Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 29 trang 92 sgk Địa lí 7

Hướng dẫn Soạn Bài 29: Dân cư, xã hội châu Phi, sách giáo khoa Địa lí lớp 7. Nội dung bài Giải bài tập 1 2 Bài 29 trang 92 sgk Địa lí 7 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn địa lí lớp 7.

Trả lời câu hỏi và bài tập 1 2 Bài 29 trang 92 sgk Địa lí 7
Giải bài tập 1 2 Bài 29 trang 92 sgk Địa lí 7

Lý thuyết

1. Lịch sử và dân cư

– Dân cư phân bố không đều.

– Sự phân bố dân cư ở Châu Phi phụ thuộc chặt chẽ vào đặc điểm của các môi trường tự nhiên.

– Đa số dân châu Phi sống ở nông thôn.

– Các thành phố có trên 1 triệu dân thường tập trung ở ven biển.

2. Sự bùng nổ dân số và xung đột tộc người châu Phi

a) Bùng nổ dân số

– Châu Phi có 818 triệu dân (2001) chiếm 13,4% thế giới

– Tỉ lệ gia tăng tự nhiên vào loại cao nhất thế giới > 2,4 %.

– Nằm ở Trung Phi (Ê-ti-ô-pia, Tan-đa-ni-a, Ni-giê-ri-a..)

b) Xung đột tộc người

Sự bùng nổ dân số, xung đột tộc người, đại dịch AIDS và sự can thiệp của nước ngoài là nguyên nhân chủ yếu làm kìm hãm sự phát triển kinh tế xã hội Châu Phi.

Trước khi đi vào phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 29 trang 92 sgk Địa lí 7 chúng ta cùng trả lời các câu hỏi in nghiêng giữa bài (Câu hỏi thảo luận trên lớp) sau đây:


Thảo luận

1. Trả lời câu hỏi Bài 29 trang 89 sgk Địa lí 7

– Dựa vào hình 29.1 và kiến thức đã học, trình bày sự phân bố dân cư ở châu Phi. Tại sao dân cư châu Phi lại phân bố không đều?

Trả lời:

– Dân cư châu phi phân bố không đều.

+ Thưa thớt ở vùng hoang mạc hoang mạc Xa-ha-ra, Ca-na-ha-ri, vùng rậm xích đạo…

+ Đông đúc ở vùng duyên hải cực bắc và cực nam châu Phi, ven vịnh Ghi-nê, thung lũng sông Nin,..

– Nguyên nhân: dân cư tập trung ở những nơi có điều kiện sống thuận lợi về khí hậu, địa hình, giao thông đi lại thuận tiện, vùng kinh tế phát triển… Ngược lại những vùng có điều kiện sống khắc nghiệt dân cư thưa thớt, thậm chí không có người.

– Tìm trên hình 29.1, các thành phố châu Phi có trên 1 triệu dân trở lên. Các thành phố này phân bố chủ yếu ở đâu?

Trả lời:

– Các thành phố châu Phi có trên 1 triệu dân trở lên: Cai-rô, Khac-tum, An-gie, Ra-bat, La-gôt, Đa-ca, Lu-an-đa, Kep-tao, Ha-ra-rê, Nai-tô-bi,…

– Các thành phố này phân bố ở vùng duyên hải thung lũng sông.


2. Trả lời câu hỏi Bài 29 trang 91 sgk Địa lí 7

– Tìm trên bản đồ các quốc gia trong bảng số liệu, cho biết:

+ Các quốc gia có tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao hơn mức trung bình nằm ở vùng nào của châu Phi?

+ Các quốc gia có tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp hơn mức trung bình nằm ở vùng nào của châu Phi?

Để học tốt Địa Lý 7 | Giải bài tập Địa Lý 7

Trả lời:

– Các quốc gia có tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao hơn mức trung bình nằm ở vùng Tây Phi

– Các quốc gia có tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp hơn mức trung bình nằm ở vùng Bắc Phi và Nam Phi.

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 29 trang 92 sgk Địa lí 7. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi và bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi và bài tập có trong sgk địa lí lớp 7 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi và bài tập 1 2 Bài 29 trang 92 sgk Địa lí 7 cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi và bài tập các bạn xem dưới đây:

1. Giải bài tập 1 Bài 29 trang 92 sgk Địa lí 7

Trình bày và giải thích sự phân bố dân cư ở châu Phi.

Trả lời:

– Dân cư châu Phi phân bố rất không đều:

+ Thưa thớt ở vùng hoang mạc hoang mạc Xa-ha-ra, Ca-na-ha-ri, vùng rậm xích đạo…

+ Đông đúc ở vùng duyên hải cực bắc và cực nam châu Phi, ven vịnh Ghi-nê, thung lũng sông Nin,..

– Nguyên nhân: dân cư tập trung ở những nơi có điều kiện sống thuận lợi về khí hậu, địa hình, giao thông đi lại thuận tiện, vùng kinh tế phát triển… Ngược lại những vùng có điều kiện sống khắc nghiệt dân cư thưa thớt, thậm chí không có người.


2. Giải bài tập 2 Bài 29 trang 92 sgk Địa lí 7

Những nguyên nhân xã hội nào đã kìm hãm sự phát triển kinh tế – xã hội của châu Phi.

Trả lời:

Những nguyên nhân xã hội đã kìm hãm sự phát triển kinh tế – xã hội của châu Phi:

– Bùng nổ dân số.

– Đại dịch AIDS.

– Xung đột mâu thuẫn giữa các tộc người.

– Sự can thiệp của nước ngoài.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 29 trang 92 sgk Địa lí 7 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Địa lí lớp 7 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com