Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 28 trang 88 sgk Địa lí 7

Hướng dẫn Soạn Bài 28: Thực hành: Phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu Phi, sách giáo khoa Địa lí lớp 7. Nội dung bài Giải bài tập 1 2 Bài 28 trang 88 sgk Địa lí 7 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn địa lí lớp 7.

Giải bài tập 1 2 Bài 28 trang 88 sgk Địa lí 7
Giải bài tập 1 2 Bài 28 trang 88 sgk Địa lí 7

1. Giải bài tập 1 Bài 28 trang 88 sgk Địa lí 7

Trình bày và giải thích sự phân bố các môi trường tự nhiên

– Quan sát hình 27.1 và dựa vào kiến thức đã học:

+ So sánh diện tích các môi trường ở châu Phi.

+ Giải thích vì sao các hoang mạc ở châu Phi lại lan sát bờ biển.

Trả lời:

– Châu Phi có các môi trường tự nhiên: Xích đạo ẩm, nhiệt đới, hoang mạc và môi trường địa trung hải.Môi trường nhiệt đới và môi trường hoang mạc là 2 môi trường có diện tích lớn hơn.

– Các hoang mạc ở châu Phi lại lan sát bờ biển do:

+ Quanh năm thống trị bởi áp cao cận chí tuyến nóng khô ít mưa.

+ Gió Tín phong khô nóng thổi quanh năm.

+ Dòng biển lạnh chảy ven bờ.


2. Giải bài tập 2 Bài 28 trang 88 sgk Địa lí 7

Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa

– Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa dưới đây theo gợi ý sau:

+ Lượng mưa trung bình năm, sự phân bố lượng mưa trong năm.

+ Biên độ nhiệt trong năm, sự phân bố nhiệt độ trong năm.

+ Cho biết từng biểu đồ thuộc kiểu khí hậu nào. Nêu đặc điểm chung của kiểu khí hậu đó.

– Sắp xếp các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa A, B, C, D vào các vị trí đánh dấu 1, 2, 3, 4 trên hình 27.2 sao cho phù hợp.

Để học tốt Địa Lý 7 | Giải bài tập Địa Lý 7

Trả lời:

– Biểu đồ A:

+ Lượng mưa trung bình năm: 1244 mm, mùa mưa từ tháng 11-3.

+ Nhiệt độ: biên độ nhiệt năm trên 10oC. Có 2 cực đại vào tháng 3 và tháng 11 khoảng 27-28oC, 1 cực tiểu vào tháng 7 nhiệt độ khoảng 15oC.

+ Thuộc kiểu khí hâu nhiệt đới Nam bán cầu. Khí hậu phân làm 2 mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô.

– Biểu đồ B:

+ Lượng mưa trung bình năm: 897 mm, mùa mưa từ tháng 6-9.

+ Nhiệt độ: biên độ nhiệt năm trên 15oC. Cực đại vào tháng 4-5 đạt 35oC, cực tiểu vào tháng 1 nhiệt độ khoảng 20oC.

+ Thuộc kiểu khí hâu nhiệt đới Bắc bán cầu. Khí hậu phân làm 2 mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô.

– Biểu đồ C:

+ Lượng mưa trung bình năm: 2592mm, mùa mưa từ tháng 9-5.

+ Nhiệt độ: biên độ nhiệt năm dưới 10oC. Cực đại vào tháng 4 đạt 29oC, cực tiểu vào tháng 7 nhiệt độ khoảng 20oC. Nhiệt độ nóng quanh năm.

+ Thuộc kiểu khí hâu Xích đạo, nóng, mưa nhiều quanh năm.

– Biểu đồ D:

+ Lượng mưa trung bình năm: 506 mm, mùa mưa từ tháng 4-8.

+ Nhiệt độ: biên độ nhiệt năm trên 10oC. Cực đại vào tháng 2 đạt 25oC, cực tiểu vào tháng 7 nhiệt độ khoảng 11oC.

+ Thuộc kiểu khí hâu Địa Trung Hải Nam bán cầu. Mùa hè khô nóng, mưa vào thu đông.

– Vị trí các biểu đồ: biểu đồ A vị trí 3, biểu đồ B vị trí 2, biểu đồ C vị trí 1, biểu đồ D vị trí 4.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Giải bài tập 1 2 Bài 28 trang 88 sgk Địa lí 7 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Địa lí lớp 7 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com