Trả lời câu hỏi C1 C2 Bài 18 trang 58 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn giải Bài 18 Sự nở vì nhiệt của chất rắn, chương II Nhiệt học, sách giáo khoa Vật lí lớp 6. Nội dung trả lời câu hỏi C1 C2 bài 18 trang 58 sgk Vật lí 6 bao gồm đầy đủ lý thuyết, công thức, định luật, chuyên đề có trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn vật lí lớp 6.


Lý thuyết

1. Làm thí nghiệm

Dùng dụng cụ vẽ ở hình 18.1.

Trả lời câu hỏi C1 C2 bài 18 trang 58 sgk Vật lí 6

– Trước khi hơ nóng,thử thả quả cầu vào vòng kim loại.

Nhận xét: Trước khi hơ nóng quả cầu, quả cầu lọt qua vòng kim loại.

– Dùng đèn cồn hơ nóng quả cầu kim loại trong 3 phút, rồi thử thả xem quả cầu có còn lọt qua vòng kim loại nữa không.

Nhận xét: Sau khi hơ nóng quả cầu, quả cầu không còn lọt qua vòng kim loại.

– Nhúng quả cầu đã được hơ nóng vào nước lạnh rồi thử thả cho nó lọt qua vòng kim loại.

Nhận xét: Sau khi nhúng quả cầu vào nước lạnh, quả cầu lại lọt qua vòng kim loại.

2. Kết luận

Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi

Chú ý:

– Sự nở vì nhiệt theo chiều dài (sự nở dài) của vật rắn có nhiều ứng dụng trong đời sống và kĩ thuật.

– Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. Nhôm nở nhiều nhất, rồi đến đồng, sắt.

Dưới đây là Hướng dẫn trả lời câu hỏi C1 C2 bài 18 trang 58 sgk Vật lí 6. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Câu hỏi

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời câu hỏi, giải bài tập vật lí 6 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi C1 C2 bài 18 trang 58 sgk Vật lí 6 của Bài 18 Sự nở vì nhiệt của chất rắn trong chương II Nhiệt học cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi các bạn xem dưới đây:


1. Trả lời câu hỏi C1 bài 18 trang 58 sgk Vật lí 6

Tại sao khi bị hơ nóng, quả cầu lại không lọt qua vòng kim loại?

Trả lời:

Khi bị hơ nóng, quả cầu lại không lọt qua vòng kim loại vì quả cầu nở ra khi nóng lên.


2. Trả lời câu hỏi C2 bài 18 trang 58 sgk Vật lí 6

Tại sao sau khi nhúng vào nước lạnh quả cầu lại lọt qua vòng kim loại?

Trả lời:

Sau khi nhúng vào nước lạnh quả cầu lại lọt qua vòng kim loại vì quả cầu co lại khi lạnh đi


Câu trước:

Câu tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk vật lí lớp 6 với trả lời câu hỏi C1 C2 bài 18 trang 58 sgk Vật lí 6!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com