Trả lời câu hỏi C6 C7 Bài 25 trang 79 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn giải Bài 25 Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo), chương II Nhiệt học, sách giáo khoa Vật lí lớp 6. Nội dung trả lời câu hỏi C6 C7 bài 25 trang 79 sgk Vật lí 6 bao gồm đầy đủ lý thuyết, công thức, định luật, chuyên đề có trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn vật lí lớp 6.


Lý thuyết

II. Sự đông đặc

1. Dự đoán

Trong thí nghiệm về sự nóng chảy của băng phiến, khi băng phiến được đun nóng, nó nóng dần lên rồi nóng chảy. Hãy dự đoán điều gì sẽ xảy ra đối với băng phiến khi thôi không đun nóng và để băng phiến nguội dần.

2. Phân tích kết quả thí nghiệm

Dùng đèn cồn đun nóng băng phiến:

– Khi thôi không đun nóng, băng phiến sẽ nguội dần, và chuyển về thể rắn ban đầu

– Kết quả thí nghiệm:

Trả lời câu hỏi C6 C7 bài 25 trang 79 sgk Vật lí 6

– Phân tích kết quả thí nghiệm:

– Phân tích đường biểu diễn nhiệt độ của băng phiến ta thấy:

+ Từ phút 0 đến phút thứ 4: Nhiệt độ giảm

+ Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7: Nhiệt độ không thay đổi

+ Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15: Nhiệt độ giảm

– Kết luận:

+ Băng phiến đông đặc ở 800C Nhiệt độ này được gọi là nhiệt độ đông đặc của băng phiến

+ Nhiệt độ đông đặc bằng nhiêt độ nóng chảy

+ Trong thời gian đông đặc, nhiệt độ của băng phiến không thay đổi

3. Mối liên hệ giữa quá trình nóng chảy và quá trình đông đặc

Quá trình nóng chảy và quá trình đông đặc là hai quá trình ngược nhau

Nếu ta biểu diễn hai quá trình trên cùng một tọa độ thì ta thấy ta thấy chúng đối xứng nhau:

Một chất nóng chảy ở nhiệt độ nào thì cũng đông đặc ở nhiệt độ đó.

4. Ứng dụng

– Trong công nghiệp đúc (khuôn kim loại) như đúc tượng, chuông.

– Làm nóng chảy hỗn hợp kim loại khi đông đặc trở thành hợp kim có những tính chất như mong muốn

5. Ghi nhớ

– Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy, sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi là sự đông đặc.

– Phần lớn các chất nóng chảy (hay đông đặc) ở một nhiệt độ xác định. Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ nóng chảy (hay nhiệt độ đông đặc) . Nhiệt độ nóng chảy của các chất khác nhau thì khác nhau.

– Trong thời gian nóng chảy (hay đông đặc), nhiệt độ của nhiều chất không thay đổi.

Dưới đây là Hướng dẫn trả lời câu hỏi C6 C7 bài 25 trang 79 sgk Vật lí 6. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Câu hỏi

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời câu hỏi, giải bài tập Vật lí 6 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi C6 C7 bài 25 trang 79 sgk vật lí 6 của bài 25 Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo) trong chương II Nhiệt học cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi các bạn xem dưới đây:

Trả lời câu hỏi C6 C7 bài 25 trang 79 sgk vật lí 6
Trả lời câu hỏi C6 C7 bài 25 trang 79 sgk Vật lí 6

1. Trả lời câu hỏi C6 bài 25 trang 79 sgk Vật lí 6

Trong việc đúc tượng đồng, có những quá trình chuyển thể nào của đồng?

Trả lời:

Trong việc đúc tượng đồng có những quá trình chuyển thể là: thể rắn sang thể lỏng rồi từ thể lỏng sang thể rắn. Tức là có quá trình nóng chảy và quá trình đông đặc.


2. Trả lời câu hỏi C7 bài 25 trang 79 sgk Vật lí 6

Tại sao người ta dùng nhiệt độ của nước đá đang tan để làm một mốc đo nhiệt độ?

Trả lời:

Người ta dùng nhiệt độ của nước đá đang tan để làm một mốc đo nhiệt độ là vì nhiệt độ tan của nước đá là xác định (0oC) và trong suốt quá trình tan nhiệt độ của nước đá không thay đổi.


Câu trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk vật lí lớp 6 với trả lời câu hỏi C6 C7 bài 25 trang 79 sgk Vật lí 6!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com