Trả lời câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Bài 17 trang 53 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn giải Bài 17. Tổng kết chương I: Cơ học sách giáo khoa Vật lí 6. Nội dung trả lời câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 bài 17 trang 53 sgk Vật lí 6 bao gồm đầy đủ lý thuyết, công thức, định luật, chuyên đề có trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn vật lí lớp 6.


Lý thuyết

Trước khi đi vào trả lời câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 bài 17 trang 53 sgk Vật lí 6, chúng ta hãy ôn lại kiến thức của các bài trước:

1. Bài 1. Đo độ dài

2. Bài 2. Đo độ dài (tiếp theo)

3. Bài 3. Đo thể tích chất lỏng

4. Bài 4. Đo thể tích vật rắn không thấm nước

5. Bài 5. Khối lượng – Đo khối lượng

6. Bài 6. Lực – Hai lực cân bằng

7. Bài 7. Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực

8. Bài 8. Trọng lực – Đơn vị lực

9. Bài 9. Lực đàn hồi

10. Bài 10. Lực kế – Phép đo lực. Trọng lượng và khối lượng

11. Bài 11. Khối lượng riêng. Trọng lượng riêng

12. Bài 12. Thực hành: Xác định khối lượng riêng của sỏi

13. Bài 13. Máy cơ đơn giản

14. Bài 14. Mặt phẳng nghiêng

15. Bài 15. Đòn bẩy

16. Bài 16. Ròng rọc

Dưới đây là Hướng dẫn trả lời câu hỏi câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 bài 17 trang 53 sgk Vật lí 6. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Câu hỏi ôn tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi, giải các bài tập vật lí 6 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 bài 17 trang 53 sgk Vật lí 6 của Bài 17. Tổng kết chương I: Cơ học cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi các bạn xem dưới đây:

Trả lời câu hỏi ôn tập 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 bài 17 trang 53 sgk Vật lí 6
Trả lời câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 bài 17 trang 53 sgk Vật lí 6

1. Trả lời câu hỏi 1 Bài 17 trang 53 sgk Vật lí 6

Hãy nêu tên các dụng cụ dùng để đo :
a) độ dài ; b) thể tích chất lỏng ;

c) lực ; d) khối lượng.

Trả lời:

a) Dụng cụ dùng để đo độ dài: thước.

b) Dụng cụ dùng để đo thể tích chất lỏng: bình chia độ, bình tràn.

c) Dụng cụ dùng để đo lực: lực kế.

d) Dụng cụ dùng để đo khối lượng: cân.


2. Trả lời câu hỏi 2 Bài 17 trang 53 sgk Vật lí 6

Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác gọi là gì ?

Trả lời:

Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác gọi là lực.


3. Trả lời câu hỏi 3 Bài 17 trang 53 sgk Vật lí 6

Lực tác dụng lên một vật có thể gây ra những kết quả gì trên vật ?

Trả lời:

Lực tác dụng lên một vật có thể làm biến đổi chuyển động của vật đó hoặc làm nó biến dạng.


4. Trả lời câu hỏi 4 Bài 17 trang 53 sgk Vật lí 6

Nếu chỉ có hai lực tác dụng vào cùng một vật đang đứng yên mà vật vẫn đứng yên thì hai lực đó gọi là hai lực gì ?

Trả lời:

Nếu chỉ có hai lực tác dụng vào cùng một vật đang đứng yên mà vật vẫn đứng yên thì hai lực đó là hai lực cân bằng.


5. Trả lời câu hỏi 5 Bài 17 trang 53 sgk Vật lí 6

Lực hút của Trái Đất lên các vật gọi là gì ?

Trả lời:

Lực hút của Trái Đất lên các vật gọi là trọng lực.


6. Trả lời câu hỏi 6 Bài 17 trang 53 sgk Vật lí 6

Dùng tay ép hai đầu của một lò xo bút bi lại. Lực mà lò xo tác dụng lên tay ta gọi là lực gì ?

Trả lời:

Dùng tay ép hai đầu của một lò xo bút bi lại. Lực mà lò xo tác dụng lên tay ta gọi là lực đàn hồi.


7. Trả lời câu hỏi 7 Bài 17 trang 53 sgk Vật lí 6

Trên vỏ một hộp kem giặt VISO có ghi 1 kg. Số đó chỉ gì ?

Trả lời:

Trên vỏ một hộp kem giặt VISO có ghi 1kg. Số đó chỉ khối lượng của kem giặt có trong hộp.


8. Trả lời câu hỏi 8 Bài 17 trang 53 sgk Vật lí 6

Hãy tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống: 7800kg/m3  là ……….. của sắt.

Trả lời:

7800 \(kg/{m^3}\) là khối lượng riêng của sắt


9. Trả lời câu hỏi 9 Bài 17 trang 53 sgk Vật lí 6

Hãy tìm từ thích hợp để điền vào các chỗ trống:

– Đơn vị đo độ dài là ……….. kí hiệu là ………..

– Đơn vị đo thể tích là ………… kí hiệu là …………

– Đơn vị đo lực là ………… kí hiệu là ………….

– Đơn vị đo khối lượng là ………… kí hiệu là …………..

– Đơn vị đo khối lượng riêng là …………. kí hiệu là ……………

Trả lời:

– Đơn vị đo độ dài là met ký hiệu là m.

– Đơn vị đo thể tích là met khối ký hiệu là \({m^3}\).

– Đơn vị đo lực là Newton ký hiệu là N.

– Đơn vị đo khối lượng là Kilogam ký hiệu là kg.

– Đơn vị khối lượng riêng là Kilogam trên met khối ký hiệu là \(kg/{m^3}\).


10. Trả lời câu hỏi 10 Bài 17 trang 53 sgk Vật lí 6

Viết công thức liên hệ giừa trọng lượng và khối lượng của cùng một vật.

Trả lời:

Công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng của cùng một vật:

\(P = 10m\)


11. Trả lời câu hỏi 11 Bài 17 trang 53 sgk Vật lí 6

Viết công thức tính khối lượng riêng theo khối lượng và thể tích.

Trả lời:

Công thức tính khối lượng riêng theo khối lượng và thể tích:

\(D = \frac{m}{V}\)


12. Trả lời câu hỏi 12 Bài 17 trang 53 sgk Vật lí 6

Hãy nêu tên ba loại máy cơ đơn giản mà em đã học.

Trả lời:

Ba loại máy cơ đơn giản mà em đã học : Mặt Phẳng nghiêng, ròng rọc, đòn bẩy.


13. Trả lời câu hỏi 13 Bài 17 trang 53 sgk Vật lí 6

Hãy nêu tên của máy cơ đơn giản mà người ta dùng trong các công việc hoặc dụng cụ sau:

– Kéo một thùng bêtông lên cao để đố trần nhà.

– Đưa một thùng phuy nặng từ mặt đường lên sàn xe tải.

– Cái chắn ôtô tại những điểm bán vé trên đường cao tốc.

Trả lời:

– Dùng ròng rọc để kéo 1 thùng bêtông lên cao để đổ trần nhà.

– Dùng mặt phẳng nghiêng để đưa 1 thùng phuy nặng từ mặt đường lên sàn xe tải.

– Dùng đòn bẩy làm cái chắn ôtô tại những điểm bán vé trên đường cao tốc.


Câu trước:

Câu tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk vật lí 6 với trả lời câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 bài 17 trang 53 sgk Vật lí 6!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com