Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 Bài 9 trang 30 sgk Địa lí 6

Hướng dẫn Soạn Bài 9: Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa, sách giáo khoa Địa lí lớp 6. Nội dung bài Giải bài tập 1 2 3 Bài 9 trang 30 sgk Địa lí 6 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn địa lí lớp 6.

Trả lời câu hỏi và bài tập 1 2 3 Bài 9 trang 30 sgk Địa lí 6
Giải bài tập 1 2 3 Bài 9 trang 30 sgk Địa lí 6

Lý thuyết

1. Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất

Bài 9: Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa

– Trong khi quay quanh Mặt Trời, thì Trái Đất có lúc ngả nửa cầu Bắc, có lúc ngả nửa cầu Nam về phía Mặt Trời.

– Do đường phân chia sáng tối không trùng với trục Trái Đất nên các địa điểm ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam có hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau theo vĩ độ.

– Hiện tượng ngày đêm dài ngắn ở những địa điểm có vĩ độ khác nhau, càng xa xích đạo về phía 2 cực càng biểu hiện rõ.

– Các địa điểm nằm trên đường xích đạo quanh năm có ngày, đêm dài ngắn như nhau.

2. Ở hai miền cực số ngày có ngày, đêm dài suốt 24 giờ thay đổi theo mùa

Ngày Vĩ độ Số ngày có ngày dài 24h Số ngày có đêm dài 24h Mùa
22/6 66o33’B

66o33’N

1 1 Hạ, Đông
22/12 66o33’B

66o33’N

1 1 Đông, Hạ
21/3-23/9 Cực Bắc

Cực Nam

186 (6 tháng) 186 (6 tháng) Hạ, Đông
23/9-21/3 Cực Bắc

Cực Nam

186 (6 tháng) 186 (6 tháng) Đông, Hạ
Kết luận Mùa Hè

1-6 tháng

Mùa Đông

1-6 tháng

Trước khi đi vào phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 Bài 9 trang 30 sgk Địa lí 6 chúng ta cùng trả lời các câu hỏi in nghiêng giữa bài (Câu hỏi thảo luận trên lớp) sau đây:


Thảo luận

1. Trả lời câu hỏi trong Bài 9 trang 28 sgk Địa lí 6

Dựa vào hình 24 cho biết vì sao đường biểu hiện trục Trái Đất (BN) và đường phân chia sáng tối (ST) không trùng nhau?

Để học tốt Địa Lý 6 | Giải bài tập Địa Lý 6

Trả lời:

– Đường biểu hiện trục nằm nghiêng trên mặt phẳng quỹ đạo một góc 66º33’.

– Đường phân chia sáng – tối lại vuông góc với mặt phẳng quỹ đạo.

⇒ Vì vậy chúng không trùng nhau.

Dựa vào hình 24 cho biết:

– Vào ngày 22-6 (hạ chí) ánh sáng Mặt trời chiếu thẳng góc vào mặt đất ở vĩ tuyến bao nhiêu? Vĩ tuyến đó là đường gì?

– Vào ngày 22-12 (đông chí) ánh sáng Mặt trời chiếu thẳng vào mặt đất ở vĩ tuyến bao nhiêu? Vĩ tuyến đó là gì?

Trả lời:

– Vào ngày 22 – 6 (hạ chí) ánh sáng Mặt trời chiếu thẳng góc vào mặt đất ở vĩ tuyến 23º27′ Bắc, vĩ tuyến là đường chí tuyến Bắc.

– Vào ngày 22 – 12 (đông chí) ánh sáng Mặt trời chiếu thẳng vào mặt đất ở vĩ tuyến 23º27′ Nam, vĩ tuyến là đường chí tuyến Nam.


2. Trả lời câu hỏi trong Bài 9 trang 29 sgk Địa lí 6

Dựa vào hình 25 cho biết:

– Sự khác nhau về độ dài của ngày, đêm của các điểm A, B ở nửa cầu Bắc và các địa điểm tương ứng A’, B’ ở nửa cầu Nam vào ngày 22-6 và 22-12?

– Độ dài của ngày, đêm trong ngày 22 – 6 và ngày 22 – 12 ở điểm C nằm trên đường Xích đạo?

Để học tốt Địa Lý 6 | Giải bài tập Địa Lý 6

Trả lời:

– Ngày 22-6:

+ Nửa cầu Bắc: điểm A, B có ngày dài hơn đêm.

+ Nửa cầu Nam: điểm A’, B’ có ngày ngắn hơn đêm.

– Ngày 22-12:

+ Nửa cầu Bắc: điểm A, B có ngày ngắn hơn đêm.

+ Nửa cầu Nam: điểm A’, B’ có ngày dài hơn đêm.

– Điểm C nẳm trên đường xích đạo, trong ngày 22 – 6 và ngày 22 – 12 có độ dài ngày đêm như nhau.

Dựa vào hình 25 cho biết:

-Vào các ngày 22/6 và 22/12 độ dài ngày, đêm của các điểm D và D’ ở vĩ tuyến 66º33’ Bắc và Nam của 2 nửa địa cầu sẽ như thế nào? Vĩ tuyến 66º33’ Bắc và Nam là những đường gì?

-Vào các ngày 22/6 và 22/12, độ dài của ngày và đêm ở hai điểm Cực như thế nào?

Trả lời:

– Vào các ngày 22/6 và 22/12 độ dài ngày, đêm của các điểm D và D’ ở vĩ tuyến 66º33’ Bắc và Nam của 2 nửa địa cầu sẽ có:

+ Ngày dài suốt 24 giờ (ngày địa cực)

+ Đêm dài suốt 24 giờ (đêm địa cực).

– Vĩ tuyến 66º33’ Bắc và Nam là những đường Vòng cực Bắc và Vòng cực Nam.

– Vào các ngày 22/6 và 22/12, độ dài của ngày và đêm ở hai điểm Cực sẽ có 6 tháng ngày và 6 tháng đêm.

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 Bài 9 trang 30 sgk Địa lí 6. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi và bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi và bài tập có trong sgk địa lí lớp 6 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi và bài tập 1 2 3 Bài 9 trang 30 sgk Địa lí 6 cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi và bài tập các bạn xem dưới đây:

1. Giải bài tập 1 Bài 9 trang 30 sgk Địa lí 6

Dựa vào hình 24 hãy phân tích hiện tượng ngày, đêm dài ngắn trong các ngày 22-6 và 22-12.

Trả lời:

– Vào ngày 22/6, nửa cầu Bắc ngả về phía Mặt trời. Do đường phân chia sáng tối không trùng với trục Trái Đất nên các điểm ở nửa cầu Bắc có ngày dài hơn đêm, các địa điểm ở nửa cầu Nam có đêm dài hơn ngày.

– Vào ngày 22/12, nửa cầu Nam ngả về phía Mặt trời, do đường phân chia sáng tối không trùng với trục Trái đất nên các địa điểm nửa cầu Nam có ngày dài hơn đêm, các địa điểm ở nửa cầu Bắc có đêm dài hơn ngày.


2. Giải bài tập 2 Bài 9 trang 30 sgk Địa lí 6

Từ sự phân tích trên, hãy rút ra kết luận về hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo vĩ độ trên Trái Đất?

Trả lời:

– Ở Xích đạo: ngày và đêm dài bằng nhau trong năm.

– Càng xa Xích đạo : ngày và đêm càng chênh lệch nhiều.

– Từ vòng cực về phía cực : ngày dài suốt 24 giờ hoặc đêm dài suốt 24 giờ.

– Riêng ở Cực : có 6 tháng đêm, 6 tháng ngày.

⇒ Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn trong năm có ảnh hưởng trực tiếp đến khí hậu và ảnh hưởng gián tiếp đến mọi sinh hoạt và hoạt động sản xuất của con người.


3. Giải bài tập 3 Bài 9 trang 30 sgk Địa lí 6

Dựa vào bảng số liệu sau đây, hãy giải thích tại sao số ngày có ngày dài suốt 24 giờ lại tăng từ vòng cực đến cực?

Vĩ độ 66o33’B 70oB 75oB 80oB 85oB 90oB
Số ngày có ngày dài suốt 24h 1 65 103 134 161 186

Trả lời:

– Từ vĩ độ 66º33’B là đường vòng cực Bắc, bắt đầu ngày dài 24 giờ.

– Càng lên các vĩ độ cao thì góc chiếu Mặt Trời càng lớn, do đó số ngày có 24 giờ lại tăng từ vòng cực đến cực.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 Bài 9 trang 30 sgk Địa lí 6 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Địa lí lớp 6 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com