Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 1 trang 8 sgk Địa lí 6

Hướng dẫn Soạn Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của trái đất, sách giáo khoa Địa lí lớp 6. Nội dung bài Giải bài tập 1 2 Bài 1 trang 8 sgk Địa lí 6 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn địa lí lớp 6.

Trả lời câu hỏi và bài tập 1 2 Bài 1 trang 8 sgk Địa lí 6
Giải bài tập 1 2 Bài 1 trang 8 sgk Địa lí 6

Lý thuyết

1. Vị trí của Trái Đất trong hệ mặt trời

– Hệ mặt trời: gồm có mặt trời và chín hành tinh quay xung quanh nó, Trái Đất là một trong số chín hành tinh đó.

– Trái Đất đứng ở vị trí thứ 3 tính theo thứ tự xa dần mặt trời

Ý nghĩa: vị trí thứ 3 của Trái Đất là một trong những điều kiện rất quan trọng để góp phần tạo nên Trái đất là hành tinh duy nhất có sự sống trong Hệ Mặt Trời

2. Hình dạng, kích thước của Trái Đất

– Hình dạng: Trái Đất có dạng hình cầu.

– Kích thước: Trái Đất có kích thước rất lớn,độ dài bán kính là 6.370 km, đường kính xích đạo là 40.076 km.

3. Hệ thống kinh, vĩ tuyến

a) Kinh tuyến

– Kinh tuyến là các đường nối liền hai điểm cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả địa cầu

– Kinh tuyến gốc 0º là đường đi qua đài thiên văn Grin- uýt thành phố Luân Đôn (nước Anh)

Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của trái đất

b) Vĩ tuyến

– Vĩ tuyến là những đường vòng tròn trên quả địa cầu, vuông góc với các đường kinh tuyến

– Vĩ tuyến gốc 0º là đường vĩ tuyến lớn nhất cũng là đường xích đạo

Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của trái đất

c) Hệ thống kinh, vĩ tuyến

Kinh tuyến Vĩ tuyến
Là các đường nối liền hai điểm cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả địa cầu Là những vòng tròn trên quả địa cầu, vuông góc với các kinh tuyến
Trên quả địa cầu có tất cả 360 kinh tuyến Có 181 vĩ tuyến
Là đường đi qua đài thiên văn Grin- uýt ở ngoại ô thành phố Luân Đôn (nước Anh) Là vĩ tuyến lớn nhất,chia quả địa cầu thành 2 nửa: nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam
Những kinh tuyến bên phải kinh tuyến gốc là kinh tuyến Đông, bên trái kinh tuyến gốc là những kinh tuyến Tây Từ xích đạo đến cực Bắc là những vĩ tuyến Bắc,từ xích đạo xuống cực Nam là những vĩ tuyến Nam

Trước khi đi vào phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 1 trang 8 sgk Địa lí 6 chúng ta cùng trả lời các câu hỏi in nghiêng giữa bài (Câu hỏi thảo luận trên lớp) sau đây:


Thảo luận

1. Trả lời câu hỏi trong Bài 1 trang 6 sgk Địa lí 6

Quan sát hình 1, em hãy kể tên tám hành tinh trong hệ Mặt Trời và cho biết Trái Đất nằm ở vị trí thứ mấy trong các hành tinh, theo thứ tự xa dần Mặt Trời?

Để học tốt Địa Lý 6 | Giải bài tập Địa Lý 6

Trả lời:

– Tám hành tinh trong hệ Mặt Trời: sao Thủy, sao Kim, Trái Đất, sao Hỏa, sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương, sao Hải Vương.

– Trái Đất ở vị trí thứ 3 theo thứ tự xa dần Mặt Trời.


2. Trả lời câu hỏi trong Bài 1 trang 7 sgk Địa lí 6

Dựa vào hình 2, hãy cho biết độ dài bán kính và đường Xích đạo của Trái Đất.

Để học tốt Địa Lý 6 | Giải bài tập Địa Lý 6

Trả lời:

– Độ dài bán kinh Trái Đất: 6370 km

– Độ dài đường Xích đạo: 40076 km.

Hãy cho biết các đường nối liền hai điểm cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả Địa Cầu là những đường gì. Những vòng tròn trên quả Địa Cầu vuông góc với các kinh tuyến là những đường gì?

Trả lời:

– Trên bề mặt quả Địa Cầu, những đường nối 2 cực Bắc và cực Nam là những Kinh tuyến.

– Những vòng tròn vuông góc với các Kinh tuyến gọi là Vĩ tuyến.

Hãy xác định trên quả Địa Cầu đường kinh tuyến gốc và đường vĩ tuyến gốc.

Trả lời:

– Kinh tuyến gốc là kinh tuyến 0º, qua đài thiên văn Grinuyt – nước Anh.

– Vĩ tuyến gốc là đường vĩ tuyến 0º là vĩ tuyến lớn nhất hay còn gọi là đường Xích đạo.

Kinh tuyến đối diện với kinh tuyến gốc là kinh tuyến bao nhiêu độ?

Trả lời:

Kinh tuyến đối diện với kinh tuyến gốc là kinh tuyến 180º.


3. Trả lời câu hỏi trong Bài 1 trang 8 sgk Địa lí 6

Hãy chỉ nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam, các vĩ tuyến Bắc và vĩ tuyến Nam trên quả Địa cầu hoặc trên hình 3.

Để học tốt Địa Lý 6 | Giải bài tập Địa Lý 6

Trả lời:

– Nửa cầu Bắc nằm phía trên đường xích đạo.

– Nửa cầu Nam nằm phía dưới đường xích đạo.

– Các vĩ tuyến Bắc là các vĩ tuyến nằm từ xích đạo đến cực Bắc.

– Các vĩ tuyến Nam là các vĩ tuyến nằm từ xích đạo đến cực Nam.

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 1 trang 8 sgk Địa lí 6. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi và bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi và bài tập có trong sgk địa lí lớp 6 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi và bài tập 1 2 Bài 1 trang 8 sgk Địa lí 6 cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi và bài tập các bạn xem dưới đây:

1. Giải bài tập 1 Bài 1 trang 8 sgk Địa lí 6

Trên quả Địa Cầu, nếu cứ cách 10º, ta vẽ một kinh tuyến thì có tất cả bao nhiêu kinh tuyến ? Nếu cứ cách 10º , ta vẽ một vĩ tuyến, thì sẽ có bao nhiêu vĩ tuyến Bắc và bao nhiêu vĩ tuyến Nam?

Trả lời:

– Trên quả Địa cầu. nếu cứ cách 10º, ta vẽ một kinh tuyến, thì có tất cả 36 kinh tuyến.

– Nếu cứ 10º ta vẽ một vĩ tuyến thì ta có 9 vĩ tuyến Bắc ở nửa cầu Bắc và 9 vĩ tuyến Nam ở nửa cầu Nam.


2. Giải bài tập 2 Bài 1 trang 8 sgk Địa lí 6

Hãy vẽ một hình tròn tượng trưng cho Trái Đất và ghi trên đó: cực Bắc, cực Nam, đường Xích đạo, nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam.

Trả lời:

Giải bài tập Địa Lí 6 | Trả lời câu hỏi Địa Lí 6


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 1 trang 8 sgk Địa lí 6 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Địa lí lớp 6 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com