo khoa Địa lí lớp 9. Nội dung Trả lời câu hỏi 1 2 Bài 22 trang 80 sgk Địa lí 9 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn địa lí lớp 9.

Trả lời câu hỏi và bài tập 1 2 Bài 22 trang 80 sgk Địa lí 9
Trả lời câu hỏi 1 2 Bài 22 trang 80 sgk Địa lí 9

1. Trả lời câu hỏi 1 Bài 22 trang 80 sgk Địa lí 9

Dựa vào bảng 22.1, vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ gia tăng dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người ở vùng Đồng bằng sông Hồng.

Bảng 22.1 . Tốc độ gia tăng dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người ở vùng Đồng bằng sông Hồng (%)

Năm 1995 1998 2000 2002
Dân số 100,0 103,5 105,6 108,2
Sản lượng lương thực 100,0 117,7 128,6 131,1
Bình quân lương thực theo đầu người 100,0 113,8 121,8 121,1

Trả lời:

Biểu đồ thể hiện tốc độ gia tăng dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người ở vùng Đồng bằng sông Hồng, thời kì 1995-2002.

Giải bài tập Địa Lí 9 | Trả lời câu hỏi Địa Lí 9


2. Trả lời câu hỏi 2 Bài 22 trang 80 sgk Địa lí 9

Dựa vào biểu đồ đã vẽ và các bài học 20,21, hãy cho biết:

a) Những điều kiện thuận lợi và khó khăn trong sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng.

b) Vai trò của vụ đông trong việc sản xuất lương thực thực phẩm ở Đồng bằng sông Hồng.

c) Ảnh hưởng của việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số tới đảm bảo lương thực của vùng.

Trả lời:

a) Những điều kiện thuận lợi và khó khăn trong sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng:

– Thuận lợi:

+ Địa hình tương đối băng phẳng, đất phù sa màu mỡ.

+ Khí hậu nhiệt đới gió mùa (nóng ẩm quan năm và mưa theo mùa).

+ Dân cư đông đúc, nguồn lao động dồi dào, đáp ứng yêu cầu tập trung nhiều lao động trong thời kì mùa vụ.

+ Cơ sở vật chất kĩ thuật phụ vụ sản xuất nông nghiệp ngày càng hoàn chỉnh.

+ Đường lối phát triển nông nghiệp đúng đắn, nhiêu chính sách thích hợp đã khuyến khích sản xuất lương thực phát triển mạnh.

+ Dân cư có kinh nghiệm trồng cây lương thực, đặc biệt là lúa nước.

– Khó khăn:

+ Úng lụt về mùa mưa, hạn hán thiếu nước về mùa mưa ít

+ Nhiệt độ cao độ ẩm lớn nên thuận lợi cho sâu bệnh phát triển

+ Có nhiều bão gió, lại thường xảy ra vào mùa thu hoạch, ảnh hưởng xấu đến năng xuất và sản lượng.

+ Sản xuất nhỏ lẻ nên năng xuất còn hạn chế.

b) Vụ đông có vai trò rất quan trọng trong việc sản xuất lương thực thực phẩm ở Đồng bằng sông Hồng:

– Phát triển cây lương thực vụ đông là góp phần tăng nhanh về diện tích và sản lượng cây lương thực thực phẩm.

– Cung cấp lương thực thực phẩm cho người và cho chăn nuôi.

– Cung cấp các mặt hàng xuất khẩu cho vùng.

– Tăng thêm giá trị kinh tế, có đống góp đáng kể vào nền nông nghiệp của vùng.

– Đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, chuyển dịch tích cực trong cơ cấu ngành trồng trọt, phá thế độc canh cây lúa.

c) Ảnh hưởng của việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số tới đảm bảo lương thực của vùng:

– Là điều kiện tuân lợi để tăng bình quân lương thực/ đầu người.

– Nếu tỉ lệ gia tăng dân số giảm và sản lượng lương thực của vùng ngày càng tăng thì việc đảm bảo lương thực của vùng ngày càng vũng chắc


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Trả lời câu hỏi 1 2 Bài 22 trang 80 sgk Địa lí 9 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Địa lí lớp 9 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com