Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 Bài 60 trang 183 sgk Địa lí 7

Hướng dẫn Soạn Bài 60: Liên minh Châu Âu, sách giáo khoa Địa lí lớp 7. Nội dung bài Giải bài tập 1 2 3 Bài 60 trang 183 sgk Địa lí 7 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn địa lí lớp 7.

Trả lời câu hỏi và bài tập 1 2 3 Bài 60 trang 183 sgk Địa lí 7
Giải bài tập 1 2 3 Bài 60 trang 183 sgk Địa lí 7

Lý thuyết

1. Sự mở rộng của liên minh Châu Âu

– Diện tích: 4.422.773 $km^2$ (2006).

– Dân số: 492,9 triệu dân (2006).

– Quá trình mở rộng liên minh châu Âu qua các giai đoạn:

+ Năm 1957 gồm các quốc gia: Pháp, Bỉ, Hà lan, Italia, Đức, Luxembua.

+ Năm 1973 có thêm các quốc gia: Anh, Ai len, Đan mạch.

+ Năm 1981 có thêm Hy lạp.

+ Năm 1986 có thêm các quốc gia: Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha.

+ Năm 1995 có thêm các quốc gia: Thuỵ điển, Phần lan, Áo.

+ Năm 2004 có thêm các quốc gia: Ba lan, Extônia, Latvia, Litva, Sec, Xlovakia, Hung ga ri, Xlôvênia, Đảo Sip, Manta.

+ Ngày 1/1/2007: Romania, Bulgaria.

– Quá trình mở rộng liên minh Châu Âu diễn ra:

+ Liên minh châu Âu được mở rộng từng bước qua nhiều giai đoạn đến năm 1995 có 15 thành viên.

+ Liên minh Châu Âu thành lập năm 1957 được mở rộng từng bước qua từng giai đoạn, Đến năm 2004 liên minh Châu Âu có 25 thành viên và đang có xu hướng tăng thêm.

2. Liên minh châu Âu – một mô hình liên minh toàn diện nhất thế giới

– Liên minh châu Âu là hình thức cao nhất trong các tổ chức kinh tế khu vực hiện nay trên thế giới. Là tổ chức thương mại hàng đầu thế giới.

– Liên minh châu Âu có cơ quan lập pháp là nghị viện châu Âu.

– Liên minh châu Âu có chính sách kinh tế chung, có hệ thống tiền tệ chung (đồng Ơ-rô), tự do lưu thông hàng hoá, dịch vụ, vốn.

– Công dân của liên minh châu Âu có quốc tịch chung, việc đi lại qua biên giới của công dân các nước thành viên liên minh thuận tiện.

– Các nước trong liên minh Châu Âu chú trọng bảo vệ tính đa dạng về văn hoá và ngôn ngữ, tổ chức và tài trợ cho việc học ngoại ngữ, trao đổi sinh viên, đào tạo nghề cho giới trẻ và người thất nghiệp.

– Nhận xét về mô hình liên kết của liên minh Châu Âu: Liên minh châu Âu là mô hình liên minh toàn diện nhất: có chung luật pháp, quốc tịch, chính sách kinh tế, chung hệ thống tiền tệ (đồng Ơ-rô), tự do lưu thông hàng hoá, dịch vụ, vốn. Các quốc gia trong liên minh chú trọng bảo vệ tính đa dạng về văn hoá, đào tạo nghề cho giới trẻ và người thất nghiệp.

3. Liên minh Châu Âu – tổ chức thương mại hàng đầu thế giới

– Có cơ cấu tổ chức cao nhất, toàn diện

– Chính trị: Cơ quan lập pháp là nghị viện châu Âu.

– Kinh tế: Chính sách chung, hệ thống tiền tệ chung (ơ rô), tự do lưu thông hàng hóa, dịch vụ, vốn.

– Văn hóa: Chú trọng bảo vệ tính đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ.

– Xã hội: Tài trợ học ngoại ngữ, trao đổi sinh viên, đào tạo lao động có tay nghề cao.

Trước khi đi vào phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 Bài 60 trang 183 sgk Địa lí 7 chúng ta cùng trả lời các câu hỏi in nghiêng giữa bài (Câu hỏi thảo luận trên lớp) sau đây:


Thảo luận

Trả lời câu hỏi Bài 60 trang 182 sgk Địa lí 7

– Quan sát hình 60.1, nêu sự mở rộng của Liên minh châu Âu qua các giai đoạn.

Để học tốt Địa Lý 7 | Giải bài tập Địa Lý 7

Trả lời:

– Liên minh châu Âu được thành lập từ năm 1958 gồm 6 nước: Hà Lan, Đức, Bỉ. Lúc-xem-bua, Pháp và I-ta-li-a.

– Năm 1973: Anh và Đan Mạch.

– Năm 1981: Hi Lạp.

– Năm 1986 thêm Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

– Năm 1995: Thụy Điển, Phần Lan, Áo.

– Năm 2004: Sip, Man-ta, Xlo-va-ki-a, Hung-ga-ri, E-xton-ni-a, Lat-vi-a, Séc, Ba-lan, Xlo-ve-ni-a,

– Năm 2007: Hung-ga-ri, Run-ma-ni.

– Năm 2013: Croat-ti-a.

– Quan sát hình 60.3, nêu một vài nét về hoạt động thương mại của Liên minh châu Âu.

Để học tốt Địa Lý 7 | Giải bài tập Địa Lý 7

Trả lời:

– Tỉ lệ hoạt động thương mại của Liên minh châu Âu chiếm tỉ trọng lớn nhất thế giới, lên tới 40%.

– Liên Minh châu Âu chủ yếu trao đổi thương mại với châu Á và Bắc Mĩ.

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 Bài 60 trang 183 sgk Địa lí 7. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi và bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi và bài tập có trong sgk địa lí lớp 7 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi và bài tập 1 2 3 Bài 60 trang 183 sgk Địa lí 7 cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi và bài tập các bạn xem dưới đây:

1. Giải bài tập 1 Bài 60 trang 183 sgk Địa lí 7

Xác đinh ranh giới của Liên minh châu Âu trên bản đồ hành chính – chính trị châu Âu.

Trả lời:

Các nước thành viên của Liên minh châu Âu chủ yếu thuộc Bắc Âu, Tây Âu và Nam Âu.

– Bắc Âu: Phần Lan, Thụy Điển

– Tây và Trung Âu: Anh, Ailen, Lúc xăm bua, Pháp, Bỉ, Đức, Ba Lan, Hung-ga-ri, Áo, Đan Mạch, Séc, Rum-ma-li, Bun-ga-ri.

– Nam Âu: Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, I-ta-lia-a, Croat-ti-a, Xlô-vê-nia-a,Hi Lạp, Man-ta, Sip.

– Đông Âu: Lat-vi-a, Lít-va, Ex-ton-ni-a, Xlo-va-ki-a.


2. Giải bài tập 2 Bài 60 trang 183 sgk Địa lí 7

Tại sao nói Liên minh châu Âu là hình thức liên minh cao nhất trong các hình thức tổ chức kinh tế khu vực hiện nay trên thế giới?

Trả lời:

Liên minh châu Âu là hình thức liên minh cao nhất trong các hình thức tổ chức kinh tế khu vực hiện nay trên thế giới:

– Số lượng thành viên đông nhất trong các tổ chức kinh tế.

– Có chính sách kinh tế chung, hệ thống tiền tệ chung.

– Tự do lưu thông hàng hóa, vốn, dịch vụ.

– Công dân có chung quốc tịch chung châu Âu, đi lại giữa các nước rất thuận lợi.

– Là tổ chúc thương mại hàng đầu thế giới, tỉ lệ hoạt động thương mại của Liên minh châu Âu chiếm tỉ trọng lớn nhất thế giới, lên tời 40%.


3. Giải bài tập 3 Bài 60 trang 183 sgk Địa lí 7

Tính toán để hoàn thành bảng số liệu sau đây:

Diện tích (km2) Dân số (triệu người) Mật độ dân số (người/km2) GDP (tỉ USD) GDP bình quân đầu người (USD/người)
3243600 378 ? 7885 ?

Trả lời:

Diện tích (km2) Dân số (triệu người) Mật độ dân số (người/km2) GDP (tỉ USD) GDP bình quân đầu người (USD/người)
3243600 378 115 7885 21082,8

Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 Bài 60 trang 183 sgk Địa lí 7 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Địa lí lớp 7 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com