Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 25 trang 81 sgk Địa lí 7

Hướng dẫn Soạn Bài 25: Thế giới rộng lớn và đa dạng, sách giáo khoa Địa lí lớp 7. Nội dung bài Giải bài tập 1 2 Bài 25 trang 81 sgk Địa lí 7 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn địa lí lớp 7.

Trả lời câu hỏi và bài tập 1 2 Bài 25 trang 81 sgk Địa lí 7
Giải bài tập 1 2 Bài 25 trang 81 sgk Địa lí 7

Lý thuyết

1. Các lục địa và các châu lục

– Lục địa là khối đất liền rộng lớn có biển và đại dương bao quanh.

– Người ta dựa vào đặc điểm tự nhiên mà phân ra 6 lục địa (Á-Âu, Phi, Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Ôx-trây-li-a, Nam Cực.)

Bài 25: Thế giới rộng lớn và đa dạng

– Châu lục bao gồm các lục địa và các đảo thuộc lục địa đó.

– Dựa vào ý nghĩa lịch sử, kinh tế, chính trị, phân ra 6 châu lục (Châu Á, Châu Âu, Châu Mĩ, Châu Phi, Châu Nam Cực , Châu Đại Dương).

2. Các nhóm nước trên thế giới

Hiện nay thế giới có hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ:

Bài 25: Thế giới rộng lớn và đa dạng

– Người ta thường dựa vào chỉ số phát triển con người (HDI):

+ Thu nhập bình quân đầu người.

+ Tỉ lệ biết chữ, đi học.

+ Tuổi thọ trung bình.

+ Tỉ lệ tử vong trẻ em.

– Ngoài ra còn phân loại ra nước công nghiệp và nước nông nghiệp.

Trước khi đi vào phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 25 trang 81 sgk Địa lí 7 chúng ta cùng trả lời các câu hỏi in nghiêng giữa bài (Câu hỏi thảo luận trên lớp) sau đây:


Thảo luận

Trả lời câu hỏi Bài 25 trang 79 sgk Địa lí 7

– Quan sát bản đồ thế giới (hoặc quả Địa Cầu):

+ Xác định vị trí của 6 lục địa.

+ Nên tên các đại dương bao quanh từng lục địa.

Trả lời:

– 6 lục địa: Á- Âu, Phi, Bắc Mĩ, Nam Mĩ, lục địa Ô-trây-li-a, Nam Cực.

– Các đại dương bao quanh từ châu lục:

+ Lục địa Á- Âu: Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương.

+ Lục địa Phi: Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương.

+ Lục địa Bắc Mĩ: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương.

+ Lục địa Nam Mĩ: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương.

+ Lục địa Ô-trây-li-a: Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương.

+ Lục địa Nam Cực: Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương.

– Quan sát bản đồ thế giới, kể tên một số đảo và quần đảo lớn nằm xung quanh từng lục địa.

Trả lời:

– Lục địa Bắc Mĩ: đảo Grơn-len.

– Lục địa Nam Mĩ: quần đảo Ảng-ti, đảo Đất Lửa.

– Lục địa Phi: đảo Ma-đa-ga-xca.

– Lục địa Á – Âu: đảo Anh, đảo Ai-xơ-len, đảo Ai-len , quần đảo Nhật Bản.

– Lục địa Ô-xtrây-li-a: đảo Niu Ghi-nê, quần đảo Niu Di – len.

– Lục địa Nam cực: quần đảo Ben – le – ni, quần đảo Ooc – ni Nam…

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 25 trang 81 sgk Địa lí 7. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi và bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi và bài tập có trong sgk địa lí lớp 7 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi và bài tập 1 2 Bài 25 trang 81 sgk Địa lí 7 cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi và bài tập các bạn xem dưới đây:

1. Giải bài tập 1 Bài 25 trang 81 sgk Địa lí 7

Tại sao nói “Thế giới chúng ta đang sống thật rộng lớn và đa dạng”?

Trả lời:

Thế giới chúng ta đang sống thật rộng lớn và đa dạng:

– Bề mặt Trái Đất rất rộng lớn có các châu lục và lục địa:

+ Trái Đất có 6 châu lục rộng hàng triệu ki lô mét vuông: Á- Âu, Phi, Bắc Mĩ, Nam Mĩ, lục địa Ô-trây-li-a, Nam Cực, được bao quanh là các biển và đại dương.

+ Bốn đại dương: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương.

– Thế giới chúng ta đang sống rất đa dạng:

+ Về hành chính: trên thế giới có trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau về chế độ chính trị – xã hội.

+ Trong từng vùng lãnh thổ, có nhiều dân tộc khác nhau về phong tục, tập quán, tín ngưỡng, tiếng nói, văn hóa. Có trinh độ phát triển kinh tế khác nhau.


2. Giải bài tập 2 Bài 25 trang 81 sgk Địa lí 7

Dựa vào kiến thức đã học và các số liệu trong bảng, sắp xếp các quôc gia ở bảng thành hai nhóm: các nước phát triển và các nước đang phát triển (số liệu năm 1997)

Tên nước Thu nhập bình quân đầu người (USD) HDI Tỉ lệ tử vong của trẻ em (‰)
Hoa Kì 29010 0,827 7
An-giê-ri 4460 0,665 34
Đức 21260 0,906 5
A-rập Xê-út 10120 0,740 24
Bra-xin 6480 0,739 37

Trả lời:

– Các nước phát triển: Hoa Kì, Đức, A-rập Xê-ut.

– Các nước đang phát triển: An-giê-ri, Bra-xin.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 25 trang 81 sgk Địa lí 7 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Địa lí lớp 7 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com