Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Bài 27 trang 84 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn giải Bài 27 Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo), sách giáo khoa Vật lí lớp 6. Nội dung trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 bài 27 trang 84 sgk Vật lí 6 bao gồm đầy đủ lý thuyết, công thức, định luật, chuyên đề có trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn vật lí lớp 6.


Lý thuyết

II. Sự ngưng tụ

1. Tìm cách quan sát sự ngưng tụ

a) Dự đoán

– Hiện tượng chất lỏng biến thành hơi là sự bay hơi, còn hiện tượng hơi biến thành chất lỏngsự ngưng tụ. Ngưng tụ là quá trình ngược với bay hơi.

Để dễ quan sát hiện tượng bay hơi, ta có thể cho chất lỏng bay hơi nhanh bằng cách tăng nhiệt độ chất lỏng. Vậy muốn dễ quan sát hiện tượng ngưng tụ, ta làm tăng hay giảm nhiệt độ?

Ngưng tụ là quá trình ngược với bay hơi, nên ta có thể dự đoán khi giảm nhiệt độ của hơi, sự ngưng tụ sẽ xảy ra nhanh hơn và ta dễ quan sát được hiện tượng hơi ngưng tụ.

b) Thí nghiệm kiểm tra

Tiến hành thí nghiệm kiểm tra sự ngưng tụ của hơi nước trong không khí

Trong hơi nước có không khí, bằng cách giảm nhiệt độ không khí, ta có thể làm cho hơi nước trong không khí ngưng tụ nhanh hơn và quan sát hiện tượng này.

2. Rút ra kết luận

Có gì khác nhau giữa nhiệt độ của nước trong cốc đối chứng và trong cốc thí nghiệm?

Nhiệt độ của nước trong cốc làm thí nghiệm thấp hơn nhiệt độ của nước trong cốc đối chứng.

Có hiện tượng gì xảy ra ở mặt ngoài của cốc thí nghiệm ? Hiện tượng này có xảy ra với cốc đối chứng không?

Có nước đọng lại ở mặt ngoài cốc làm thí nghiệm, hiện tượng này không xảy ra đối với cốc đối chứng.

Các giọt nước đọng ở mặt ngoài của cốc thí nghiệm có phải là trong cốc thấm ra không?

Không, vì nước đọng ở mặt ngoài của cốc không có màu, nước không thể thấm qua thủy tinh.

Các giọt nước đọng bên ngoài cốc làm thí nghiệm do đâu mà có?

Do hơi nước trong không khí xung quanh mặt ngoài cốc gặp lạnh ngưng tụ lại.

Vậy dự đoán của chúng ta có đúng không?

Dự đoán của chúng ta là đúng, vì hơi nước gặp lạnh đã nhanh chóng ngưng tụ thành nước.

Dưới đây là Hướng dẫn trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 bài 27 trang 84 sgk Vật lí 6. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Câu hỏi

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời câu hỏi, giải bài tập vật lí 6 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 bài 27 trang 84 sgk Vật lí 6 của bài 27 Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo) trong chương II Nhiệt học cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi các bạn xem dưới đây:

Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 bài 27 trang 84 sgk vật lí 6
Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 bài 27 trang 84 sgk Vật lí 6

1. Trả lời câu hỏi C1 Bài 27 trang 84 sgk Vật lí 6

Có gì khác nhau giữa nhiệt độ của nước trong cốc thí nghiệm và trong cốc đối chứng?

Trả lời:

Nhiệt độ ở cốc thí nghiệm thấp hơn nhiệt độ ở cốc đối chứng.


2. Trả lời câu hỏi C2 Bài 27 trang 84 sgk Vật lí 6

Có hiện tượng gì xảy ra ở mặt ngoài của cốc thí nghiệm ? Hiện tượng này có xảy ra với cốc đối chứng không?

Trả lời:

Có nước đọng lại ở mặt ngoài cốc làm thí nghiệm, hiện tượng này không xảy ra đối với cốc đối chứng.


3. Trả lời câu hỏi C3 Bài 27 trang 84 sgk Vật lí 6

Các giọt nước đọng ở mặt ngoài của cốc thí nghiệm có phải là trong cốc thấm ra không?

Trả lời:

Không, vì nước đọng ở mặt ngoài của cốc không có màu, nước không thể thấm qua thủy tinh.


4. Trả lời câu hỏi C4 Bài 27 trang 84 sgk Vật lí 6

Các giọt nước đọng bên ngoài cốc làm thí nghiệm do đâu mà có?

Trả lời:

Do hơi nước trong không khí xung quanh mặt ngoài cốc gặp lạnh ngưng tụ lại.


5. Trả lời câu hỏi C5 Bài 27 trang 84 sgk Vật lí 6

Vậy dự đoán của chúng ta có đúng không?

Trả lời:

Dự đoán của chúng ta là đúng, vì hơi nước gặp lạnh đã nhanh chóng ngưng tụ thành nước.


6. Trả lời câu hỏi C6 Bài 27 trang 84 sgk Vật lí 6

Hãy nêu hai thí dụ về hiện tượng ngưng tụ?

Trả lời:

– Ví dụ 1: Hơi nước trong các đám mây ngưng tự tạo thành mưa.

– Ví dụ 2: Khi hà hơi vào mặt kính cửa sổ, hơi nước có trong hơi thở gặp mặt kính lạnh, ngưng tụ thành những hạt nước nhỏ làm mờ kính.


7. Trả lời câu hỏi C7 Bài 27 trang 84 sgk Vật lí 6

Giải thích sự tạo thành giọt nước đọng trên lá cây vào ban đêm?

Trả lời:

Hơi nước trong không khí ban đêm gặp lạnh, ngưng tụ thành các giọt sương đọng trên lá.


8. Trả lời câu hỏi C8 Bài 27 trang 84 sgk Vật lí 6

Tại sao rượu đựng trong chai không đậy nút sẽ cạn dần, còn nếu nút kín thì không cạn?

Trả lời:

Trong chai đựng rượu đồng thời xảy ra hai quá trình bay hơi và ngưng tụ, là vì chai được đậy kín, nên có bao nhiêu rượ bay hơi thì cũng có bấy nhiêu rượu ngưng tụ ⇒ do đó mà lượng rượu không giảm.

Với chai để hở miệng, quá trình bay hơi mạnh hơn ngưng tụ, nên rượu cạn dần.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk vật lí lớp 6 với trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 bài 27 trang 84 sgk Vật lí 6!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com