Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 Bài 9 trang 26 sgk Vật lí 7

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 9. Tổng kết chương 1: Quang học, sách giáo khoa Vật lí 7. Nội dung bài Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 Bài 9 trang 26 sgk Vật lí 7 bao gồm đầy đủ lý thuyết, công thức, định luật, chuyên đề có trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn vật lí lớp 7.


I – Tự kiểm tra

1. Trả lời câu hỏi 1 Bài 9 trang 25 sgk Vật lí 7

Chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi: “Khi nào ta nhìn thấy một vật?”

A. Khi vật được chiếu sáng;

B. Khi vật phát ra ánh sáng;

C. Khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta;

D. Khi có ánh sáng từ mắt ta chiếu sáng vật

Trả lời:

Chọn C.


2. Trả lời câu hỏi 2 Bài 9 trang 25 sgk Vật lí 7

Chọn câu phát biểu đúng trong các câu dưới đây nói về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng:

A. Ảnh ảo bé hơn vật và ở gần gương hơn vật

B. Ảnh ảo bằng vật và cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương.

C. Ảnh hứng được trên màn và lớn bằng vật;

D. Ảnh không hứng được trên màn và bé hơn vật

Trả lời:

Chọn B.


3. Trả lời câu hỏi 3 Bài 9 trang 25 sgk Vật lí 7

Định luật truyền thẳng của ánh sáng:

Trong môi trường… và…., ánh sáng truyền đi theo…

Trả lời:

Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.


4. Trả lời câu hỏi 4 Bài 9 trang 25 sgk Vật lí 7

Tia sáng khi gặp gương phẳng thì bị phản xạ lại theo định luật phản xạ ánh sáng:

a) Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với… và đường…

b) Góc phản xạ bằng …

Trả lời:

a) Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến.

b) Góc phản xạ bằng góc tới.


5. Trả lời câu hỏi 5 Bài 9 trang 25 sgk Vật lí 7

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh gì? Độ lớn của ảnh và khoảng cách từ ảnh đến gương thế nào so với độ lớn của vật và khoảng cách từ vật đến gương ?

Trả lời:

Ảnh ảo, có độ lớn bằng vật, cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật tới gương.


6. Trả lời câu hỏi 6 Bài 9 trang 25 sgk Vật lí 7

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có những tính chất gì giống và khác với ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng?

Trả lời:

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi giống ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng ở tính chất đều là ảnh ảo; khác ở tính chất, ảnh tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn ảnh tạo bởi gương phẳng.


7. Trả lời câu hỏi 7 Bài 9 trang 25 sgk Vật lí 7

Khi vật ở khoảng nào thì gương cầu lõm cho ảnh ảo? Ảnh này lớn hơn hay nhỏ hơn vật?

Trả lời:

Khi một vật ở gần sát gương cầu lõm ảnh của vật này qua gương lớn hơn vật.


8. Trả lời câu hỏi 8 Bài 9 trang 25 sgk Vật lí 7

Viết ba câu có nghĩa, trong mỗi câu có bốn cụm từ chọn trong bốn cột dưới đây.

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7

Trả lời:

– Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm không hứng được trên màn chắn và lớn hơn vật.

– Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi không hứng được trên màn chắn và bé hơn vật.

– Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật.


9. Trả lời câu hỏi 9 Bài 9 trang 25 sgk Vật lí 7

Cho một gương phẳng và một gương cầu lồi cùng kích thước. So sánh vùng nhìn thấy của chúng khi đặt mắt ở cùng một vị trí so với các gương.

Trả lời:

Vùng nhìn thấy trong gương cầu lồi lớn hơn vùng nhìn thấy trong gương phẳng có cùng kích thước.

Dưới đây là phần Hướng dẫn Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 Bài 9 trang 26 sgk Vật lí 7. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


II – Vận dụng

1. Trả lời câu hỏi C1 Bài 9 trang 26 sgk Vật lí 7

Có hai điểm sáng S1, S2 đặt trước gương phẳng hình 9.1.

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7

a. Hãy vẽ ảnh của mỗi điểm tạo bởi gương.

b) Vẽ hai chùm tia tới lớn nhất xuất phát từ S1, S2, và hai chùm tia phản xạ tương ứng trên gương.

c) Để mắt trong vùng nào sẽ nhìn thấy đồng thời ảnh của cả hai điểm sáng trong gương? Gạch chéo vùng đó.

Trả lời:

a) Vẽ ảnh:

Vì ảnh và vật đối xứng nhau qua gương nên ta xác định ảnh của hai điểm sáng S1 và S2 bằng cách sau:

– Xác định ảnh S’1 của S1 bằng cách dựng S1H1 vuông góc với gương, trên tia đối của tia H1S1 lấy điểm S’1 sao cho S’1H1 = S1H1.S’1 là ảnh của S1 qua gương cần vẽ.

– Tương tự ta xác định được ảnh S’2 của S2 qua gương.

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7

b) Từ S1, S2 ta vẽ hai chùm tia sáng sao cho hai tia ngoài cùng đến hai mép IK của gương, khi đó hai tia tới từ S1 và S2 cho chùm tia phản xạ có đường kéo dài đi qua ảnh của chúng.

c) Để mắt quan sát được cả hai ảnh S’1 và S’2 của hai điểm sáng trong gương thì mắt phải đặt tại vùng giao nhau của vùng nhìn thấy ảnh S’1 (là vùng R1IKR’1) và vùng nhìn thấy ảnh S’2 (là vùng R2IKR’2). Hai vùng này giao nhau tạo thành vùng R2IKR’1 (là vùng gạch chéo), mắt đặt tại vùng này sẽ nhìn thấy đồng thời hai ảnh của hai điểm sáng.


2. Trả lời câu hỏi C2 Bài 9 trang 26 sgk Vật lí 7

Một người đứng trước ba cái gương (gương phẳng, gương cầu lồi gương cầu lõm), cách các gương một khoảng bằng nhau. Quan sát ảnh ảo của mình trong ba gương sẽ thấy chúng có tính chất gì giống nhau, khác nhau.

Trả lời:

– Giống nhau: Các ảnh nhìn thấy trong ba gương (phẳng, lồi, lõm) đều là ảnh ảo.

– Khác nhau:

+ Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng bằng người đứng trước gương.

+ Ảnh tạo bởi gương cầu lồi bé hơn người đứng trước gương.

+ Ảnh tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn người đứng trước gương.


3. Trả lời câu hỏi C3 Bài 9 trang 26 sgk Vật lí 7

Có bốn học sinh đứng ở bốn vị trí quanh một cái tủ đứng như trong hình 9.2. Hãy chỉ ra những cặp học sinh có thể nhìn thấy nhau. Đánh dấu vào bảng sau đây những cặp đó.

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7

Trả lời:

Vì tủ chắn sáng, và ánh sáng tuân theo định luật truyền thẳng nên ta chọn được kết quả sau:

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7

Những cặp nhìn thấy nhau:

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7

An – Thanh; An – Hải; Thanh – Hải; Hải – Hà.


III – Giải trò chơi ô chữ Bài 9 trang 26 sgk Vật lí 7

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7

Theo hàng ngang:

1. Vật hắt lại ánh sáng từ vật khác chiếu vào no.

2. Vật tự nó phát ra ánh sáng.

3. Cái mà ta nhìn thấy trong gương phẳng.

4. Các chấm sáng mà ta nhìn thấy trên trời ban đêm khi không có mây.

5. Đường thẳng vuông góc với mặt gương.

6. Chổ không nhận được ánh sáng trên màn chắn.

7. Dụng cụ để soi ảnh của mình hàng ngày.

Từ hàng dọc là gì?

Trả lời:

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7

⇒ Từ hàng dọc là: ÁNH SÁNG


Câu trước:

Câu tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 Bài 9 trang 26 sgk Vật lí 7 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Vật lí lớp 7 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com