Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 Bài 4 trang 15 16 17 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn giải Bài 4. Đo thể tích vật rắn không thấm nước, chương I Cơ học, sách giáo khoa Vật lí 6. Nội dung trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 bài 4 trang 15 16 17 sgk Vật lí 6 bao gồm đầy đủ lý thuyết, công thức, định luật, chuyên đề có trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn vật lí lớp 6.


Lý thuyết

1. Dùng bình chia độ

Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 bài 4 trang 15 16 17 sgk Vật lí 6

Đo thể tích nước ban đầu:

\({V_1} = 150{\rm{ }}c{m^3}\)

Thả chìm hòn đá vào bình chia độ, thể tích dâng lên \({V_2} = {\rm{ }}200c{m^3}\)

Thể tích hòn đá:

\(V = {\rm{ }}{V_1}-{\rm{ }}{V_2} = {\rm{ }}200c{m^3}-150c{m^3} = {\rm{ }}50c{m^3}\)

Ta gọi (V) thể tích vật rắn:

\(V = {\rm{ }}{V_{\bf{2}}}-{V_{\bf{1}}}\)

2. Dùng bình tràn

Trường hợp vật không bỏ lọt bình chia độ.

Đổ nước đầy bình tràn, thả chìm hòn đá vào bình tràn, hứng nước tràn ra vào bình chứa. Đo thể tích nước tràn ra bằng bình chia độ, đó là thể tích hòn đá.

Kết luận:

– Thả chìm vật đó vào trong chất lỏng đựng trong bình chia độ. Thể tích phần chất lỏng dâng lên bằng thể tích của vật.

– Khi vật rắn không bỏ lọt bình chia độ thì thả vật đó vào trong bình tràn. Thể tích của phần chất lỏng tràn ra bằng thể tích của vật.

Dưới đây là Hướng dẫn trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 bài 4 trang 15 16 17 sgk Vật lí 6. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Câu hỏi

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi, giải các bài tập vật lí 6 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi C1 bài 1 trang 5 sgk Vật lí 6 của Bài 4. Đo thể tích vật rắn không thấm nước trong chương I Cơ học cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi các bạn xem dưới đây:

Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 bài 4 trang 15 16 17 sgk Vật lí 6
Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 bài 4 trang 15 16 17 sgk Vật lí 6

1. Trả lời câu hỏi C1 Bài 4 trang 15 sgk Vật lí 6

Quan sát hình 4.2 và mô tả cách đo thể tích của hòn đá bằng bình chia độ.

Trả lời:

– Đo thể tích nước ban đầu trước khi thả hòn đá có trong bình chia độ (thể tích V1 = 150 cm3).

– Thả hòn đá vào bình chia độ, mực nước trong bình chia độ dâng lên (thể tích V2 = 200 cm3).

– Thể tích của hòn đá được xác định:

Vhòn đá =  V2 – V1 = 200 – 150 = 50 cm3.


2. Trả lời câu hỏi C2 Bài 4 trang 15 sgk Vật lí 6

Nếu hòn đá to không bỏ lọt bình chia độ thì người ta dùng thêm bình tràn và bình chứa để đo thể tích của nó như hình 4.3a.

Hãy mô tả cách đo thể tích hòn đá bằng phương pháp bình tràn vẽ ở hình 4.3.

Trả lời:

– Ta đổ nước vào đầy bình tràn.

– Thả hòn đá vào bình tràn, đồng thời hứng nước tràn từ bình tràn vào một bình chứa.

– Đo thể tích nước tràn ra bằng bình chia độ, đó là thể tích hòn đá.


3. Trả lời câu hỏi C3 Bài 4 trang 16 sgk Vật lí 6

Chọn từ thích hợp trong khung đề điền vào chỗ trống trong các câu sau :

Thể tích của vật rắn bất kì không thấm nước có thể đo được bằng cách :

a) (1) ………. vật đó vào chất lỏng đựng trong bình chia độ. Thể tích của phần chất lỏng (2) …………. bằng thể tích của vật.

b) Khi vật rắn không bỏ lọt bình chia độ thì (3) ………….. vật đó vào trong bình tràn. Thể tích của phần chất lỏng (4) ………… bằng thể tích của vật.

Trả lời:

(1) thả;          (2) dâng lên;

(3) thả chìm;  (4) tràn ra.

a) (1) Thả vật đó vào chất lỏng đựng trong bình chia độ. Thể tích của phần chất lỏng (2) dâng lên bằng thể tích của vật.

b) Khi vật rắn không bỏ lọt bình chia độ thì (3) thả chìm vật đó vào trong bình tràn. Thể tích của phần chất lỏng (4) tràn ra bằng thể tích của vật.


4. Trả lời câu hỏi C4 Bài 4 trang 17 sgk Vật lí 6

Nếu dùng ca thay cho bình tràn và bát to thay cho bình chứa để đo thể tích của vật như hình 4.4 thì cần phải chú ý điều gì ?

Trả lời:

Những điều cần chú ý khi dùng ca thay cho bình tràn và bát to thay cho bình chứa để đo thể tích của vật:

– Lau khô bát to trước khi dùng.

– Khi nhấc ca ra, không làm đổ nước ra bát.

– Đổ hết nước từ bát vào bình chia độ, không làm đổ nước ra ngoài.


5. Trả lời câu hỏi C5 Bài 4 trang 17 sgk Vật lí 6

Hãy tự làm một bình chia độ: Dán băng giấy trắng dọc theo chai nhựa (hoặc cốc), dùng bơm tiêm bơm 5 cm3 nước vào chai, đánh dấu mực nước và ghi 5 cm3 vào băng giấy. Tiếp tục làm như vậy và ghi 10 cm3, 15 cm3 …. cho đến khi nước đầy bình chia độ.

Trả lời:

– Dụng cụ: Vỏ chai nhựa (hoặc cốc), giấy trắng, bơm tiêm. 

– Cách làm:

Bước 1: Dán bằng giấy trắng dọc theo chai nhựa (hoặc cốc)

Bước 2: dùng bơm tiêm bơm 5 cm3 nước vào chai, đánh dấu mực nước và ghi 5 cm3 vào băng giấy.

Bước 3: Tiếp tục làm như vậy và ghi 10 cm3, 15 cm3 …. cho đến khi nước đầy bình chia độ.


6. Trả lời câu hỏi C6 Bài 4 trang 17 sgk Vật lí 6

Hãy tìm hai vật nào đó và đo thể tích của chúng bằng bình chia độ vừa tạo ra.

Trả lời:

Dùng bình chia độ vừa tạo ra (ở câu C5) để đo thể tích của 1 hòn đá và 1 viên bi.

Để đo thể tích của 2 vật này em lần lượt cho từng vật vào bình chia độ. Thể tích của phần nước dâng lên là thể tích của từng vật.


Câu trước:

Câu tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk vật lí 6 với trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 bài 4 trang 15 16 17 sgk Vật lí 6!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com