Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 Bài 7 trang 24 25 26 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn giải Bài 7. Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực, chương I Cơ học, sách giáo khoa Vật lí 6. Nội dung trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 bài 7 trang 24 25 26 sgk Vật lí 6 bao gồm đầy đủ lý thuyết, công thức, định luật, chuyên đề có trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn vật lí lớp 6.


Lý thuyết

I. Những hiện tượng cần chú ý quan sát khi có lực tác dụng

1. Những sự biến đổi của chuyển động

– Vật đang chuyển động bị dừng lại.

– Vật đang đứng yên, bắt đầu chuyển động.

– Vật chuyển động nhanh lên.

– Vật chuyển động chậm lại.

– Vật đang chuyển động theo hướng này bỗng chuyển động theo hướng khác.

2.  Những sự biến dạng

– Sự biến dạng là sự thay đổi hình dang của vật.

Ví dụ: Người đang giương cung đã tác dụng một lực vào dây cung nên làm cho dây cung và cánh cung biến dạng.

Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 bài 7 trang 24 25 26 sgk Vật lí 6

II. Những kết quả tác dụng của lực

1. Thí nghiệm

– Nhận xét về kết quả của lực mà tay ta tác dụng lên xe thông qua sợi dây: Khi xe đang chạy bỗng đứng yên làm biến đổi chuyển động của xe.

– Nhận xét về kết quả của lực mà lò xo tác dụng lên hòn bi khi va chạm: Làm biến đổi chuyển động của hòn bi.

2. Rút ra kết luận

– Lực đẩy mà lò xo lá tròn dụng lên xe lăn đã làm biến đổi chuyển động của xe.

– Lực mà tay ta (không qua sợi dây) tác dụng lên xe lăn khi đang chạy đã làm biến đổi chuyển động của xe.

– Lực mà lò xo lá tròn tác dụng lên hòn bi khi va chạm đã làm biến đổi chuyển động của hòn bi.

– Lực mà tay ta ép vào lò xo đã làm biến dạng lò xo.

– Kết luận: Lực mà vật A tác dụng lên vật B có thể làm biến đổi chuyển động của vật B hoặc làm biến dạng vật lý. Hai kết quả này có thể cùng xảy ra

Dưới đây là Hướng dẫn trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 bài 7 trang 24 25 26 sgk Vật lí 6. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Câu hỏi

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi, giải các bài tập vật lí 6 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 bài 7 trang 24 25 26 sgk Vật lí 6 của Bài 7. Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực trong chương I Cơ học cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi các bạn xem dưới đây:

Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 bài 7 trang 24 25 26 sgk Vật lí 6
Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 bài 7 trang 24 25 26 sgk Vật lí 6

1. Trả lời câu hỏi C1 Bài 7 trang 24 sgk Vật lí 6

Hãy tìm bốn thí dụ cụ thể để minh họa những sự biến đổi chuyển động.

Trả lời:

Ví dụ:

– Xe đang chạy, ta bóp phanh làm xe chuyển động chậm dần rồi dừng lại.

– Cầu thủ đá vào quả bóng đang đứng yên làm cho quả bóng chuyển động.

– Một chiếc xe đạp đang chuyển động nếu ta dùng tay kéo xe ngược lại thì xe sẽ chuyển động chậm đi.

– Xe đạp xuống dốc chuyển động nhanh lên.


2. Trả lời câu hỏi C2 Bài 7 trang 24 sgk Vật lí 6

Hãy trả lời câu hỏi nêu ở đầu bài.

Làm sao biết trong hai người, ai đang giương cung, ai chưa giương cung?

Trả lời:

Người đang giương cung tác dụng lực vào cung làm cho dây cung và cánh cung bị biến dạng. Do đó người thứ nhất đang giương cung, người thứ hai chưa giương cung.


3. Trả lời câu hỏi C3 Bài 7 trang 25 sgk Vật lí 6

Trong thí nghiệm ở bài 6 (H.6.1), đang giữ xe, ta đột nhiên buông tay không giữ xe nữa.

Nhận xét về kết quả tác dụng của lò xo lá tròn lên xe lúc đó.

Trả lời:

Khi ta dùng tay đẩy xe cho ép lò xo lại thì ngay chỗ tiếp xúc giữa lò xo lá tròn và xe xuất hiện lực đàn hồi ngược lại với lực ép của xe nhưng có độ lớn bằng lực ép. Vậy khi ta buông tay ra chính lực đàn hồi đẩy xe chạy ngược chiều so vơi lực ép vào.


4. Trả lời câu hỏi C4 Bài 7 trang 25 sgk Vật lí 6

Buộc sợi dây vào một xe lăn, rồi thả cho xe chạy xuống từ đỉnh một dốc nghiêng. Hãy tìm cách giữ dây, sao cho xe chỉ chạy đến lưng chừng dốc thì dừng lại (H.7.1).

Nhận xét về kết quả của lực mà tay ta tác dụng lên xe thông qua sợi dây.

Trả lời:

Trong thí nghiệm ở hình 7.1, lực mà tay ta tác dụng lên xe thông qua sợi dây đã làm cho xe đang chuyển động thì dừng lại.


5. Trả lời câu hỏi C5 Bài 7 trang 25 sgk Vật lí 6

Đặt một lò xo lá tròn nằm ngang ở lưng chừng dốc. Thả một hòn bi lăn từ đỉnh dốc xuống sao cho nó va chạm vào thành bên của lò xo (H.7.2).

Nhận xét về kết quả của lực mà lò xo tác dụng lên hòn bi khi va chạm.

Trả lời:

Trong thí nghiệm ở trên, lực mà lo xo tác dụng lên hòn bi khi va chạm làm cho hòn bi chuyển động theo hướng khác.


6. Trả lời câu hỏi C6 Bài 7 trang 25 sgk Vật lí 6

Lấy tay ép hai đầu một lò xo. Nhận xét về kết quả của lực mà tay ta tác dụng lên lò xo.

Trả lời:

Lực mà tay ta tác dụng lên lò xo làm cho lò xo biến dạng.


7. Trả lời câu hỏi C7 Bài 7 trang 25 sgk Vật lí 6

Chọn cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau :

a) Lực đẩy mà lò xo lá tròn dụng lên xe lăn đã làm (1) …………….. xe.

b) Lực mà tay ta (thông qua sợi dây) tác dụng lên xe lăn khi đang chạy đã làm (2) ……………. xe.

c) Lực mà lò xo lá tròn tác dụng lên hòn bi khi va chạm đã làm (3) ……………… hòn bi.

d) Lực mà tay ta ép vào lò xo đã làm (4) ………………. lò xo.

Trả lời:

(1) biến đổi chuyển động của

(2) biến đổi chuyển động của

(3) biến đổi chuyển động của

(4) biến dạng

a) Lực đẩy mà lò xo lá tròn dụng lên xe lăn đã làm (1) biến đổi chuyển động của xe.

b) Lực mà tay ta (thông qua sợi dây) tác dụng lên xe lăn khi đang chạy đã làm (2) biến đổi chuyển động của xe.

c) Lực mà lò xo lá tròn tác dụng lên hòn bi khi va chạm đã làm (3) biến đổi chuyển động của hòn bi.

d) Lực mà tay ta ép vào lò xo đã làm (4) biến dạng lò xo.


8. Trả lời câu hỏi C8 Bài 7 trang 26 sgk Vật lí 6

Hãy viết đầy đủ câu dưới đây:

Lực mà vật A tác dụng lên vật B có thể làm (1) ………… vật B hoặc làm (2) ………………. vật B. Hai kết quả này có thể cùng xảy ra.

Trả lời:

(1) biến đổi chuyển động của

(2) biến dạng

Lực mà vật A tác dụng lên vật B có thể làm (1) biến đổi chuyển động của vật B hoặc làm (2) biến dạng vật B. Hai kết quả này có thể cùng xảy ra.


9. Trả lời câu hỏi C9 Bài 7 trang 26 sgk Vật lí 6

Hãy nêu 3 thí dụ về lực tác dụng lên một vật làm biến đổi chuyển động của vật.

Trả lời:

Ví dụ:

– Ta lấy tay búng vào một hòn bi sắt đang đứng yên trên mặt ngang thì viên bi sẽ chuyển động.

– Khi đóng đinh vào tường, búa tác dụng vào đinh làm đinh đang đứng yên chuyển động ngập sâu vào tường.

– Khi kéo cờ lực kéo của tay học sinh làm cho dây và cờ chuyển động.


10. Trả lời câu hỏi C10 Bài 7 trang 26 sgk Vật lí 6

Hãy nêu 3 thí dụ về lực tác dụng lên vật làm vật biến dạng.

Trả lời:

Ví dụ:

– Khi ngồi trên tấm đệm ta thấy đệm bị lún xuống.

– Khi cái vợt đập vào một quả bóng thì cả vợt lẫn bóng đều bị biến dạng.

– Dùng tay kéo hai đầu lò xo lại, ta thấy hai đầu lò xo dãn ra.


11. Trả lời câu hỏi C11 Bài 7 trang 26 sgk Vật lí 6

Hãy nêu một thí dụ về lực tác dụng lên một vật có thể gây ra đồng thời hai kết quả nói trên.

Trả lời:

Ví dụ:

Cầu thủ đá vào quả bóng đứng yên trên mặt sân làm quả bóng biến dạng và biến đổi chuyển động.


Câu trước:

Câu tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk vật lí 6 với trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 bài 7 trang 24 25 26 sgk Vật lí 6!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com