Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 4 Bài 20 trang 63 64 sgk Địa lí 6

Hướng dẫn Soạn Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa, sách giáo khoa Địa lí lớp 6. Nội dung bài Giải bài tập 1 2 3 4 Bài 20 trang 63 64 sgk Địa lí 6 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn địa lí lớp 6.

Giải bài tập 1 2 3 4 Bài 20 trang 63 64 sgk Địa lí 6
Giải bài tập 1 2 3 4 Bài 20 trang 63 64 sgk Địa lí 6

Lý thuyết

1. Hơi nước và độ ẩm của không khí

– Không khí bao giờ cũng chứa một lượng hơi nước nhất định tạo nên độ ẩm không khí.

– Đo độ ẩm không khí bằng ẩm kế.

– Nhiệt độ có ảnh hưởng đến khả năng chứa hơi nước của không khí. Nhiệt độ không khí càng cao lượng hơi nước chứa được càng nhiều nên độ ẩm càng cao.

2. Mưa và sự phân bố lượng mưa trên Trái Đất

– Quá trình tạo thành mây, mưa:

+ Khi không khí bốc lên cao, bị lạnh dần hơi nước sẽ ngưng tụ thành các hạt nước nhỏ, tạo thành mây.

+ Gặp điều kiện thuận lợi, hơi nước tiếp tục ngưng tụ làm các hạt nước ta dần rồi rơi xuống đất thành mưa.

– Tính lượng mưa trung bình của một địa phương.

+ Đo lượng mưa bằng thùng đo mưa (Vũ kế).

+ Tính lượng mưa trong tháng: Cộng tất cả lượng mưa các ngày trong tháng.

+ Tính lượng mưa trong năm: Cộng toàn bộ lượng mưa trong cả 12 tháng lại.

– Sự phân bố lượng mưa trên thế giới

+ Phân bố không đồng đều.

+ Mưa nhiều ở vùng xích đạo

+ Mưa ít ở vùng cực và gần cực.

Trước khi đi vào phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 4 Bài 20 trang 63 64 sgk Địa lí 6 chúng ta cùng trả lời các câu hỏi in nghiêng giữa bài (Câu hỏi thảo luận trên lớp) sau đây:


Thảo luận

1. Trả lời câu hỏi trong Bài 20 trang 61 sgk Địa lí 6

Dựa vào bảng Lượng hơi nước tối đa trong không khí, em hãy cho biết lượng hơi nước tối đa mà không khí chứa được khi có nhiệt độ: 10ºC, 20ºC và 30ºC.

Trả lời:

– Lượng hơi nước tối đa mà không khí chứa được khi có nhiệt độ 10ºC là 5g/m3.

– Lượng hơi nước tối đa mà không khí chứa được khi có nhiệt độ 20ºC là 17g/m3.

– Lượng hơi nước tối đa mà không khí chứa được khi có nhiệt độ 30ºC là 30g/m3.


2. Trả lời câu hỏi trong Bài 20 trang 62 sgk Địa lí 6

Dựa vào biểu đồ lượng mưa của Thành phố Hồ Chí Minh ở hình 53, cho biết:

– Tháng nào có mưa nhiều nhất? Lượng mưa khoảng bao nhiêu mm?

– Tháng nào có mưa ít nhất? Lượng mưa khoảng bao nhiêu mm?

Để học tốt Địa Lý 6 | Giải bài tập Địa Lý 6

Trả lời:

– Tháng 9 có mưa nhiều nhất, lượng mưa khoảng 327,1 mm.

– Tháng 2 có mưa ít nhất, lượng mưa khoảng 4,1 mm.

Quan sát bản đồ phân bố lượng mưa trên thế giới (hình 54), hãy:

– Chỉ ra các khu vực có lượng mưa trung bình năm trên 2.000mm, các khu vực có lượng mưa trung bình dưới 200mm.

– Nhận xét về sự phân bố lượng mưa trên thế giới.

Để học tốt Địa Lý 6 | Giải bài tập Địa Lý 6

Trả lời:

– Các khu vực có lượng mưa trung bình năm trên 2.000 mm: chủ yếu phân bố ở hai bên đường Xích đạo.

– Các khu vực có lượng mưa trung bình năm dưới 200 mm: tập trung ở những vùng có vĩ độ cao.

Nhận xét: Trên Trái Đất, lượng mưa phân bố không đều từ xích đạo lên cực, không đều giữa ven biển và vùng nằm sâu trong đất liền, không đều giữa bờ Tây và bờ Đông các đại dương.

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 4 Bài 20 trang 63 64 sgk Địa lí 6. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi và bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi và bài tập có trong sgk địa lí lớp 6 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi và bài tập 1 2 3 4 Bài 20 trang 63 64 sgk Địa lí 6 cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi và bài tập các bạn xem dưới đây:

1. Giải bài tập 1 Bài 20 trang 63 sgk Địa lí 6

Dựa vào bảng sau: Lượng mưa (mm)

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TP. HCM 13,8 4,1 10,5 50,4 218,4 311,7 293,7 269,8 327,0 266,7 116,5 48,3

– Hãy tính tổng lượng mưa trong năm ở Thành phố Hồ Chí Minh.

– Hãy tính tổng lượng mưa trong năm các tháng mùa mưa (tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10) ở thành phố Hồ Chí Minh.

– Hãy tính tổng lượng mưa trong năm các tháng mùa khô (tháng 11, 12, 1, 2, 3, 4) ở thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời:

– Tổng lượng mưa trong năm ở Thành phố Hồ Chí Minh: 1.930,9 mm.

– Tổng lượng mưa trong các tháng mùa mưa (tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10) ở Thành phố Hồ Chí Minh: 1.687,3 mm.

– Tổng lượng mưa trong các tháng mùa khô (tháng 11, 12, 1, 2, 3, 4) ở Thành phố Hồ Chí Minh: 243,6 mm.


2. Giải bài tập 2 Bài 20 trang 64 sgk Địa lí 6

Nhiệt độ có ảnh hưởng đến khả năng chứa hơi nước của không khí như thế nào?

Trả lời:

– Nhiệt độ không khí càng cao lượng hơi nước chứa được càng nhiều.

– Khi không khí chứa được lượng hơi nước nhất định thì không khí đạt bão hoà hơi nước.


3. Giải bài tập 3 Bài 20 trang 64 sgk Địa lí 6

Trong điều kiện nào, hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ thành mây, mưa…

Trả lời:

– Khi không khí bốc lên cao, bị lạnh dần hơi nước sẽ ngưng tụ thành các hạt nước nhỏ, tạo thành mây.

– Gặp điều kiện thuận lợi, hơi nước tiếp tục ngưng tụ làm các hạt nước ta dần rồi rơi xuống đất thành mưa.


4. Giải bài tập 4 Bài 20 trang 64 sgk Địa lí 6

Nước ta nằm trong khu vực có lượng mưa trung bình năm là bao nhiêu?

Trả lời:

Lượng mưa trung bình hàng năm của nước ta từ 1.500mm đến 2.000 mm.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 4 Bài 20 trang 63 64 sgk Địa lí 6 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Địa lí lớp 6 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com