Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 Bài 2 trang 9 10 11 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn giải Bài 2. Đo độ dài (tiếp theo), chương I Cơ học, sách giáo khoa Vật lí 6. Nội dung trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 bài 2 trang 9 10 11 sgk Vật lí 6 bao gồm đầy đủ lý thuyết, công thức, định luật, chuyên đề có trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn vật lí lớp 6.


Lý thuyết

1. Thực hành đo độ dài đối với từng vật

Hãy cho biết độ dài ước lượng và kết quả đo thực tế khác nhau bao nhiêu?  Cần ước lượng và đo thực tế để lấy số liệu.

– Cách chọn dụng cụ đo: Chọn thước dây để đo chiều dài bàn hóc sẽ chính xác hơn, vì số lần đo ít hơn chọn thước kẻ đo. Ước lượng gần đúng độ dài cần đo để chọn dụng cụ đo thích hợp.

– Cách đặt thước đo: Đặt thước đo dọc theo độ dài cần đo, vạch số 0 ngang với một đầu của vật.

– Cách đặt mắt nhìn và ghi kết quả đo: Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước ở đầu kia của vật.

– Thống nhất cách đọc và ghi kết quả đo: Nếu đầu cuối của vật không ngang bằng với vạch chia thì đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với vật.

2. Kết luận

Khi đo độ dài cần:

– Ước lượng độ dài cần đo.

– Chọn thước có GHĐ và có ĐCNN thích hợp.

– Đặt thước dọc theo độ dài cần đo sao cho một đầu của vật ngang bằng với vạch số 0 của thước.

– Đặt mằt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước ở đầu kia của vật.

– Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với đầu kia của vật.

Dưới đây là Hướng dẫn trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 bài 2 trang 9 10 11 sgk Vật lí 6. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Câu hỏi

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi, giải các bài tập vật lí 6 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 bài 2 trang 9 10 11 sgk Vật lí 6 của Bài 2. Đo độ dài (tiếp theo) trong chương I Cơ học cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi các bạn xem dưới đây:

Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 bài 2 trang 9 10 11 sgk Vật lí 6
Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 bài 2 trang 9 10 11 sgk Vật lí 6

Dựa vào phần thực hành đo độ dài đối với từng vật ở bài học trước để trả lời các câu hỏi sau:


1. Trả lời câu hỏi C1 Bài 2 trang 9 sgk Vật lí 6

Em hãy cho biết độ dài ước lượng và kết quả đo thực tế khác nhau bao nhiêu?

Trả lời:

Tuỳ vào chiều dài của vật mà em ước lượng để đo độ dài của vật cho dễ dàng và chính xác.


2. Trả lời câu hỏi C2 Bài 2 trang 9 sgk Vật lí 6

Em đã chọn dụng cụ đo nào ? Tại sao ?

Trả lời:

– Dựa vào kích thước ước chừng của từng vật; GHĐ và ĐCNN của dụng cụ đo mà chọn dụng cụ đo thích hợp.

– Trong 2 thước đã cho (thước dây và thước kẻ):

+ Chọn thước dây để đo chiều dài bàn học vì với mỗi lần đo ta chỉ cần kéo thước dây từ đầu bàn đến cuối bàn.

+ Chọn thước kẻ để đo chiều dày SGK Vật lý 6, vì thước kẻ có ĐCNN nhỏ hơn so với ĐCNN của thước dây, khi đó sẽ cho kết quả đo chính xác hơn.


3. Trả lời câu hỏi C3 Bài 2 trang 9 sgk Vật lí 6

Em đặt thước đo như thế nào?

Trả lời:

– Đặt mép thước song song và vừa với vật cần đo.

– Đặt vạch số 0 của thước trùng với một đầu của vật cần đo.


4. Trả lời câu hỏi C4 Bài 2 trang 9 sgk Vật lí 6

Em đặt mắt nhìn như thế nào để đọc kết quả đo ?

Trả lời:

Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước ở đầu kia của vật.


5. Trả lời câu hỏi C5 Bài 2 trang 9 sgk Vật lí 6

Nếu đầu cuối của vật không ngang bằng với vạch chia thì đọc kết quả đo như thế nào ?

Trả lời:

Nếu đầu cuối của vật không ngang bằng với vạch chia, thì đọc kết quả đo theo vạch chia gần nhất.


6. Trả lời câu hỏi C6 Bài 2 trang 9 sgk Vật lí 6

Hãy chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau :

Khi đo độ dài cần:

a) Ước lượng (1) …….. cần đo.

b) Chọn thước (2) …….. và có (3) ……….. thích hợp.

c) Đặt thước (4) ………… độ dài cần đo sao cho một đầu của vật (5) ………. vạch số 0 của thước.

d) Đặt mắt nhìn theo hướng (6) ……… với cạnh thước ở đầu kia của vật.

e) Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia (7) ……… với đầu kia của vật.

Trả lời:

Khi đo độ dài cần:

a) Ước lượng (1) độ dài cần đo.

b) Chọn thước (2) GHĐ và có (3) ĐCNN thích hợp.

c) Đặt thước (4) dọc theo độ dài cần đo sao cho một đầu của vật (5) ngang bằng với vạch số 0 của thước.

d) Đặt mắt nhìn theo hướng (6) vuông góc với cạnh thước ở đầu kia của vật.

e) Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia (7) gần nhất với đầu kia của vật.


7. Trả lời câu hỏi C7 Bài 2 trang 10 sgk Vật lí 6

Trong các hình sau đây, hình nào vẽ vị trí đặt thước đúng để đo chiều dài bút chì (H.2.1) ?

a) Không đặt thước dọc theo chiều dài bút chì.

b) Đặt thước dọc theo chiều dài bút chì, nhưng một đầu không ngang bằng với vạch số 0.

c) Đặt thước dọc theo chiều dài bút chì, vạch số 0 ngang với một đầu của bút chì.

Trả lời:

Hình 2.1c) vẽ vị trí đúng để đo chiều dài của bút chì.

Đặt thước dọc theo chiều dài bút chì, vạch số 0 ngang với một đầu của bút chì.


8. Trả lời câu hỏi C8 Bài 2 trang 10 sgk Vật lí 6

Trong các hình sau đây, hình nào vẽ vị trí đặt mắt đúng để đọc kết quả đo (H.2.2) ?

a) Đặt mắt nhìn theo hướng xiên sang phải.

b) Đặt mắt nhìn theo hướng xiên sang trái.

c) Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước tại đầu của vật.

Trả lời:

Hình 2.2c) vẽ vị trí đặt mắt đúng để đọc kết quả đo.

Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước tại đầu của vật.


9. Trả lời câu hỏi C9 Bài 2 trang 10 sgk Vật lí 6

Quan sát kĩ hình 2.3 và ghi kết quả đo tương ứng.

a) l = (1) …………

b) l = (2) …………

c) l = (3) ………….

Trả lời:

a) l = (1): 7cm

b) l = (2): gần bằng 7cm (độ chừng 6,8cm)

c) l = (3): dài hơn 7cm (độ chừng 7,4cm)


10. Trả lời câu hỏi C10 Bài 2 trang 11 sgk Vật lí 6

Kinh nghiệm cho thấy độ dài của sải tay một người thường gần bằng chiều cao người đó ; độ dài vòng nắm tay thường gần bằng chiều dài của bàn chân người đó (H.2.4)

Hãy kiểm tra lại xem có đúng không.

Trả lời:

Sau khi kiểm tra lại ta thấy chính xác: độ dài của sải tay một người thường gần bằng chiều cao người đó; độ dài vòng nắm tay thường gần bằng chiều dài của bàn chân người đó.


Câu trước:

Câu tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk vật lí 6 với trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 bài 2 trang 9 10 11 sgk Vật lí 6!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com