Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 61 trang 184 185 sgk Địa lí 7

Hướng dẫn Soạn Bài 61: Thực hành: Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế Châu Âu, sách giáo khoa Địa lí lớp 7. Nội dung bài Giải bài tập 1 2 Bài 61 trang 184 185 sgk Địa lí 7 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn địa lí lớp 7.

Giải bài tập 1 2 Bài 61 trang 184 185 sgk Địa lí 7
Giải bài tập 1 2 Bài 61 trang 184 185 sgk Địa lí 7

1. Giải bài tập 1 Bài 61 trang 185 sgk Địa lí 7

Xác định vị trí một số quốc gia trên lược đồ

– Quan sát hình 61.1, hãy:

+ Nêu tên và xác định vị trí một số quốc gia thuộc khu vực Bắc Âu, Trung và Tây Âu, Nam Âu, Đông Âu.

+ Xác định vị trí các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu.

Trả lời:

– Tên các nước châu Âu:

+ Bắc Âu: Ai-xơ-len, Phần Lan, Na Uy, Thụy Điển

+ Tây và Trung Âu: Anh, Ailen, Lúc xăm bua, Pháp, Bỉ, Đức, Ba Lan, Hung-ga-ri, Thụy Sĩ, Áo, Đan Mạch, Hung-ga-ri, Bun-ga-ri, Run-ma-ni, Séc.

+ Nam Âu: Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, I-ta-lia-a, Croat-ti-a, Xlô-vê-nia-a, Bô-xni-a, Hec-xê-gô-vi-a, Xec-bi và Mô-tê-nê-gro, An-ba-ni, Hi Lạp, Ma-xê-đô-ni-a, Man-ta

+ Đông Âu: Lat-vi-a, Lít-va, Ex-ton-ni-a, Bê-la-rut, Ucrai na, Môn-đô-va, Liên bang Nga, Ác-mê-ni-a, Xlo-va-ki-a.

– Các nước thành viên của Liên minh châu Âu chủ yếu thuộc Bắc Âu, Tây Âu và Nam Âu.

+ Bắc Âu: Phần Lan, Thụy Điển

+ Tây và Trung Âu: Anh, Ailen, Lúc xăm bua, Pháp, Bỉ, Đức, Ba Lan, Hung-ga-ri, Áo, Đan Mạch, Séc, Rum-ma-li, Bun-ga-ri.

+ Nam Âu: Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, I-ta-lia-a, Croat-ti-a, Xlô-vê-nia-a,Hi Lạp, Man-ta, Sip.

+ Đông Âu: Lat-vi-a, Lít-va, Ex-ton-ni-a, Xlo-va-ki-a.


2. Giải bài tập 2 Bài 61 trang 185 sgk Địa lí 7

Vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế

– Xác định vị trí các nước Pháp và U-crai-na trên bản đồ. Hai nước này thuộc các khu vực nào của châu Âu?

– Dựa vào bảng số liệu để vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế của Pháp và U-crai-na (năm 2000).

– Qua biểu đồ, nhận xét về trình độ phát triển kinh tế của Pháp và U-crai-na.

Tên nước Tỉ trọng ba khu vực kinh tế trong tổng sản phẩm trong nước (GDP) (%)
Nông, lâm và ngư nghiệp Công nghiệp và xây dựng Dịch vụ
Pháp 3,0 26,1 70,9
U-crai-na 14,0 38,5 47,5

Trả lời:

– Vị trí của nước Pháp: thuộc khu vực Tây Âu; tiếp giáp: Địa Trung Hải, biển Măng- xơ; có chung biên giới với các nước như Bỉ, Đức, thụy Sĩ, Italia, Tây Ban Nha, Luc-xem-bua.

– Vi trí của U- crai-na: thuộc khu vực Đông Âu; tiếp giáp với biển Đen, Liên bang Nga, Bê-la-rut, Ba Lan, Xlô-va-ki-a, Hung-ga-ri, Rum-ma-ni, Môn-đô-va.

– Biểu đồ cơ cấu kinh tế của Pháp và U-crai-na (năm 2000).

Giải bài tập Địa Lí 7 | Trả lời câu hỏi Địa Lí 7

– Nhận xét:

+ Pháp có trình độ phát triển kinh tế cao: Khu vực dịch vụ và khu vực Công nghiệp – xây dựng chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP, tỉ trọng 2 khu vực này lần lượt là 70,9% và 26,1% trong cơ cấu GDP. Nông lâm và ngư nghiệp có tỉ trọng thấp nhất là 3%.

+ U-crai-na có trình độ phát triển chiếm tỉ trọng cao nhất là dịch vụ (47,5%), công nghiệp khá phát triển (38,5%), tỉ trọng khu vực nông, lâm, ngư nghiệp thấp (14,0%).


Bài trước:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 61 trang 184 185 sgk Địa lí 7 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Địa lí lớp 7 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com