Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 Bài 13 trang 50 sgk Địa lí 9

Hướng dẫn Soạn Bài 13: Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ, sách giáo khoa Địa lí lớp 9. Nội dung Giải bài tập 1 2 3 Bài 13 trang 50 sgk Địa lí 9 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn địa lí lớp 9.

Trả lời câu hỏi và bài tập 1 2 3 Bài 13 trang 50 sgk Địa lí 9
Giải bài tập 1 2 3 Bài 13 trang 50 sgk Địa lí 9

Lý thuyết

I. Cơ cấu và vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế

1. Cơ cấu ngành dịch vụ

Dịch vụ bao gồm một tập hợp các hoạt động kinh tế, rất rộng lớn và phức tạp. Đó là các hoạt động đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của con người, được chia thành:

– Dịch vụ tiêu dùng.

– Dịch vụ sản xuất.

– Dịch vụ công cộng.

2. Vai trò của dịch vụ trong sản xuất và đời sống

– Nhờ có các hoạt động vận tải thương mại mà các ngành kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp và công nghiệp được cung cấp nguyên liệu, vật tư sản xuất; đồng thời sản phẩm của các ngành này cũng được tiêu thụ.

– Các hoạt động dịch vụ cũng tạo ra các mối liên hệ giữa các ngành sản xuất, các vùng trong nước và giữa nước ta với nước ngoài.

– Các ngành dịch vụ thu hút ngày càng nhiều lao động, tạo nhiều việc làm, góp phần quan trọng nâng cao đời sống nhân dân và đem lại nguồn thu nhập lớn cho nền kinh tế.

II. Đặc điểm phát triển và phân bố các ngành dịch vụ ở nước ta

1. Đặc điểm phát triển

– Khu vực dịch vụ ở nước ta mới chiếm khoảng 25% lao động nhưng lại chiếm 38,5 % trong cơ cấu GDP (năm 2002).

– Trong điều kiện mở của nền kinh tế. chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ngành dịch vụ ở nước ta phát triển khá nhanh và ngày càng có nhiều cơ hội để vươn lên ngang tầm khu vực và quốc tế.

– Việt Nam đang trở thành thị trường thu hút nhiều công ti nước ngoài mở các hoạt động dịch vụ, nhất là trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, y tế, du lịch, giáo dục đại học,… Điều này càng cho thấy rõ khả năng thu lợi nhuận cao của các ngành dịch vụ.

– Việc nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hoá các loại hình dịch vụ phái dựa trên trình độ công nghệ cao, lao động lành nghề, cơ sở hạ tầng kĩ thuật tốt. Đây là một thách thức trong phát triển các hoạt động dịch vụ ở nước ta hiện nay.

2. Đặc điểm phân bố

– Sự phân bố của các hoạt động dịch vụ phụ thuộc chặt chẽ vào phân bổ của các đối tượng đòi hỏi dịch vụ, trước hết là phân bố dân cư. Vì vậy, ở các thành phố lớn, thị xã, các vùng đồng bằng là nơi tập trung đông dân cư và nhiều ngành sản xuất cũng là nơi tập trung nhiều hoạt động dịch vụ. Ngược lại, ở các vùng núi, dân cư thưa thớt, kinh tế còn nặng tính chất tự cấp, tự túc thì các hoạt động dịch vụ còn nghèo nàn.

– Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất và đa dạng nhất ở nước ta. Đây là hai đầu mối giao thông vận tải, viễn thông lớn nhất cả nước. Ở hai thành phố này tập trung nhiều trường đại học lớn, các viện nghiên cứu. các bệnh viện chuyên khoa hàng đầu. Đây cũng là hai trung tâm thương mại, tài chính, ngân hàng lớn nhất nước ta. Các dịch vụ khác như quảng cáo, bảo hiểm, tư vấn, văn hoá, nghệ thuật, ăn uống,… đều phát triến mạnh

Trước khi đi vào phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 Bài 13 trang 50 sgk Địa lí 9 chúng ta cùng trả lời các câu hỏi in nghiêng giữa bài (Câu hỏi thảo luận trên lớp) sau đây:


Thảo luận

1. Trả lời câu hỏi Bài 13 trang 48 sgk Địa lí 9

Dựa vào hình 13.1, hãy nêu cơ cấu ngành dịch vụ. Cho ví dụ chúng minh rằng nền kinh tế càng phát triển thì các hoạt động dịch vụ càng trở nên đa dạng.

Trả lời:

– Cơ cầu ngành dịch vụ gồm:

+ Dịch vụ tiêu dùng: Thương nghiệp, dịch vụ và sửa chữa; khách sạn, nhà hàng; dịch vụ cá nhân và công cộng.

+ Dịch vụ sản xuất: Giao thông vận tải, bưu chính viễn thông; tài chính, tín dụng; kinh doanh tài sản, tư vấn.

+ Dịch vụ công cộng: KHCN, giáo dục, y tế, văn háo, thể thao; quản lý nhà nước, đoàn thể và bảo hiểm bắt buộc.

– Nền kinh tế càng phát triển thì các hoat động càng trở nên đa dạng: Khi nền kinh tế càng phát triển thì nhu cầu của con người về các dịch vụ trở nên đa dạng như nhu cầu mua sắc, tiêu dùng, nhu cầu du lịch, nhu cầu chăn sóc sức khỏe, làm đẹp, nhu cầu đi lại,… từ đó thúc đẩy dịch vụ phát triển với cơ cấu đa dạng.

Dựa vào kiến thức đã học và sự hiểu biết của bản thân, hãy phân tích vai trò của ngành bưu chính – viễn thông trong sản xuất và đời sống.

Trả lời:

– Trong sản xuất dịch vụ: bưu chính viễn thông phục vụ thông tin kinh tế giữa các nhà kinh doanh, các cơ sở sản xuất, dịch vụ, giữa nước ta với thế giới bên ngoài,…

– Trong đời sống: Ngành bưu chính viễn thông đảm bảo chuyển thư từ, bưu phẩm, điện báo và nhiều dịch vụ khác; đảm bảo thông suốt thông tin trong cứu hộ, cứu nạn, ứng phó vs thiên tai,…


2. Trả lời câu hỏi Bài 13 trang 49 sgk Địa lí 9

Dựa vào hình 13.1, tính tỉ trọng nhóm ngành dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất, dịch vụ công cộng và nêu nhận xét.

Trả lời:

– Tỉ trọng nhóm ngành dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất, dịch vụ công cộng lần lượt là: 51%, 26,8% và 22,2 %.

– Như vậy nhóm ngành dịch vụ tiêu dùng chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu GDP của ngành dịch vụ; nhóm ngành dịch vụ sản xuất và dịch vụ công cộng có tỉ trọng lệch không lớn.

Tại sao các hoạt động dịch vụ ở nước ta phân bố không đều.

Trả lời:

Các hoạt động dịch vụ ở nước ta phân bố không đều do sự phát triển và phân bố các hoạt đông dịch vụ phụ thuộc chặt chẽ vào các đối tượng đồi hỏi dịch vụ, trước hết là phân bố dân cư. Vì vậy những khu vực dân cư đông đúc như Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ, … là nơi tập trung nhiều hoạt động dịch vụ. Ngược lại những khu vực dân cư thưa thớt như Tây Nguyên, Tây Bắc… hoạt động dịch vụ còn chậm phát triển.

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 Bài 13 trang 50 sgk Địa lí 9. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi và bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi và bài tập có trong sgk địa lí lớp 9 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi và bài tập 1 2 3 Bài 13 trang 50 sgk Địa lí 9 cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi và bài tập các bạn xem dưới đây:

1. Giải bài tập 1 Bài 13 trang 50 sgk Địa lí 9

Dựa vào nội dung bài học, em hãy lập sơ đồ các ngành dịch vụ theo mẫu dưới đây:

Gợi ý bài tập SGK Bài 13 Địa lý 9

Trả lời:

Giải bài tập Địa Lí 9 | Trả lời câu hỏi Địa Lí 9


2. Giải bài tập 2 Bài 13 trang 50 sgk Địa lí 9

Lấy ví dụ chứng minh rằng ở đâu đông dân thì ở đó tập trung nhiều hoạt động dịch vụ.

Trả lời:

– Ở các thành phố lớn, thị xã, các vùng đồng bằng là nơi tập trung đông dân cư, nơi đó tập trung nhiều hoạt động dịch vụ. Ở vùng núi, dân cư thưa thớt, hoạt động dịch vụ còn nghèo nàn.

– Tại các đô thị lớn, có dân số đông (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh,…) có nhiều loại hình dịch vụ hơn ở các đô thị nhỏ, ít dân.


3. Giải bài tập 3 Bài 13 trang 50 sgk Địa lí 9

Tại sao Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất và đa dạng nhất ở nước ta?

Trả lời:

– Hà Nội là thủ đô của cả nước, TP. Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn nhất phía Nam nước ta.

– Hai thành phố lớn nhất cả nước.

– Hai trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước (đặc biệt là hoạt động công nghiệp).


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 Bài 13 trang 50 sgk Địa lí 9 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Địa lí lớp 9 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com