Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 4 Bài 22 trang 69 sgk Địa lí 6

Hướng dẫn Soạn Bài 22: Các đới khí hậu trên Trái Đất, sách giáo khoa Địa lí lớp 6. Nội dung bài Giải bài tập 1 2 3 4 Bài 22 trang 69 sgk Địa lí 6 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn địa lí lớp 6.

Giải bài tập 1 2 3 4 Bài 22 trang 69 sgk Địa lí 6
Giải bài tập 1 2 3 4 Bài 22 trang 69 sgk Địa lí 6

Lý thuyết

1. Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất

– Trên bề mặt Trái Đất có 2 đường chí tuyến: Chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam

– Có 2 vòng cực trên Trái Đất: Vòng cực Bắc và vòng cực Nam.

– Các vòng cực và chí tuyến là ranh giới phân chia các vành đai nhiệt.

2. Sự phân chia bề mặt Trái Đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ

– Có 5 vành đai nhiệt

– Tương ứng với 5 đới khí hậu trên Trái Đất. (1 đới nóng, 2 đới ôn hoà, 2 đới lạnh).

a) Đới nóng (hay nhiệt đới)

– Giới hạn: Từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam.

– Đặc điểm: Quanh năm có góc chiếu ánh sánh Mặt Trời tương đối lớn, thời gian chiếu sáng trong năm chênh lệch nhau ít. Lượng nhiệt hấp thu được tương đối nhiều nên quanh năm nóng.

– Gió thổi thường xuyên: Tín phong

– Lượng mưa trung bình: 1000mm 2000mm.

b) Hai đới ôn hòa (hay ôn đới)

– Từ chí tuyến Bắc đến vòng cực Bắc và từ chí tuyến Nam đến vòng cực Nam.

– Đặc điểm: Lượng nhiệt nhận được trung bình, các mùa thể hiện rất rõ trong năm.

– Gió thổi thường xuyên: Tây ôn đới.

– Lượng mưa trung bình: 500 -1000mm

c) Hai đới lạnh (hay hàn đới)

– Giới hạn: Từ vòng cực bắc về cực bắc và vòng cực Nam về cực Nam.

– Khí hậu giá lạnh, băng tuyết quanh năm.

– Gió đông cực thổi thường xuyên.

– Lượng mưa trung bình 500mm.

Trước khi đi vào phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 4 Bài 22 trang 69 sgk Địa lí 6 chúng ta cùng trả lời các câu hỏi in nghiêng giữa bài (Câu hỏi thảo luận trên lớp) sau đây:


Thảo luận

1. Trả lời câu hỏi trong Bài 22 trang 67 sgk Địa lí 6

– Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết các chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam nằm ở những vĩ độ nào? Các tia sáng mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất ở các đường này lúc 12 giờ trưa vào các ngày nào?

– Trên bề mặt Trái Đất còn có các vòng cực Bắc và Nam. Các đường này nằm ở các vĩ độ nào?

Trả lời:

– Chí tuyến Bắc vĩ độ 23º27’B, chí tuyến Nam vĩ độ 23º27’N

– Các tia sáng Mặt Trời chiếu vuông góc với mặt đất ở đường Chí tuyến Bắc lúc 12 giờ trưa vào ngày 22 – 6 (hạ chí) và Chí tuyến Nam vào ngày 22 – 12 (đông chí).

– Vòng cực Bắc nằm ở các vĩ độ 60º33’B và Vòng cực Nam nằm ở vĩ độ 66º33’N.

Dựa vào hình 58, hãy kể tên năm đới khí hậu trên Trái Đất.

Để học tốt Địa Lý 6 | Giải bài tập Địa Lý 6

Trả lời:

– Đới Nhiệt đới (1 đới)

– Đới Ôn đới (2 đới)

– Đới Hàn đới (2 đới)


2. Trả lời câu hỏi trong Bài 22 trang 68 sgk Địa lí 6

Hãy xác định vị trí của đới nóng (hay nhiệt đới) (dựa theo hình 58).

Trả lời:

Vị trí của đới nóng (hay nhiệt đới): từ 23º27’ B đến 23º27’ N.

Hãy xác định vị trí của hai đới ôn hòa (hay ôn đới) (dựa theo hình 58).

Trả lời:

Vị trí của hai đới ôn hòa (hay ôn đới): từ 23º27’B đến 66º33’B và từ 23º27’N đến 66º33’N .

Hãy xác định vị trí của đới lạnh (hay hàn đới) (dựa theo hình 58).

Trả lời:

Vị trí của hai đới lạnh (hay hàn đới): từ 66º33’B đến 90ºB (cực Bắc) và từ 66º33’ N đến 90ºN (cực Nam).

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 4 Bài 22 trang 69 sgk Địa lí 6. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi và bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi và bài tập có trong sgk địa lí lớp 6 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi và bài tập 1 2 3 4 Bài 22 trang 69 sgk Địa lí 6 cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi và bài tập các bạn xem dưới đây:

1. Giải bài tập 1 Bài 22 trang 69 sgk Địa lí 6

Các chí tuyến và vòng cực là những ranh giới của các vòng đai nhiệt nào?

Trả lời:

– Các chí tuyến là ranh giới của các vành đai ôn đới và nhiệt đới.

– Các vòng cực là ranh giới của các vành đai ôn đới và hàn đới.


2. Giải bài tập 2 Bài 22 trang 69 sgk Địa lí 6

Nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới và cho biết lượng mưa trong năm ở đới này là bao nhiêu?

Trả lời:

– Đặc điểm của khí hậu nhiệt đới:

+ Quanh năm có góc chiếu của ánh sáng mặt trời lúc giữa trưa tương đối lớn và thời gian chiếu sáng trong năm chênh nhau ít.

+ Quanh năm nóng.

+ Gió thổi thường xuyên là gió Tín phong.

– Lượng mưa trung bình năm đạt từ 1.000 mm đến trên 2.000mm.


3. Giải bài tập 3 Bài 22 trang 69 sgk Địa lí 6

Nêu đặc điểm của khí hậu ôn đới. Gió thổi trong đới này chủ yếu là gió gì?

Trả lời:

– Đặc điểm của khí hậu ôn đới:

+ Góc chiếu của ánh sáng mặt trời và thời gian chiếu sáng trong năm chênh nhau nhiều.

+ Lượng nhiệt nhận được trung bình, các mùa thể hiện rất rõ trong năm.

+ Lượng mưa trung bình: 500 – 1000mm.

– Gió thổi trong khu vực này chủ yếu là Tây ôn đới.


4. Giải bài tập 4 Bài 22 trang 69 sgk Địa lí 6

Nêu đặc điểm của khí hậu hàn đới và cho biết gió thổi trong đới này chủ yếu là gió gì?

Trả lời:

– Đặc điểm của khí hậu hàn đới:

+ Góc chiếu của ánh sáng mặt trời rất nhỏ. Thời gian chiếu sáng dao động rất lớn về số ngày và số giờ trong ngày.

+ Là khu vực giá lạnh, có băng tuyết hầu như quanh năm.

+ Lượng mưa trung bình năm thường dưới 500 mm.

– Gió thổi trong khu vực này chủ yếu là gió Đông cực.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 4 Bài 22 trang 69 sgk Địa lí 6 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Địa lí lớp 6 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com