Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài mở đầu trang 4 sgk Địa lí 6

Hướng dẫn Soạn Bài mở đầu sách giáo khoa Địa lí lớp 6. Nội dung bài Giải bài tập 1 2 Bài mở đầu trang 4 sgk Địa lí 6 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn địa lí lớp 6.

Giải bài tập 1 2 Bài mở đầu trang 4 sgk Địa lí 6
Giải bài tập 1 2 Bài mở đầu trang 4 sgk Địa lí 6

1. Giải bài tập 1 Bài mở đầu trang 4 sgk Địa lí 6

Môn Địa lí ở lớp 6 giúp các em hiểu biết được những vấn đề gì?

Trả lời:

– Tìm hiểu về Trái Đất: vị trí trong vũ trụ, hình dạng, kích thước và những vận động của nó,..

– Các thành phần cấu tạo nên Trái Đất: đất đá, không khí, nước, sinh vật,…

– Nội dung về bản đồ và phương pháp sử dụng bản đồ.

– Hình thành và rèn luyện kĩ năng về bản đồ: kĩ năng thu thập, phân tích, xử lí thông tin, giải quyết vấn đề cụ thể,…


2. Giải bài tập 2 Bài mở đầu trang 4 sgk Địa lí 6

Để học tốt môn Địa lí ở lớp 6, các em cần phải học như thế nào?

Trả lời:

– Quan sát tranh ảnh, hình vẽ và nhất là trên bản đồ.

– Phải quan sát và khai thác kiến thức ở cả kênh hình và kênh chữ.

– Phải biết liên hệ những điều đã học với thực tế.


Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài mở đầu trang 4 sgk Địa lí 6 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Địa lí lớp 6 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com