Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 Bài 8 trang 27 sgk Địa lí 6

Hướng dẫn Soạn Bài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quanh mặt trời, sách giáo khoa Địa lí lớp 6. Nội dung bài Giải bài tập 1 2 3 Bài 8 trang 27 sgk Địa lí 6 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn địa lí lớp 6.

Giải bài tập 1 2 3 Bài 8 trang 27 sgk Địa lí 6
Giải bài tập 1 2 3 Bài 8 trang 27 sgk Địa lí 6

Lý thuyết

1. Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời

– Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng từ Tây sang Đông trên quỹ đạo có hình elíp gần tròn.

– Trái Đất chuyển động một vòng quanh Mặt Trời trên quỹ đạo hết 365 ngày và 6 giờ.

– Trong khi chuyển động trên quỹ đạo quanh mặt trời, trục Trái Đất lúc nào cũng giữ nguyên độ nghiêng 66o33’ trên mặt phẳng quỹ đạo và hướng nghiêng của trục không đổi. Đó là sự chuyển động tịnh tiến.

2. Hiện tượng các mùa

Khi chuyển động trên quỹ đạo trục Trái Đất bao giờ cũng có độ nghiêng không đổi nên lúc nửa cầu bắc, lúc nửa cầu nam ngả về phía mặt trời sinh ra các mùa:

– Nửa cầu hướng về phía Mặt Trời nhận được nhiều ánh sáng là mùa nóng.

– Nửa cầu chếch xa mặt trời nhận được ít ánh sáng là mùa lạnh.

– Các mùa đối lập nhau ở 2 nửa cầu trong một năm.

– Một năm có 4 mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.

♦ Hiện tượng mùa: ngày 21/3

Ngày Tiết Địa điểm bán cầu Vị trí bán cầu so với mặt Trời Lượng nhiệt và ánh sáng nhận được Bắt đầu mùa
21/3 Xuân phân Nửa bán cầu Bắc Hai nửa cầu hướng về Mặt Trời như nhau Lượng nhiệt và ánh sáng nhận được như nhau Xuân
Thu phân Nửa bán cầu Nam Thu

Bài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quanh mặt Trời

♦ Hiện tượng mùa: ngày 22/6

Ngày Tiết Địa điểm bán cầu Vị trí bán cầu so với mặt Trời Lượng nhiệt và ánh sáng nhận được Bắt đầu mùa
22/6 Hạ chí Nửa bán cầu Bắc Ngả gần nhất Nhận nhiều Hạ
Đông chí Nửa bán cầu Nam Chếch xa nhất Nhận ít Đông

♦ Hiện tượng mùa: ngày 23/9

Ngày Tiết Địa điểm bán cầu Vị trí bán cầu so với mặt Trời Lượng nhiệt và ánh sáng nhận được Bắt đầu mùa
23/9 Xuân phân Nửa bán cầu Bắc Hai nửa cầu hướng về Mặt Trời như nhau Lượng nhiệt và ánh sáng nhận được như nhau Thu
Thu phân Nửa bán cầu Nam Xuân

♦ Hiện tượng mùa: ngày 22/12

Ngày Tiết Địa điểm bán cầu Vị trí bán cầu so với mặt Trời Lượng nhiệt và ánh sáng nhận được Bắt đầu mùa
22/12 Đông chí Nửa bán cầu Bắc Chếch xa nhất Nhận ít Đông
Hạ chí Nửa bán cầu Nam Ngả gần nhất Nhận nhiều Hạ

Trước khi đi vào phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 Bài 8 trang 27 sgk Địa lí 6 chúng ta cùng trả lời các câu hỏi in nghiêng giữa bài (Câu hỏi thảo luận trên lớp) sau đây:


Thảo luận

1. Trả lời câu hỏi trong Bài 8 trang 25 sgk Địa lí 6

Quan sát hình 23, hãy cho biết:

– Hướng chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời.

– Độ nghiêng và hướng của trục Trái Đất ở các vị trí: xuân phân, hạ chí, thu phân và đông chí.

Để học tốt Địa Lý 6 | Giải bài tập Địa Lý 6

Trả lời:

– Trái Đất chuyển động quay Mặt Trởi theo hướng từ Tây sang Đông.

– Độ nghiêng và hướng của trục Trái Đất ở vị trí: xuân phân, hạ chỉ, thu phân và đông chí vẫn không thay đổi.


2. Trả lời câu hỏi trong Bài 8 trang 26 sgk Địa lí 6

Quan sát hình 23, cho biết:

– Trong ngày 22-6 (hạ chí), nửa cầu nào ngả về phía Mặt Trời?

– Trong ngày 22-12 (đông chí), nửa cầu nào ngả về phía Mặt Trời?

Trả lời:

– Trong ngày 22 – 6 (hạ chí), nữa cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời.

– Trong ngày 22- 12 (đông chí), nửa cầu Nam ngả về phía Mặt Trời.

Quan sát hình 23 và cho biết:

– Trái Đất hướng cả hai nửa cầu Bắc và Nam về phía Mặt Trời như nhau vào các ngày nào?

– Khi đó lúc 12 giờ trưa ánh sáng mặt trời chiếu thẳng góc vào nơi nào trên bề mặt Trái Đất?

Trả lời:

– Trái Đất hướng cả hai nửa cầu Bắc và Nam về phía Mặt Trời như nhau vào các ngày 21 – 3 (xuân phân) và 23 – 9 (thu phân).

– Khi đó ánh sáng mặt trời chiếu thẳng góc vào đường xích đạo trên bề mặt Trái Đất.

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 Bài 8 trang 27 sgk Địa lí 6. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi và bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi và bài tập có trong sgk địa lí lớp 6 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi và bài tập 1 2 3 Bài 8 trang 27 sgk Địa lí 6 cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi và bài tập các bạn xem dưới đây:

1. Giải bài tập 1 Bài 8 trang 27 sgk Địa lí 6

Tại sao Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời lại sinh ra hai thời kì nóng và lạnh luân phiên nhau ở hai nửa cầu trong một năm?

Trả lời:

Do khi chuyển động trên quỹ đạo trục Trái Đất bao giờ cũng có độ nghiêng không đổi.

– Nửa cầu ngả về phía Mặt trời sinh ra mùa nóng, do góc chiếu lớn.

– Nửa cầu không ngả về phía Mặt trời sinh ra mùa lạnh, do góc chiếu nhỏ.


2. Giải bài tập 2 Bài 8 trang 27 sgk Địa lí 6

Vào những ngày nào trong năm, hai nửa cầu Bắc và Nam đều nhận được một lượng nhiệt và ánh sáng như nhau?

Trả lời:

Vào các ngày 21 – 3 (xuân phân) và ngày 23 – 9 (hạ chí), hai nửa cầu Bắc và Nam đều nhận được một lượng nhiệt và ánh sáng như nhau.


3. Giải bài tập 3 Bài 8 trang 27 sgk Địa lí 6

Dựa vào bảng dưới đây, em hãy cho biết cách tính ngày bắt đầu các mùa ở nửa cầu Bắc theo âm – dương lịch chênh với ngày bắt đầu các mùa theo dương lịch bao nhiêu ngày.

Mùa Tính theo dương lịch Tính theo âm – dương lịch
Mùa xuân Từ ngày 21 – 3 (xuân phân) đến ngày 22 – 6 (hạ chí) Từ ngày 4 – 5 tháng 2 dương lịch (lập xuân) đến ngày 5 – 6 tháng 5 dương lịch (lập hạ)
Mùa hạ Từ ngày 22 – 6 (hạ chí) đến ngày 23 – 9 (thu phân) Từ ngày 5 – 6 tháng 5 dương lịch (lập hạ) đến ngày 7 – 8 tháng 8 dương lịch (lập thu)
Mùa thu Từ ngày 23 – 9 (thu phân) đến ngày 22 – 12 (đông chí) Từ ngày 7 – 8 tháng 8 dương lịch (lập thu) đến ngày 7 – 8 tháng 11 dương lịch (lập đông)
Mùa đông Từ ngày 22 – 12 (đông chí) đến ngày 21 – 3 (xuân phân) Từ ngày 7 – 8 tháng 11 dương lịch (lập đông) đến ngày 4 – 5 tháng 2 dương lịch (lập xuân)

Trả lời:

Cách tính ngày bắt đầu các mùa ở nửa cầu Bắc theo âm – dương lịch chênh với ngày bắt đầu các mùa theo dương lịch khoảng 44 – 47 ngày.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 Bài 8 trang 27 sgk Địa lí 6 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Địa lí lớp 6 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com