Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 Bài 10 trang 34 35 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn giải Bài 10. Lực kế – Phép đo lực, trọng lượng và khối lượng, chương I Cơ học, sách giáo khoa Vật lí 6. Nội dung trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 bài 10 trang 34 35 sgk Vật lí 6 bao gồm đầy đủ lý thuyết, công thức, định luật, chuyên đề có trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn vật lí lớp 6.


Lý thuyết

I. Tìm hiểu lực kế

1. Lực kế là gì?

– Lực kế là một dụng cụ dùng để đo lực.

– Lực kế thường dùng là lực kế lò xo. Có loại lực kế đo lực kéo, có loại đo lực đẩy và cũng có loại có thể đo cả hai lực trên

2. Mô tả một lực kế lò xo đơn giản

– Lực kế có một chiếc lò xo một đầu gắn vào vỏ lực kế, đầu kia có gắn một cái móc và một cái kim chỉ thị.

– Kim chỉ thị chạy trên mặt một bảng chia độ

II. Đo một lực bằng lực kế

1. Cách đo lực

– Thoạt tiên phải điều chỉnh số 0, nghĩa là phải điều chỉnh sao cho khi chưa đo lực, kim chỉ thị nằm đúng vạch 0.

– Cho lực cần đo tác dụng vào lò xo lực kế.

– Phải cầm vào vỏ lực kế và hướng sao cho lò xo lực kế nằm dọc theo phương của lực cần đo

2. Thực hành đo lực

– Xác định trọng lượng của quyển SGK, ghi chép kết quả

– Khi đo cần phải cầm lực kế sao cho lò xo lực kế nằm ở tư thế thẳng đứng, vì lực cần đo là trọng lực có phương thẳng đứng.

III. Công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng

– Hệ thức liên hệ giữa trọng lượng của cùng một vật là:

\(P = 10m\)

trong đó, m là khối lượng của vật, đơn vị đo là kg; P là trọng lượng của vật, đơn vị đo là N

Ví dụ:

+ Một quả cân có khối lượng 100g thì có trọng lượng là 1N.

+ Một quả cân có khối lượng 200g thì có trọng lượng là 2N.

+ Một túi đường có khối lượng là 1kg thì có trọng lượng là 10N.

Như vậy, giữa trọng lượng và khối lượng của cùng một vật có hệ thức P=10m.

Dưới đây là Hướng dẫn trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 bài 10 trang 34 35 sgk Vật lí 6. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Câu hỏi

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi, giải các bài tập vật lí 6 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 bài 10 trang 34 35 sgk Vật lí 6 của Bài 10. Lực kế – Phép đo lực, trọng lượng và khối lượng trong chương I Cơ học cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi các bạn xem dưới đây:

Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 bài 10 trang 34 35 sgk Vật lí 6
Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 bài 10 trang 34 35 sgk Vật lí 6

1. Trả lời câu hỏi C1 Bài 10 trang 34 sgk Vật lí 6

Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau:

Lực kế (1)………. một đầu gắn vào vỏ lực kế, đầu kia có gắn một cái móc và một cái (2) ………….

Kim chỉ thi chạy trên mặt một (3) …………….

Trả lời:

(1) lò xo;     (2) kim chỉ thị;     (3) bảng chia độ.

Lực kế (1) lò xo một đầu gắn vào vỏ lực kế, đầu kia có gắn một cái móc và một cái (2) kim chỉ thị. Kim chỉ thi chạy trên mặt một (3) bảng chia độ.


2. Trả lời câu hỏi C2 Bài 10 trang 34 sgk Vật lí 6

Hãy tìm hiểu ĐCNN và GHĐ của lực kế ở nhóm em.

Trả lời:

Học sinh nghiên cứu lực kế mà nhóm có trên lớp để trả lời.


3. Trả lời câu hỏi C3 Bài 10 trang 34 sgk Vật lí 6

Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau :

Thoạt tiên phải điều chỉnh số 0, nghĩa là phải điều chỉnh sao cho khi chưa đo lực, kim chỉ thị nằm đúng (1) ………. Cho (2) ………… tác dụng vào lò xo của lực kế. Phải cầm vào vỏ lực kế và hướng sao cho lò xo của lực kế nằm dọc theo (3) …………. của lực cần đo (xem hai ảnh chụp ở đầu bài).

Trả lời:

(1) vạch 0 ;     (2) lực cần đo;     (3) phương.

Thoạt tiên phải điều chỉnh số 0, nghĩa là phải điều chỉnh sao cho khi chưa đo lực, kim chỉ thị nằm đúng (1) vạch 0. Cho (2) lực cần đo tác dụng vào lò xo của lực kế. Phải cầm vào vỏ lực kế và hướng sao cho lò xo của lực kế nằm dọc theo (3) phương của lực cần đo.


4. Trả lời câu hỏi C4 Bài 10 trang 34 sgk Vật lí 6

Hãy tìm cách đo trọng lượng của một cuốn sách giáo khoa vật lí 6. So sánh kết quả với các bạn trong nhóm.

Trả lời:

Học sinh thực hành và so sánh kết quả với các bạn.


5. Trả lời câu hỏi C5 Bài 10 trang 34 sgk Vật lí 6

Khi đo phải cầm lực kế ở tư thế như thế nào ? Tại sao phải cầm như thế ?

Trả lời:

Khi đo, cần phải cầm vào vỏ lực kế và hướng sao cho lò xo của lực kế nằm ở tư thế thẳng đứng. Vì lực cần đo là trọng lượng có phương thẳng đứng.


6. Trả lời câu hỏi C6 Bài 10 trang 34 sgk Vật lí 6

Hãy tìm những con số thích hợp để điền vào chỗ trống trong những câu sau :

a) Một quả nặng có khối lượng 100g thì có trọng lượng (1) ………N.

b) Một quả cân có khối lượng (2) …….. g thì có trong lượng 2N.

c) Một túi đường có khối lượng 1kg thì có trọng lượng (3) ………….

Trả lời:

(1) 1;     (2) 200;     (3) 10N.

a) Một quả nặng có khối lượng 100g thì có trọng lượng (1) 1N.

b) Một quả cân có khối lượng (2) 200g thì có trong lượng 2N.

c) Một túi đường có khối lượng 1kg thì có trọng lượng (3) 10N.


7. Trả lời câu hỏi C7 Bài 10 trang 35 sgk Vật lí 6

Hãy giải thích vì sao trên các “cân bỏ túi” bán ở ngoài phố ngưới ta không chia độ theo đơn vị niuton mà lại chia độ theo đơn vị kilôgam ? Thực chất các “cân bỏ túi” là dụng cụ gì ?

Trả lời:

Trên các “cân bỏ túi” bán ở ngoài phố, người ta chia độ theo đơn vị kilôgam mà không chia độ theo đơn vị niutơn vì thường thì người ta cần biết khối lượng của vật hơn là trọng lượng của vật. Nếu cần biết trọng lượng vật người ta dùng hệ thức P = 10m đế xác định trọng lượng vật.

Thực chất “cân bỏ túi” là lực kế lò xo.


8. Trả lời câu hỏi C8 Bài 10 trang 35 sgk Vật lí 6

Về nhà, hãy làm thử một lực kế, phải nhớ chia độ cho lực kế đó.

Trả lời:

Dựa trên kiến thức đã học, học sinh tự tìm hiểu làm ở nhà.


9. Trả lời câu hỏi C9 Bài 10 trang 35 sgk Vật lí 6

Một xe tải có khối lượng 3,2 tấn sẽ có trọng lượng bao nhiêu niutơn ?

Trả lời:

Xe tải có khối lượng:

m = 3,2 tấn = 3 200 (kg)

Trọng  lượng của xe tải:

P = 10.m = 10.3200 = 32 000 (N).


Câu trước:

Câu tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk vật lí 6 với trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 bài 10 trang 34 35 sgk Vật lí 6!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com