Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 16 trang 60 sgk Địa lí 9

Hướng dẫn Soạn Bài 16: Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế, sách giáo khoa Địa lí lớp 9. Nội dung Trả lời câu hỏi Bài 16 trang 60 sgk Địa lí 9 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn địa lí lớp 9.

Trả lời câu hỏi Bài 16 trang 60 sgk Địa lí 9
Trả lời câu hỏi Bài 16 trang 60 sgk Địa lí 9

Trả lời câu hỏi Bài 16 trang 60 sgk Địa lí 9

Cho bảng số liệu sau đây:

Bảng 16.1. Cơ cấu GDP của nước ta, thời kì 1991 – 2002 (%)

1991 1995 1997 1999 2001 2002
Tổng số 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Nông, lâm, ngư nghiệp 40,5 27,2 25,8 25,4 23,3 23,0
Công nghiệp – xây dựng 23,8 28,8 32,1 34,5 38,1 38,5
Dịch vụ 35,7 44,0 42,1 40,1 38,6 38,5

a) Vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta, giai đoạn 1991 – 2002.

b) Hãy nhận xét biểu đồ bằng cách trả lời các câu hỏi sau:

– Sự giảm mạnh khu vực nông, lâm, ngư nghiệp từ 40,5% xuống còn 23,0% nói lên điều gì?

– Tỉ trọng của khu vực kinh tế nào tăng nhanh? Thực tế này phản ánh điều gì?

Trả lời:

a) Vẽ Biểu đồ

Giải bài tập Địa Lí 9 | Trả lời câu hỏi Địa Lí 9

b) Nhận xét

– Trong cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta, giai đoạn 1991-2002, ngành nông- lâm- ngư nghiệp giảm mạnh từ 40,5% (năm 1991) xuống 23% (năm 2002). Chứng tỏ nền kinh tế của nước ta đang dần chuyển từ nền kinh tế nông nghiệp là chủ yếu sang nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa- hiện đại hóa.

– Trong cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta, giai đoạn 1991-2002, ngành công nghiệp- xây dựng tăng mạnh từ 23,8% (năm 1991) lên 38,5% (năm 2002). Chứng tỏ trong công cuộc phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta đạt được nhiều thành tựu.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 16 trang 60 sgk Địa lí 9 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Địa lí lớp 9 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com