Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 24 trang 78 sgk Địa lí 7

Hướng dẫn Soạn Bài 24: Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi, sách giáo khoa Địa lí lớp 7. Nội dung bài Giải bài tập 1 2 Bài 24 trang 78 sgk Địa lí 7 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn địa lí lớp 7.

Trả lời câu hỏi và bài tập 1 2 Bài 24 trang 78 sgk Địa lí 7
Giải bài tập 1 2 Bài 24 trang 78 sgk Địa lí 7

Lý thuyết

1. Hoạt động kinh tế cổ truyền

– Hoạt động cổ truyền ở vùng núi là: Chăn nuôi và làm nghề thủ công, trồng trọt, khai thác và chế biến lâm sản.

– Các hoạt động kinh tế này hết sức đa dạng và phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của từng nơi.

– Nền kinh tế vùng núi đa phần là tự cung, tự cấp đã được lưu truyền từ đời này sang đời khác.

– Do tài nguyên môi trường, tập quán truyền thống sản xuất của địa phương và nguyên liệu tại chỗ.

2. Sự thay đổi kinh tế – xã hội

– Từ khi xuất hiện các tuyến đường ô tô, các tuyến đường sắt, đường hầm xuyên núi, đã giúp cho việc trao đổi hàng hóa dễ dàng, giảm bớt sự cách biệt giữa vùng núi với đồng bằng và vùng ven biển.

– Các công trình thủy điện được xây dựng đã thúc đẩy nhanh quá trinh khai thác tài nguyên khoáng sản, hình thành các khu công nghiệp và khu dân cư mới.

– Giao thông và điện lực là hai điều kiện cần thiết phải làm trước để tạo cơ sở vật chất kĩ thuật đáp ứng nhu cầu về vận chuyển hàng hóa cho các ngành kinh tế, cho nên phải đi trước một bước để phát triển.

– Du lịch và nghĩ dưỡng cùng các loại hoạt động thể thao đã đem lại cho vùng núi nhiều nguồn lợi.

– Tuy nhiên ở các vùng núi còn chậm phát triển: Sự phát triển ở vùng núi đã tác động tiêu cực đến môi trường đến các bản sắc văn hoá ở vùng núi.

Trước khi đi vào phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 24 trang 78 sgk Địa lí 7 chúng ta cùng trả lời các câu hỏi in nghiêng giữa bài (Câu hỏi thảo luận trên lớp) sau đây:


Thảo luận

1. Trả lời câu hỏi Bài 24 trang 77 sgk Địa lí 7

– Quan sát các ảnh dưới đây kết hợp với sự hiểu biết của của bản thân, kể tên một số hoạt động kinh tế cổ truyền ở vùng núi.

Để học tốt Địa Lý 7 | Giải bài tập Địa Lý 7

Trả lời:

Một số hoạt động kinh tế cổ truyền ở vùng núi: chăn nuôi gia súc, trồng trọt, dệt vải, dệt len, làm đồ mĩ nghệ,…


2. Trả lời câu hỏi Bài 24 trang 78 sgk Địa lí 7

Tại sao phát triển giao thông vận tải và điện lực là là những việc cần làm trước để biến đổi bộ mặt của các vùng núi?

Trả lời:

Phát triển giao thông vận tải và điện lực là những việc cần làm trước để biến đổi bộ mặt của các vùng núi:

– Phát triển giao thông để thuận lợi cho việc tra đổi hàng hóa, giảm bớt sự cách trở do địa hình .

– Phát triển điện lực đã cung cấp năng lượng đẩy mạnh phát triển công nghiệp khai thác, hình thành các khu dân cư mới.

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 24 trang 78 sgk Địa lí 7. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi và bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi và bài tập có trong sgk địa lí lớp 7 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi và bài tập 1 2 Bài 24 trang 78 sgk Địa lí 7 cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi và bài tập các bạn xem dưới đây:

1. Giải bài tập 1 Bài 24 trang 78 sgk Địa lí 7

Cho biết một số hoạt động kinh tế cổ truyền của các dân tộc ở vùng núi. Tại sao các hoạt động kinh tế này lại đa dạng và không giống nhau giữa các địa phương, các châu lục?

Trả lời:

– Một số hoạt động kinh tế cổ truyền ơ vùng núi: chăn nuôi gia súc, trồng trọt, dệt vải, dẹt len, làm đồ mĩ nghệ,…

– Các hoạt động kinh tế này lại đa dạng và không giống nhau giữa các địa phương, các châu lục phụ thuộc vào bản sắc và phong tục của mỗi dân tộc, phụ thuộc vào điều kiện phát triển.


2. Giải bài tập 2 Bài 24 trang 78 sgk Địa lí 7

Tại sao phát triển giao thông vận tải và điện lực là là những việc cần làm trước để biến đổi bộ mặt của các vùng núi?

Trả lời:

Phát triển giao thông vận tải và điện lực là là những việc cần làm trước để biến đổi bộ mặt của các vùng núi:

– Phát triển giao thông để thuận lợi cho việc tra đổi hàng hóa, giảm bớt sựu cách trở do địa hình .

– Phát triển điện lực đã cung cấp năng lượng đẩy mạnh phát triển công nghiệp khai thác, hình thành các khu dân cư mới.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 24 trang 78 sgk Địa lí 7 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Địa lí lớp 7 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com