Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 4 Bài 19 trang 60 sgk Địa lí 6

Hướng dẫn Soạn Bài 19: Khí áp và gió trên Trái Đất, sách giáo khoa Địa lí lớp 6. Nội dung bài Giải bài tập 1 2 3 4 Bài 19 trang 60 sgk Địa lí 6 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn địa lí lớp 6.

Giải bài tập 1 2 3 4 Bài 19 trang 60 sgk Địa lí 6
Giải bài tập 1 2 3 4 Bài 19 trang 60 sgk Địa lí 6

Lý thuyết

1. Khí áp, các đai khí áp trên Trái Đất

a) Khí áp

– Là sức ép của không khí lên bề mặt Trái Đất.

– Đơn vị đo: mm thủy ngân.

– Dụng cụ để đo khí áp là Khí áp kế, khí áp trung bình là :760 mm thủy ngân.

b) Các đai khí áp trên bề mặt Trái Đất

– Khí áp được phân bố trên Trái Đất thành các đai khí áp thấp và khí áp cao từ xích đạo về 2 cực.

– Do sự xen kẻ nhau giữa lục địa và đại dương nên các đai khi áp không liên tục mà chia thành các khu riêng biệt.

2. Gió và các hoàn lưu khí quyển

– Gió: Là sự chuyển động của không khí từ nơi áp cao về nơi áp thấp.

– Các loại gió thường xuyên thổi trên Trái Đất là gió Tín phong và gió Tây Ôn đới.

– Hoàn lưu khí quyển: Trên bề mặt Trái Đất, sự chuyển động của không khí giữa các đai khí áp cao và thấp tạo thành các hệ thống gió thổi vòng tròn.

Trước khi đi vào phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 4 Bài 19 trang 60 sgk Địa lí 6 chúng ta cùng trả lời các câu hỏi in nghiêng giữa bài (Câu hỏi thảo luận trên lớp) sau đây:


Thảo luận

1. Trả lời câu hỏi trong Bài 19 trang 58 sgk Địa lí 6

Quan sát hình 50 và cho biết:

– Các đai khí áp thấp (T) nằm ở những vĩ độ nào?

– Các đai khí áp cao (C) nằm ở những vĩ độ nào?

Để học tốt Địa Lý 6 | Giải bài tập Địa Lý 6

Trả lời:

– Các đai khí áp thấp (T) nằm ở những vĩ độ 0º và khoảng vĩ độ 60º Bắc và Nam.

– Các đai khí áp cao (C) nằm ở những vĩ độ 30º và khoảng vĩ độ 90º Bắc và Nam (cực Bắc và cực Nam).


2. Trả lời câu hỏi trong Bài 19 trang 59 sgk Địa lí 6

Quan sát hình 51, cho biết:

– Ở hai bên Xích đạo, loại gió thổi theo một chiều quanh năm, từ khoảng các vĩ độ 30º Bắc và Nam về Xích đạo, là gió gì?

– Cũng từ khoảng các vĩ độ 30º Bắc và Nam, loại gió thổi quanh năm lên khoảng các vĩ độ 60º Bắc và Nam, là gió gì?

Để học tốt Địa Lý 6 | Giải bài tập Địa Lý 6

Trả lời:

– Ở hai bên Xích đạo, loại gió thổi theo một chiều quanh năm từ khoảng các vĩ độ 30º Bắc và Nam về Xích đạo là gió Tín phong.

– Cũng từ khoảng các vĩ độ 30º Bắc và Nam, loại gió thổi quanh năm lên khoảng các vĩ độ 60º Bắc và Nam là loại gió Tây ôn đới.

Dựa vào kiến thức đã học, giải thích:

– Vì sao Tín phong (Mậu dịch) lại thổi từ khoảng vĩ độ 30º Bắc và Nam về Xích đạo?

– Vì sao gió Tây ôn đới lại thổi từ khoảng các vĩ độ 30º Bắc và Nam lên khoảng các vĩ độ 60º Bắc và Nam?

Trả lời:

– Không khí luôn chuyển động từ nơi khí áp cao về nơi khí áp thấp.

– Gió Tín phong thổi từ khoảng vĩ độ 30º Bắc và Nam về Xích đạo là do sự chênh lệch khí áp giữa áp cao chí tuyến (vĩ độ 30º Bắc và Nam) và áp thấp xích đạo.

– Gió Tây ôn đới thổi từ khoảng các vĩ độ 30º Bắc và Nam lên khoảng các vĩ độ 60º Bắc và Nam là do sự chênh lệch áp suất giữa áp cao chí tuyến và áp thấp ôn đới (60º Bắc và Nam).

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 4 Bài 19 trang 60 sgk Địa lí 6. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi và bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi và bài tập có trong sgk địa lí lớp 6 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi và bài tập 1 2 3 4 Bài 19 trang 60 sgk Địa lí 6 cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi và bài tập các bạn xem dưới đây:

1. Giải bài tập 1 Bài 19 trang 60 sgk Địa lí 6

Khí áp là gì? Tại sao có khí áp?

Trả lời:

– Khí áp là sức ép của không khí lên bề mặt Trái Đất.

– Có khí áp vì trọng lượng của không khí nhẹ nhưng do khí quyển có chiều dày nên trọng lượng của nó cũng tạo ra một sức ép lớn lên bề mặt Trái Đất.


2. Giải bài tập 2 Bài 19 trang 60 sgk Địa lí 6

Nguyên nhân nào đã sinh ra gió?

Trả lời:

– Gió là sự chuyển động của không khí từ nơi áp cao về nơi áp thấp.

– Nguyên nhân sinh ra gió là do sự chênh lệch áp suất không khí.


3. Giải bài tập 3 Bài 19 trang 60 sgk Địa lí 6

Mô tả sự phân bố các đai khí áp trên Trái Đất và các loại gió Tín phong, gió Tây ôn đới.

Trả lời:

– Trên Trái Đất có 7 đai khí áp: 4 đai áp cao, 3 đai áp thấp.

+ Phân bố xem kẽ và đối xứng qua đai áp thấp xích đạo.

+ Từ xích đạo về hai cực có đai áp thấp xích đạo, hai đai áp cao chí tuyến, hai đai áp thấp ôn đới và hai đai áp cao cực.

– Gió Tín phong là loại gió thổi quanh năm theo một chiều từ các vĩ tuyến 30ºB và N về phía Xích đạo.

– Gió Tây ôn đới là loại gió thổi quanh năm từ vĩ tuyến 30 – 35ºB và N về khoảng các vĩ tuyến 60º.


4. Giải bài tập 4 Bài 19 trang 60 sgk Địa lí 6

Hãy vẽ vào vở: hình Trái Đất, các đai khí áp cao, khí áp thấp và các loại gió Tín phong, gió Tây ôn đới.

Trả lời:

Giải bài tập Địa Lí 6 | Trả lời câu hỏi Địa Lí 6


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 4 Bài 19 trang 60 sgk Địa lí 6 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Địa lí lớp 6 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com