Hướng dẫn Trả lời câu hỏi 1 2 Bài 43 trang 141 sgk Sinh học 6

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 43: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật, sách giáo khoa sinh học lớp 6. Nội dung bài Trả lời câu hỏi 1 2 Bài 43 trang 141 sgk Sinh học 6 bao gồm đầy đủ lý thuyết, các khái niệm, phương pháp giải, công thức, chuyên đề sinh học, … có trong SGK để giúp các em học tốt môn sinh học lớp 6.


Lý thuyết

1. Phân loại thực vật là gì?

– Giữa Tảo và cây Hạt kín có nhiều điểm rất khác nhau.

– Nhưng giữa các loại Tảo với nhau, hoặc giữa các cây Hạt kín với nhau lại có sự giống nhau về tổ chức cơ thể và sinh sản.

2. Các bậc phân loại

Người ta phân chia thực vật thành các bậc phân loại từ cao đến thấp theo trật tự: Ngành – Lớp – Bộ – Họ – Chi – Loài.

– Ngành: ngành Rêu, ngành Hạt trần…

– Lớp: lớp Hai lá mầm, lớp Một lá mầm…

– Bộ: bộ Gừng, bộ Hành…

– Họ: họ Cam, họ Hoa hồng…

– Chi: chi dứa, chi mận mơ…

– Loài: loài Dừa, loài Cau…

3. Các ngành thực vật

Sơ đồ sự phân chia các ngành thực vật
Sơ đồ sự phân chia các ngành thực vật

Trước khi đi vào phần Trả lời câu hỏi 1 2 Bài 43 trang 141 sgk Sinh học 6 chúng ta cùng trả lời các câu hỏi thảo luận giữa bài (Phần quan sát, thảo luận) sau đây:


Quan sát, thảo luận

1. Trả lời câu hỏi trang 140 sgk Sinh học 6

∇ Hãy chọn một trong hai từ sau đây: giống nhau, khác nhau để điền vào chỗ trống cho thích hợp:

– Giữa Tảo và cây Hạt kín có nhiều điểm rất …

– Nhưng giữa các loại Tảo với nhau, hoặc giữa các cây Hạt kín với nhau lại có sự … về tổ chức cơ thể và sinh sản.

Trả lời:

– Giữa Tảo và cây Hạt kín có nhiều điểm rất khác nhau.

– Nhưng giữa các loại Tảo với nhau, hoặc giữa các cây Hạt kín với nhau lại có sự giống nhau về tổ chức cơ thể và sinh sản.


2. Trả lời câu hỏi trang 141 sgk Sinh học 6

∇ Hãy tiếp tục phân chia ngành Hạt kín thành hai lớp (Hai lá mầm và Một lá mầm) theo cách trên.

Trả lời:

Giải bài tập Sinh học 6 | Để học tốt Sinh 6

Dưới đây là phần Trả lời câu hỏi 1 2 Bài 43 trang 141 sgk Sinh học 6. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi và bài tập có trong sgk sinh học lớp 6 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi 1 2 Bài 43 trang 141 sgk Sinh học 6 cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi và bài tập các bạn xem dưới đây:

1. Trả lời câu hỏi 1 Bài 43 trang 141 sgk Sinh học 6

Thế nào là Phân loại thực vật?

Trả lời:

Phân loại thực vật là tìm hiểu sự giống và khác nhau giữa các dạng thực vật để phân chia chúng thành các bậc phân loại.


2. Trả lời câu hỏi 2 Bài 43 trang 141 sgk Sinh học 6

Kể những ngành thực vật đã học và nêu đặc điểm chính của mỗi ngành đó.

Trả lời:

Có 5 ngành Thực vật đã được học: Tảo, Rêu, Dương xỉ, Hạt trần, Hạt kín.

– Ngành Tảo: Chưa có thân, lá rễ; sống ở nước là chủ yếu

– Ngành Rêu: Rễ già, lá nhỏ hẹp, có bào tử; sống ở nơi ẩm ướt

– Ngành Dương xỉ: rễ thật, lá đa dạng; sống ở các nơi khác nhau, có bào tử.

– Ngành Hạt trần: rễ thật, lá đa dạng; sống ở các nơi khác nhau; sinh sản bằng hạt dưới dạng nón.

– Ngành Hạt kín: rễ thật, lá đa dạng; sống ở các nơi khác nhau; sinh snar bằng hạt nhưng có hoa, và hạt được bảo vệ trong quả.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Trả lời câu hỏi 1 2 Bài 43 trang 141 sgk Sinh học 6 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Sinh học lớp 6 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com