Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài mở đầu trang 4 sgk Địa lí 6

Hướng dẫn Soạn Bài mở đầu sách giáo khoa Địa lí lớp 6. Nội dung bài Giải bài tập 1 2 Bài mở đầu trang 4 sgk Địa lí 6 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn địa lí lớp 6.

Trả lời câu hỏi và bài tập 1 2 Bài mở đầu trang 4 sgk Địa lí 6
Giải bài tập 1 2 Bài mở đầu trang 4 sgk Địa lí 6

1. Giải bài tập 1 Bài mở đầu trang 4 sgk Địa lí 6

Môn Địa lí ở lớp 6 giúp các em hiểu biết được những vấn đề gì?

Trả lời:

– Tìm hiểu về Trái Đất: vị trí trong vũ trụ, hình dạng, kích thước và những vận động của nó,..

– Các thành phần cấu tạo nên Trái Đất: đất đá, không khí, nước, sinh vật,…

– Nội dung về bản đồ và phương pháp sử dụng bản đồ.

– Hình thành và rèn luyện kĩ năng về bản đồ: kĩ năng thu thập, phân tích, xử lí thông tin, giải quyết vấn đề cụ thể,…


2. Giải bài tập 2 Bài mở đầu trang 4 sgk Địa lí 6

Để học tốt môn Địa lí ở lớp 6, các em cần phải học như thế nào?

Trả lời:

– Quan sát tranh ảnh, hình vẽ và nhất là trên bản đồ.

– Phải quan sát và khai thác kiến thức ở cả kênh hình và kênh chữ.

– Phải biết liên hệ những điều đã học với thực tế.


Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài mở đầu trang 4 sgk Địa lí 6 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Địa lí lớp 6 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com