Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 Bài 8 trang 27 28 29 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn giải Bài 8. Trọng lực – Đơn vị lực, chương I Cơ học, sách giáo khoa Vật lí 6. Nội dung trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 bài 8 trang 27 28 29 sgk Vật lí 6 bao gồm đầy đủ lý thuyết, công thức, định luật, chuyên đề có trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn vật lí lớp 6.


Lý thuyết

I. Trọng lực là gì?

1. Thí nghiệm

– Treo quả nặng vào lò xo ta thấy lò xo giãn ra.

Lò xo tác dụng vào quả nặng một lực, phương thẳng đứng, chiều hướng lên phía trên.

– Cầm viên phấn lên cao, rồi đột nhiên buông tay ra.

Viên phấn bắt đầu rơi xuống vì có một lực tác dụng vào quả nặng hướng xuống dưới. Lực đó có phương thẳng đứng chiều hướng xuống dưới.

⇒ Lò xo bị dãn dài ra đã tác dụng vào quả nặng một lực kéo lên phía trên. Thế mà quả nặng vẫn đứng yên. Vậy phải có một lực nữa tác dụng vào quả nặng hướng xuống phía dưới để cân bằng với lực của lò xo. Lực này do Trái Đất tác dụng lên quả nặng.

– Khi viên phấn được buông ra, nó bắt đầu rơi xuống. Chuyển động của nó đã bị biến đổi. Vậy phải có một lực hút viên phấn xuống phía dưới. Lực này do Trái Đất tác dụng lên viên phấn.

2. Kết luận

– Trái đất tác dụng lực hút lên mọi vật lực này gọi là trọng lực.

– Trong đời sống hàng ngày, người ta còn gọi trọng lực tác dụng lên một vật là trọng lượng của vật.

II. Phương và chiều của trọng lực

1. Phương và chiều của trọng lực

Thí nghiệm để xác định phương và chiều trọng lực:

– Khi quả nặng treo trên dây dọi đứng yên thì trọng lực tác dụng vào quả nặng đã  cân bằng với lực kéo của sợi dây. Do đó, phương của trọng lực cũng là phương của dây dọi , tức là phương thẳng đứng

– Căn cứ vào hai thí nghiệm ở hình 8.1 và 8.2 ta có thể kết luận là chiều của trọng lực hướng từ trên xuống dưới.

2. Kết luận

Trọng lực có phương thẳng đứng và có chiều từ trên xuống dưới.

III. Đơn vị lực

– Để đo độ mạnh (cường độ) của lực, hệ thống đơn vị đo lường hợp pháp của Việt Nam dùng đơn vị Niu tơn (Ký hiệu N).

– Trọng lượng của quả cân 100g được tính tròn là 1N.

– Trọng lượng của quả cân 1kg là 10N.

Dưới đây là Hướng dẫn trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 bài 8 trang 27 28 29 sgk Vật lí 6. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Câu hỏi

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi, giải các bài tập vật lí 6 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 bài 8 trang 27 28 29 sgk Vật lí 6 của Bài 8. Trọng lực – Đơn vị lực trong chương I Cơ học cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi các bạn xem dưới đây:

Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 bài 8 trang 27 28 29 sgk vật lí 6
Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 bài 8 trang 27 28 29 sgk vật lí 6

1. Trả lời câu hỏi C1 Bài 8 trang 27 sgk Vật lí 6

Lò xo có tác dụng lực vào quả nặng không ? Lực đó có phương và chiều như thế nào ? Tại sao quả nặng vẫn đứng yên ?

Trả lời:

– Lò xo có tác dụng lực vào quả nặng.

– Lực đó có phương thẳng đứng, chiều ngược lại với chiều hướng vào Trái Đất.

– Quả nặng vẫn đứng yên vì chịu tác dụng của hai lực cân bằng.


2. Trả lời câu hỏi C2 Bài 8 trang 27 sgk Vật lí 6

Điều gì chứng tỏ có một lực tác dụng lên viên phấn ? Lực đó có phương và chiều như thế nào?

Trả lời:

– Cầm một viên phấn trên cao rồi đột nhiên buông tay ra, viên phấn rơi thẳng đứng xuống đất. Điều đó chứng tỏ có một lực tác dụng lên viên phấn.

– Lực đó có phương thẳng đứng và chiều luôn hướng về phía Trái Đất.


3. Trả lời câu hỏi C3 Bài 8 trang 28 sgk Vật lí 6

Tìm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

– Lò xo bị dãn dài ra đã tác dụng vào quả nặng một lực kéo lên phía trên. Thế mà quả nặng vẫn đứng yên. Vậy phải có một lực nữa tác dụng vào quả nặng hướng xuống phía dưới để (1) ……….. với lực của lò xo. Lực này do (2) ………… tác dụng lên quả nặng.

– Khi viên phấn được buông ra, nó bắt đầu rơi xuống. Chuyển động của nó đã bị (3) ………. Vậy phải có một (4) ……….. viên phấn xuống phía dưới. Lực này do (5) ……….. tác dụng lên viên phấn.

Trả lời:

(1) cân bằng ;   (2) Trái Đất;

(3) biến đổi ;     (4) lực hút;   (5) Trái Đất

– Lò xo bị dãn dài ra đã tác dụng vào quả nặng một lực kéo lên phía trên. Thế mà quả nặng vẫn đứng yên. Vậy phải có một lực nữa tác dụng vào quả nặng hướng xuống phía dưới để (1) cân bằng với lực của lò xo. Lực này do (2) Trái Đất tác dụng lên quả nặng.

– Khi viên phấn được buông ra, nó bắt đầu rơi xuống. Chuyển động của nó đã bị (3) biến đổi Vậy phải có một (4) lực hút viên phấn xuống phía dưới. Lực này do (5) Trái Đất tác dụng lên viên phấn.


4. Trả lời câu hỏi C4 Bài 8 trang 28 sgk Vật lí 6

Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a) Khi quả nặng treo trên dây dọi đứng yên thì trọng lực tác dụng vào quả nặng đã (1) ……….. với lực kéo của sợi dây. Do đó, phương của trọng lực cũng là phương của (2) ………, tức là phương (3) ………….

b) Căn cứ vào hai thí nghiệm ở hình 8.1 và 8.2 ta có thể kết luận là chiều của trọng lực hướng (4) ………..

Trả lời:

(1) cân bằng ;   (2) dây dọi ;     (3) thẳng đứng ;

(4) từ trên xuống dưới.

a) Khi quả nặng treo trên dây dọi đứng yên thì trọng lực tác dụng vào quả nặng đã (1) cân bằng với lực kéo của sợi dây. Do đó, phương của trọng lực cũng là phương của (2) dây dọi, tức là phương (3) thẳng đứng.

b) Căn cứ vào hai thí nghiệm ở hình 8.1 và 8.2 ta có thể kết luận là chiều của trọng lực hướng (4) từ trên xuống dưới.


5. Trả lời câu hỏi C5 Bài 8 trang 29 sgk Vật lí 6

Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu:

Trọng lực có phương (1) …………….và có chiều (2) …………………….

Trả lời:

(1) thẳng đứng ;

(2) từ trên xuống dưới.

Trọng lực có phương (1) thẳng đứng và có chiều (2) từ trên xuống dưới.


6. Trả lời câu hỏi C6 Bài 8 trang 29 sgk Vật lí 6

Treo một dây dọi phía trên mặt nước đứng yên của một chậu nước. Mặt nước là nằm ngang. Hãy dùng một thước êke để tìm mối liên hệ giữa phương thẳng đứng và mặt nằm ngang.

Trả lời:

Phương thẳng đứng và phương ngang tạo với nhau 1 góc vuông.


Câu trước:

Câu tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk vật lí 6 với trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 bài 8 trang 27 28 29 sgk Vật lí 6!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com