Trả lời câu hỏi C6 C7 C8 C9 Bài 23 trang 73 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn giải Bài 23 Thực hành đo nhiệt độ, chương II Nhiệt học, sách giáo khoa Vật lí lớp 6. Nội dung trả lời câu hỏi C6 C7 C8 C9 bài 23 trang 73 sgk Vật lí 6 bao gồm đầy đủ lý thuyết, công thức, định luật, chuyên đề có trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn vật lí lớp 6.


Lý thuyết

1. Dùng nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể

a) Quan sát nhiệt kế y tế (loại nhiệt kế thủy ngân)

Trả lời câu hỏi C6 C7 C8 C9 bài 23 trang 73 sgk Vật lí 6

Nhận xét: 5 đặc điểm của nhiệt kế y tế:

– Nhiệt độ thấp nhất ghi trên nhiệt kế: \(35^oC\)

– Nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế: \(42^oC\)

– Phạm vi đo của nhiệt kế: Từ \(35^oC\) đến \(42^oC\)

– Độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế: \(0,1^oC\)

– Nhiệt độ được ghi màu đỏ: \(37^oC\)

b) Tiến hành đo

– Kiểm tra xem thủy ngân đã tụt hết xuống bầu chưa, nếu còn trên ống quản thì cầm vào phần thân nhiệt kế, vẩy mạnh cho thủy ngân tụt xuống bầu.

Chú ý: Khi vẩy, tay cầm chặt nhiệt kế để khỏi bị văng ra và chú ý không để nhiệt kế va đập vào vật khác.

– Dùng bông y tế lau sạch thân và bầu nhiệt kế .

– Dùng tay phải cầm thân nhiệt kế, đặt bầu nhiệt kế vào nách trái, kẹp cánh tay lại để giữ nhiệt kế hoặc ngậm vào miệng.

– Chờ chừng 3 phút, rồi lấy nhiệt kế ra đọc nhiệt độ.

Chú ý: Không cầm vào bầu nhiệt kế khi đọc nhiệt độ.

2. Theo dõi sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian trong quá trình đun nước

a) Quan sát nhiệt kế dầu

Nhận xét: 4 đặc điểm của nhiệt kế dầu.

– Nhiệt độ thấp nhất ghi trên nhiệt kế: \(0^oC\)

– Nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế: \(100^oC\)

– Phạm vi đo của nhiệt kế: Từ \(0^oC\) đến \(100^oC\)

– Độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế: \(1^oC\)

b) Tiến hành đo

– Ghi nhiệt độ của nước trước khi đun.

– Đốt đèn cồn để đun nước cứ sau một phút lại ghi nhiệt đô của nước vào bảng theo dõi.

– Không được để nhiệt kế sát đáy cốc.

3. Mẫu báo cáo

Dưới đây là Hướng dẫn trả lời câu hỏi C6 C7 C8 C9 bài 23 trang 73 sgk Vật lí 6. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Câu hỏi và bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời câu hỏi, giải bài tập vật lí 6 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi C6 C7 C8 C9 bài 23 trang 73 sgk Vật lí 6 của bài 23 Thực hành đo nhiệt độ trong chương II Nhiệt học cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi các bạn xem dưới đây:

Trả lời câu hỏi C6 C7 C8 C9 bài 23 trang 73 sgk vật lí 6
Trả lời câu hỏi C6 C7 C8 C9 bài 23 trang 73 sgk Vật lí 6

1. Trả lời câu hỏi C6 bài 23 trang 73 sgk Vật lí 6

Nhiệt độ thấp nhất ghi trên nhiệt kế: ……

Trả lời:

Nhiệt độ thấp nhất ghi trên nhiệt kế : \(0^oC\)


2. Trả lời câu hỏi C7 bài 23 trang 73 sgk Vật lí 6

Nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế: ……

Trả lời:

Nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế: \(100^oC\)


3. Trả lời câu hỏi C8 bài 23 trang 73 sgk Vật lí 6

Phạm vi đo của nhiệt kế: Từ …… đến ……

Trả lời:

Phạm vi đo của nhiệt kế: Từ \(0^oC\) đến \(100^oC\)


4. Trả lời câu hỏi C9 bài 23 trang 73 sgk Vật lí 6

Độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế:……

Trả lời:

Độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế: \(1^oC\)


Câu trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk vật lí lớp 6 với trả lời câu hỏi C6 C7 C8 C9 bài 23 trang 73 sgk Vật lí 6!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com