Trả lời câu hỏi 1 bài 54 trang 178 sgk sinh học 7

i 54. Tiến hóa về tổ chức cơ thể, chương 7 Sự tiến hóa của động vật, sách giáo khoa sinh học lớp 7. Nội dung trả lời câu hỏi 1 bài 54 trang 178 sgk sinh học 7 bao gồm đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp, khái niệm, chuyên đề sinh học có trong SGK để giúp các em học tốt môn sinh học lớp 7.

Loading...

A. Lý thuyết

Trong quá trình tiến hoá của động vật, các hệ cơ quan được hình thành hoàn chỉnh dần thông qua quá trình phức tạp hoá, nghĩa là ở các hệ cơ quan đó tỏ sự hình thành các bộ phận mới. Các bộ phận này được hoàn thiện dần đảm bảo chức năng sinh lí phức tạp, thích nghi được với những điều kiện sống đặc trưng ở mỗi nhóm động vật.

Sự tiến hóa của các hệ cơ quan thể hiện ở sự phức tạp hóa (sự phân hóa về cấu tạo và chuyên hóa về chức năng).

Ý nghĩa cúa sự tiến hóa tổ chức cơ thể:

  • Các cơ quan có hoạt động hiệu quả
  • Giúp cơ thể thich nghi với môi trường sống

Dưới đây là trả lời câu hỏi 1 bài 54 trang 178 sgk sinh học 7. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


B. Câu hỏi và bài tập: Trả lời câu hỏi 1 bài 54 trang 178 sgk sinh học 7

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời câu hỏi, giải bài tập sinh học 7 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi 1 bài 54 trang 178 sgk sinh học 7 của i 54. Tiến hóa về tổ chức cơ thể trong Chương 7 Sự tiến hóa của động vật cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi các bạn xem dưới đây:

1. Trả lời câu hỏi 1 bài 54 trang 178 sgk sinh học 7

Nêu sự phân hóa và chuyên hóa của một số hệ cơ quan trong quá trình tiến hóa của các ngành động vật

  1. hô hấp
  2. Tuần hoàn
  3. Thần kinh
  4. Sinh dục

Trả lời:


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Loading...

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk sinh học lớp 7 với trả lời câu hỏi 1 bài 54 trang 178 sgk sinh học 7!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com


 

Loading...
+ +