Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 Bài 16 trang 50 51 52 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn giải Bài 16. Ròng rọc, chương I Cơ học, sách giáo khoa Vật lí 6. Nội dung trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 bài 16 trang 50 51 52 sgk Vật lí 6 bao gồm đầy đủ lý thuyết, công thức, định luật, chuyên đề có trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn vật lí lớp 6.


Lý thuyết

I. Tìm hiểu về ròng rọc

Ròng rọc là một bánh xe dễ dàng quay quanh một trục, trên vành bánh xe có xẻ rãnh để đặt dây kéo.

Có 2 loại ròng rọc là: Ròng rọc cố định và ròng rọc động:

– Ròng rọc cố định là một bánh xe có rãnh để vắt dây qua, trục của bánh xe được mắc cố định (có móc treo trên bánh xe). Khi kéo dây, bánh xe quay quanh trục cố định.

– Ròng rọc động là một bánh xe có rãnh để vắt qua dây, trục của bánh xe không được mắc cố định. Khi kéo dây, bánh xe vừa chuyển động cùng với trục của nó.

II. Ròng rọc giúp con người làm việc dễ dàng hơn như thế nào?

– Chiều của lực kéo vật lên trực tiếp (dưới lên) và chiều của lực kéo vật qua ròng rọc cố định là khác nhau. Độ lớn như nhau.

– Chiều của lực kéo vật lên trực tiếp (dưới lên) và chiều của lực kéo vật qua ròng rọc động là không thay đổi. Độ lớn của lực kéo vật lên trực tiếp lớn hơn độ lớn của lực kéo qua ròng rọc động

– Kết luận:

+ Ròng rọc cố định có tác dụng làm đổi hướng của lực kéo so với khi kéo trực tiếp.

+ Dùng ròng rọc động thì lực kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của vật

Dưới đây là Hướng dẫn trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 bài 16 trang 50 51 52 sgk Vật lí 6. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Câu hỏi

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi, giải các bài tập vật lí 6 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 bài 16 trang 50 51 52 sgk Vật lí 6 của Bài 16. Ròng rọc trong chương I Cơ học cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi các bạn xem dưới đây:

Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 bài 16 trang 50 51 52 sgk Vật lí 6
Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 bài 16 trang 50 51 52 sgk Vật lí 6

1. Trả lời câu hỏi C1 Bài 16 trang 50 sgk Vật lí 6

Hãy mô tả các ròng rọc vẽ ở hình 16.2.

Trả lời:

– Ròng rọc ở hình 16.2a) là một bánh xe có rãnh để vắt dây qua, trục của bánh xe được mắc cố định (có móc treo trên xà), do đó khi kéo dây, bánh xe quay quanh trục cố định.
– Ròng rọc ở hình 16.2b) cũng là một bánh xe có rãnh để vắt dây qua, trục của bánh xe không được mắc cố định. Bánh xe có móc để treo vật, dây kéo có một đầu buộc vào xà, đầu còn lại dùng để kéo.


2. Trả lời câu hỏi C2 Bài 16 trang 51 sgk Vật lí 6

– Đo lực kéo vật theo phương thẳng đứng như hình 16.3 và ghi kết quả đo được vào bảng 16.1.

– Đo lực kéo vật qua ròng rọc cố định như hình 16.4. Kéo từ từ lực kế. Đọc và ghi số chỉ của lực kế vào báng 16.1.

– Đo lực kéo vật qua ròng rọc động như hình 16.5. Kéo từ từ lực kế. Đọc và ghi số chỉ của lực kế vào bảng 16.1.

Trả lời:

HS tiến hành thí nghiệm và ghi kết quả vào bảng 16.1.


3. Trả lời câu hỏi C3 Bài 16 trang 52 sgk Vật lí 6

Dựa vào bảng kết quả thí nghiệm hãy so sánh:
a) Chiều, cường độ của lực kéo vật lên trực tiếp và lực kéo vật qua ròng rọc cố định.

b) Chiều, cường độ của lực kéo vật lên trực tiếp và lực kéo vật qua ròng rọc động.

Trả lời:

a) – Lực kéo vật lên trực tiếp có chiều từ dưới lên. Lực kéo vật qua ròng rọc cố định có chiều từ trên xuống.

    – Hai lực có cường độ như nhau.

b) – Lực kéo vật lên trực tiếp có chiều từ dưới lên. Lực kéo vật qua ròng rọc động cũng có chiều từ dưới lên.

    – Cường độ của lực kéo vật lên trực tiếp lớn hơn cường độ của lực kéo vật qua ròng rọc động.


4. Trả lời câu hỏi C4 Bài 16 trang 52 sgk Vật lí 6

Tìm từ thích hợp để điền vào chồ trống của các câu sau:
a) Ròng rọc (1) …………. có tác dụng làm đổi hướng của lực kéo so với khi kéo trực tiếp.

b) Dùng ròng rọc (2) ………… thì lực kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của vật.

Trả lời:

a) (1) cố định.

Ròng rọc (1) cố định có tác dụng làm đổi hướng của lực kéo so với khi kéo trực tiếp.

b) (2) động.

Dùng ròng rọc (2) động thì lực kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của vật.


5. Trả lời câu hỏi C5 Bài 16 trang 52 sgk Vật lí 6

Tìm những thí dụ về sử dụng ròng rọc.

Trả lời:

Dùng ròng rọc đế kéo những vật nặng ở các nơi như: công trường xây dựng, bến cảng, các kho hàng, xưởng sửa chữa ôtô,…


6. Trả lời câu hỏi C6 Bài 16 trang 52 sgk Vật lí 6

Dùng ròng rọc có lợi gì ?

Trả lời:

Dùng ròng rọc giúp con người làm việc dễ dàng vì nó có tác dụng thay đổi hướng của lực (ròng rọc cố định – được lợi về hướng) hoặc độ lớn của lực thay đổi (ròng rọc động).


7. Trả lời câu hỏi C7 Bài 16 trang 52 sgk Vật lí 6

Sử dụng hệ thống ròng rọc nào trong hình 16.6 có lợi hơn về lực ? Tại sao ?

Trả lời:

Sử dụng hệ thống ròng rọc ở hình 16.6 bên phải gồm 1 ròng rọc cố định và 1 ròng rọc động có lợi hơn vì vừa được lợi về độ lớn, vừa được lợi về hướng của lực kéo.


Câu trước:

Câu tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk vật lí 6 với trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 bài 16 trang 50 51 52 sgk Vật lí 6!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com