Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 Bài 4 trang 13 14 sgk Địa lí 7

Hướng dẫn Soạn Bài 4: Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi, sách giáo khoa Địa lí lớp 7. Nội dung bài Giải bài tập 1 2 3 Bài 4 trang 13 14 sgk Địa lí 7 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn địa lí lớp 7.

Giải bài tập 1 2 3 Bài 4 trang 13 14 sgk Địa lí 7
Giải bài tập 1 2 3 Bài 4 trang 13 14 sgk Địa lí 7

1. Giải bài tập 1 Bài 4 trang 13 sgk Địa lí 7

Quan sát hình 4.1, cho biết:

– Nơi có mật độ dân số cao nhất. Mật độ là bao nhiêu?

– Nơi có mật dộ dân số thấp nhất. Mật độ là bao nhiêu?

Để học tốt Địa Lý 7 | Giải bài tập Địa Lý 7

Trả lời:

– Nơi có mật độ dân số cao nhất là TX. Thái Bình. Mật độ dân số trên 3000 người/km2.

– Nơi có mật dộ dân số thấp nhất là Tiền Hải. Mật độ dân số dưới 1000 người/km2.


2. Giải bài tập 2 Bài 4 trang 13 sgk Địa lí 7

Quan sát tháp tuổi của thành phố Hồ Chí Minh qua các cuộc Tổng điều tra dân số năm 1989 và năm 1999, cho biết sau 10 năm:

– Hình dáng tháp tuổi có gì thay đổi?

– Nhóm tuổi nào tăng về tỉ lệ? Nhóm tuổi nào giảm về tỉ lệ?

Để học tốt Địa Lý 7 | Giải bài tập Địa Lý 7

Trả lời:

– Sau 10 năm, hình dáng tháp có sự thay đổi: đáy ngày càng thu hẹp, thân tháp phình rộng hơn, đỉnh tháp mở rộng hợn.

– Nhóm tuổi tăng về tỉ lệ là nhóm trong tuổi lao động và trên tuổi lao động; Nhóm tuổi giảm tỉ lệ là nhóm dưới tuổi lao động.

Như vậy tỉ lệ gia tăng tư nhiên của Thành phố Hồ Chí Minh giảm, tuổi thọ tăng và dân số già đi.


3. Giải bài tập 3 Bài 4 trang 14 sgk Địa lí 7

Tìm trên lược đồ phân bố dân cư châu Á những khu vực tập trung dân. Các đô thị lớn ở châu Á thường phân bố ở đâu?

Để học tốt Địa Lý 7 | Giải bài tập Địa Lý 7

Trả lời:

– Các khu vực tập trung đông dân là khu vực châu Á gió mùa nưa: Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á.

– Các đô thị lớn ở châu Á thường phân bố ở ven biển hoặc ven các sông lớn bồi đắp thành các đồng bằng màu mỡ.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 Bài 4 trang 13 14 sgk Địa lí 7 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Địa lí lớp 7 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com