Hướng dẫn Trả lời câu hỏi bài 54 trang 178 sgk Sinh học 7

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 54. Tiến hóa về tổ chức cơ thể, sách giáo khoa sinh học lớp 7. Nội dung bài Hướng dẫn Trả lời câu hỏi bài 54 trang 178 sgk Sinh học 7 bao gồm đầy đủ lý thuyết, các khái niệm, phương pháp giải, công thức, chuyên đề sinh học, … có trong SGK để giúp các em học tốt môn sinh học lớp 7.


Lý thuyết

Trong quá trình tiến hóa của động vật, các hệ cơ quan được hình thành và hoàn chỉnh dần thông qua quá trình phức tạp hóa, nghĩa là ở các hệ cơ quan đó có sự hình thành các bộ phận mới. Các bộ phận này được hoàn thiện dần đảm bảo chức năng sinh lí phức tạp, thích nghi với những điều kiện sống đặc trưng ở mỗi nhóm động vật.

Lý thuyết, Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thể | Lý thuyết và trắc nghiệm Sinh học 7 chọn lọc có đáp án

Trước khi đi vào phần Hướng dẫn Trả lời câu hỏi bài 54 trang 178 sgk Sinh học 7 chúng ta cùng hoạt động học tập, quan sát, thảo luận, trả lời các câu hỏi sau đây:


Quan sát, thảo luận

Trả lời câu hỏi trang 176 sgk Sinh học 7

∇ Quan sát hình 54.1, đọc các thông tin có lien quan tới hình kết hợp kiến thức đã học, thảo luận, lựa chọn những câu trả lời thích hợp để điền vào bảng sau:

Bảng. So sánh một số hệ cơ quan của động vật

Tên động vật Ngành Hô hấp Tuần hoàn Thần kinh Sinh dục
Trùng biến hình
Thủy tức
Giun đất
Châu chấu
Cá chép
Ếch đồng
Thằn lằn
Chim bồ câu
Thỏ
Những câu trả lời lựa chọn – Động vật có xương sống
– Chân khớp
– Giun đốt
– Ruột khoang
– Động vật nguyên sinh
– Chưa phân hóa
– Da
– Da và phổi
– Mang
– Hệ ống khí
– Phổi
– Phổi và túi khí
– Chưa phân hóa
– Tim chưa có tâm nhĩ va tâm thất, hệ tuần hoàn kín
– Tim chưa có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn hở
– Tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín
– Chưa phân hóa
– Hình mạng lưới
– Hình chuỗi hạch (hạch não, hạch dưới hầu, chuỗi hạch bụng)
– Hình chuỗi hạch (hạch não lớn, hạch dưới hầu, chuỗi hạch ngực và bụng)
– Hình ống (bộ não và tủy sống)
– Chưa phân hóa
– Tuyến sinh dục hông có ống dẫn
– Tuyến sinh dục có ống dẫn

Trả lời:

Bảng. So sánh một số hệ cơ quan của động vật

Tên động vật Ngành Hô hấp Tuần hoàn Thần kinh Sinh dục
Trùng biến hình Nguyên sinh Chưa phân hóa Chưa phân hóa Chưa phân hóa Chưa phân hóa
Thủy tức Ruột khoang Chưa phân hóa Chưa phân hóa Hình mạng lưới Tuyến sinh dục không có ống dẫn
Giun đất Giun đốt Da Tim chưa có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín Hình chuỗi hạch (hạch não, hạch dưới hầu, chuỗi hạch bụng) Tuyến sinh dục có ống dẫn
Châu chấu Chân khớp Hệ thống ống khí Tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn hở Hình chuỗi hạch (hạch não, hạch dưới hầu, chuỗi hạch bụng) Tuyến sinh dục có ống dẫn
Cá chép Động vật có xương sống Mang Tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín Hình ống (bộ não và tủy sống) Tuyến sinh dục có ống dẫn
Ếch đồng Động vật có xương sống Da và phổi Tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín Hình ống (bộ não và tủy sống) Tuyến sinh dục có ống dẫn
Thằn lằn Động vật có xương sống Phổi Tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín Hình ống (bộ não và tủy sống) Tuyến sinh dục có ống dẫn
Chim bồ câu Động vật có xương sống Phổi và túi khí Tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín Hình ống (bộ não và tủy sống) Tuyến sinh dục có ống dẫn
Thỏ Động vật có xương sống Phổi Tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín Hình ống (bộ não và tủy sống) Tuyến sinh dục có ống dẫn

Sau đây là phần Hướng dẫn Trả lời câu hỏi bài 54 trang 178 sgk Sinh học 7. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi và bài tập các bạn xem dưới đây:


Câu hỏi

Trả lời câu hỏi Bài 54 trang 178 sgk Sinh học 7

Nêu sự phân hóa và chuyên hóa của một số hệ cơ quan trong quá trình tiến hóa của các ngành động vật (hô hấp, tuần hoàn, thần kinh, sinh dục).

Trả lời:

Sự phân hóa và chuyên hóa các hệ cơ quan của các ngành động vật được thể hiện ở bảng sau:


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Trả lời câu hỏi bài 54 trang 178 sgk Sinh học 7 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Sinh học lớp 7 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com