Trả lời câu hỏi 1 2 bài 35 trang 177 sgk Lịch sử 10

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 35: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa, sách giáo khoa Lịch sử lớp 10. Nội dung trả lời câu hỏi 1 2 bài 35 trang 177 sgk Lịch sử 10 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn lịch sử lớp 10.


Lý thuyết

Trả lời câu hỏi 1 2 bài 35 trang 177 sgk Lịch sử 10

I. Các nước Anh và Pháp cuối thế kỉ XIX –  đầu thế kỉ XX

1. Nước Anh

a) Tình hình kinh tế

– Đầu thập niên 70 của thế kỷ XIX, nền công nghiệp Anh vẫn đứng đầu thế giới. Sản lượng than của Anh gấp 3 lần Mĩ và Đức; sản lượng gang gấp 4 lần Mĩ và gần 5 lần Đức. Về xuất khẩu kim loại sản lượng của 3 nước Pháp, Đức, Mĩ gộp lại không bằng Anh.

– Từ cuối thập niên 70, Anh mất dần địa vị độc quyền công nghiệp, mất cả vai trò lũng đoạn thị trường thế giới, bị Mĩ và Đức vượt qua.

b) Nguyên nhân của sự giảm sút

– Máy móc xuất hiện sớm nên  cũ và lạc hậu, việc hiện đại hóa rất tốn kém.

– Một số lớn tư bản chạy sang thuộc địa, vì ở đây lợi nhuận tư bản đẻ ra nhiều hơn chính quốc. Mặt khác, cướp đoạt thuộc địa có lợi nhiều hơn so với đầu tư cải tạo công nghiệp.

– Tuy vậy, Anh vẫn chiếm ưu thế về tài chính, xuất cảng tư bản, thương mại, hải quân và thuộc địa.

– Công nghiệp: Quá trình tập trung tư bản diễn ra mạnh mẽ, nhiều tổ chức độc quyền ra đời chi phối toàn bộ đời sống kinh tế nước Anh.( 5 ngân hàng ở khu Xi-ti Luân Đôn nắm 70% số tư bản cả nước.)

– Nông nghiệp: khủng hoảng trầm trọng, phải nhập khẩu lương thực.

c) Tình hình chính trị

– Đối nội: Anh là nước quân chủ lập hiến ,thực hiện chế độ hai Đảng (Đảng Tự do và Đảng Bảo thủ) thay nhau cầm quyền, bảo vệ  quyền lợi của giai cấp tư sản, đàn áp phong trào quần chúng và đẩy mạnh xâm lược thuộc địa.

– Đối ngoại: đây là thời kì giai cấp tư sản Anh tăng cường mở hệ thống thuộc địa đặc biệt ở châu Á và châu Phi.

– Đặc điểm đế quốc Anh: là chủ nghĩa đế quốc thực dân.

– Chủ nghĩa đế quốc Anh tồn tại và phát triển dựa trên sự bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng lớn (chiếm 1/4 dân số thế giới) do vậy được mệnh danh là chủ nghĩa đế quốc thực dân “Mặt trời không bao giờ lặn” trên đất nước Anh. ( hệ thống thuộc địa rộng lớn của đế quốc Anh đầu thế kỷ XX trải dài từ Bắc Mĩ, châu Phi, châu Á đến châu Đại Dương.)

– Lê-nin nhận xét: “Nước Anh không chỉ là quê hương của hệ thống công xưởng của chủ nghĩa tư bản, mà còn là thủy tổ của chủ nghĩa đế quốc hiện đại”.

– Chủ nghĩa thực dân Anh đã trở thành đặc trưng riêng của chủ nghĩa đế quốc Anh.Việc xuất khẩu tư bản của Anh mang những qui mô to lớn. Nước Anh là một cường quốc thuộc địa chính.

– Đế quốc mà mặt trời không bao giờ lặn : thuộc địa có khắp nơi Niu Di lân, Ô x trây lia , An Độ , Ai Cập, Xu đăng , Nam Phi, Ca na đa …., nên gọi là “Chủ nghĩa đế quốc thực dân”.

2. Nước Pháp

a) Tình hình kinh tế

Trước 1870, công nghiệp Pháp đứng hàng thứ hai thế giới, cuối thập niên 70 trở đi công nghiệp Pháp bắt đầu chậm lại. tụt xuống hàng thứ tư sau Đức, Mĩ, Anh

b) Nguyên nhân

– Kĩ thuật lạc hậu.

– Pháp thất bại trong cuộc chiến tranh Pháp – Phổ, mất đất, phải bồi thường chiến tranh.

– Nghèo tài nguyên và nhiên liệu, đặc biệt là than đá.

– Giai cấp tư sản chỉ chú trọng đến xuất cảng tư bản, không chú trọng phát triển công nghiệp trong nước.

– Sự thâm nhập của phương thức: sản xuất tư bản chủ nghĩa trong nông nghiệp ở Pháp diễn ra chậm chạp do đất đai bị chia nhỏ, không cho phép sử dụng máy móc và kĩ thuật canh tác mới.

– Đầu thế kỷ XX quá trình tập trung sản xuất diễn ra trong lĩnh vực công nghiệp, dẫn đến việc hình thành các công ty độc quyền, chi phối nền kinh tế Pháp, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng (chậm hơn các nước khác).

– Đặc điểm nổi bật của các tổ chức độc quyền ở Pháp:

+ Sự tập trung ngân hàng đạt đến mức cao: 5 ngân hàng lớn ở Pa-ri nắm 2/3 tư bản của các ngân hàng trong cả nước.

+ Khác với Anh tư bản chủ yếu đầu tư vào thuộc địa, còn ở Pháp tư bản phần lớn đưa vốn ra nước ngoài, cho các nước chậm tiến vay với lãi suất lớn.

– Đặc điểm: Tư bản Pháp phần lớn đưa vốn ra nước ngoài, cho các nước chậm tiến vay với lãi suất lớn. Chủ nghĩa đế quốc cho vay nặng lãi.

c) Tình hình chính trị

– Đối nội:

+ Sau cách mạng tháng 9 – 1870, nước Pháp thành lập nền cộng hòa thứ ba, song phái cộng hòa đã sớm chia thành hai nhóm: Ôn hòa và Cấp tiến thay nhau cầm quyền.

+ Đặc điểm của nền cộng hòa là tình trạng thường xuyên khủng hoảng nội các. (Trong vòng 40 năm (1875 – 1914) ở Pháp diễn ra 50 lần thay đổi chính phủ.)

– Đối ngoại:

+ Pháp tăng cường chạy đua vũ trang để trả mối thù với Đức.

+ Tiến hành những cuộc chiến tranh xâm lược thuộc địa chủ yếu ở khu vực châu Á và châu Phi, hệ thống thuộc địa của Pháp rất rộng lớn, chỉ sau Anh.…

Trước khi đi vào trả lời câu hỏi 1 2 bài 35 trang 177 sgk Lịch sử 10 chúng ta hãy trả lời câu hỏi in nghiêng giữa bài (Câu hỏi thảo luận trên lớp) sau đây:


Thảo luận

1. Trả lời câu hỏi bài 35 trang 175 sgk Lịch sử 10

Trình bày tình hình kinh tế Anh vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

Trả lời:

Tình hình kinh tế Anh vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là:

– Từ cuối thập niên 70, Anh mất dần địa vị độc quyền công nghiệp làm giảm sút vai trò lũng đoạn thị trường thế giới.

– Anh vẫn chiếm ưu thế về tài chính, xuất khẩu tư bản, thương mại, hải quân và thuộc địa.

– Nhiều công ti độc quyền xuất hiện trong hầu hết các ngành công nghiệp: khai thác than, dệt, thuốc lá, hóa chất, luyện kim, vận tải và đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng.

– Nền nông nghiệp lâm vào khủng hoảng trầm trọng.

Hãy nêu những nét lớn về tình hình chính trị nước Anh cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

Trả lời:

Những nét lớn về tình hình chính trị nước Anh cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX:

– Về hình thức, Anh là một vương quốc nhưng theo chế độ đại nghị gồm thượng viện và hạ viện với hai đảng (Bảo thủ và Tự do) thay nhau cầm quyền. ⇒ Mục đích chủ yếu là bảo vệ lợi ích của giai cấp tư sản, đàn áp phong trào quần chúng và đẩy mạng xâm lược thuộc địa.

– Giai cấp tư sản Anh tăng cường mở rộng hệ thống thuộc địa đặc biệt ở châu Á và châu Phi.Trước chiến tranh thế giới thứ nhất, thuộc địa của Anh rải khắp địa cầu chiếm ¼ diện tích thuộc địa và ¼ dân số thế giới.


2. Trả lời câu hỏi bài 35 trang 177 sgk Lịch sử 10

Hãy cho biết đặc điểm của tình hình kinh tế Pháp cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

Trả lời:

– Công nghiệp:

+ Trước năm 1870, sản xuất công nghiệp Pháp đứng thứ hai thế giới chỉ sau Anh. Từ cuối thập niên 70 trở đi, nhịp độ phát triển công nghiệp ở Pháp bắt đầu chậm lại tụt xuống hàng thứ tư thế giới (Sau Đức, Mỹ, Anh).

+ Công nghiệp Pháp cũng có những tiến bộ đáng kể: ngành khai mỏ, luyện kim và thương nghiệp phát triển; việc cơ khí hóa sản xuất được tăng cường,…

– Nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Tình trạng đất đai phân tán, manh mún không thể áp dụng máy móc và kĩ thuật canh tác mới. Nghề trồng nho bị sa sút.

– Trong thời kỳ này nhiều tổ chức độc quyền được hình thành dần dần chi phối nền kinh tế đất nước. Các tổ chức độc quyền Pháp có đặc trưng nổi bật là phần lớn số vốn đem cho các nước vay với lãi suất nặng.

Trình bày nét nổi bật về tình hình chính trị Pháp thời kì này.

Trả lời:

Nét nổi bật về tình hình chính trị Pháp:

– Tháng 9/1870, nền Cộng hòa thứ ba được thành lập rồi chia thành hai nhóm Ôn hòa và Cấp tiến thay nhau cầm quyền ở Pháp.

– Tuy nhiên nền cộng hòa Pháp thường xuyên xảy ra khủng hoảng nội các.

+ Từ 1875 – 1914, diễn ra 50 lần thay đổi chính phủ.

+ Nhiều vụ bê bối chính trị vỡ lở, nạn hối lộ và tham nhũng lan tràn trong chính phủ.

– Cuối thế kỉ XIX, Pháp ráo riết chạy đua vũ trang để trả mối thù với Đức và tiến hành chiến tranh xâm lược thuộc địa chủ yếu ở châu Á và châu Phi. Đến trước chiến tranh thế giới thứ nhất, thuộc địa của Pháp được mở rộng chỉ đứng sau Anh với diện tích gần 11 triệu km2 và 55,5 triệu dân.

Dưới đây là Hướng dẫn Trả lời câu hỏi 1 2 bài 35 trang 177 sgk Lịch sử 10. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Câu hỏi

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời câu hỏi lịch sử 10 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi 1 2 bài 35 trang 177 sgk Lịch sử 10 của Bài 35: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa trong Chương II – Các nước Âu – Mĩ (từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII) của Phần ba. Lịch sử thế giới cận đại cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi các bạn xem dưới đây:

1. Trả lời câu hỏi 1 bài 35 trang 177 sgk Lịch sử 10

Vì sao nói chủ nghĩa đế quốc Anh là “chủ nghĩa đế quốc thực dân” và chủ nghĩa đế quốc Pháp là “chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi”?

Trả lời:

– Chủ nghĩa đế quốc Anh là chủ nghĩa đế quốc thực dân vì:

+ Anh có hệ thống thuộc địa rộng lớn trên khắp thế giới. Trước năm 1914, thuộc địa Anh rải khắp địa cầu, nước Anh là nước “ Mặt trời không bao giờ lặn”.

+ Nước Anh tập trung đầu tư, xuất khẩu tư bản ở các nước thuộc địa.

⇒ Nhấn mạnh đặc điểm này, Lênin gọi chủ nghĩa đế quốc ở Anh là “chủ nghĩa đế quốc thực dân”

– Chủ nghĩa đế quốc Pháp là “chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi” vì:

+ Pháp là nước đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu tư bản và phần lớn số vốn đem cho các nước vay với lãi suất cao.

+ Biểu hiện: năm 1908, 38 tỷ phrăng được xuất khẩn trong khi chỉ có 9,5 tỉ đầu tư vào công nghiệp trong nước, còn lại là cho vay nặng lãi.

+ Trong hệ thống kinh tế chau Âu pháp là chủ nợ lớn nhất.

⇒ Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Pháp là chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi.


2. Trả lời câu hỏi 2 bài 35 trang 177 sgk Lịch sử 10

Em có nhận xét gì về tình hình kinh tế của Anh và Pháp cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

Trả lời:

– Kinh tế Anh:

+ Từ cuối thập niên 70, Anh mất dần địa vị độc quyền công nghiệp làm giảm sút vai trò lũng đoạn thị trường thế giới.

+ Anh vẫn chiếm ưu thế về tài chính, xuất khẩu tư bản, thương mại, hải quân và thuộc địa.

+ Nhiều công ti độc quyền xuất hiện trong hầu hết các ngành công nghiệp: khai thác than, dệt, thuốc lá, hóa chất, luyện kim, vận tải và đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng.

+ Nền nông nghiệp lâm vào khủng hoảng trầm trọng.

– Kinh tế Pháp

+ Công nghiệp: Từ cuối thập niên 70 trở đi, công nghiệp ở Pháp bắt đầu chậm lại tụt xuống hàng thứ tư thế giới (Sau Đức, Mỹ, Anh).

+ Nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế nhưng còn lạc hậu.

+ Trong thời kỳ này nhiều tổ chức độc quyền được hình thành dần dần chi phối nền kinh tế đất nước.

⇒ Nhìn chung kinh tế Anh và Pháp có tốc độ phát triển chậm lại do việc xuất cảng tư bản và xâm chiếm thuộc địa.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk lịch sử lớp 10 với trả lời câu hỏi 1 2 bài 35 trang 177 sgk Lịch sử 10!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com