Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 28 trang 88 sgk Địa lí 7

Hướng dẫn Soạn Bài 28: Thực hành: Phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu Phi, sách giáo khoa Địa lí lớp 7. Nội dung bài Giải bài tập 1 2 Bài 28 trang 88 sgk Địa lí 7 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn địa lí lớp 7.

Trả lời câu hỏi và bài tập 1 2 Bài 28 trang 88 sgk Địa lí 7
Giải bài tập 1 2 Bài 28 trang 88 sgk Địa lí 7

1. Giải bài tập 1 Bài 28 trang 88 sgk Địa lí 7

Trình bày và giải thích sự phân bố các môi trường tự nhiên

– Quan sát hình 27.1 và dựa vào kiến thức đã học:

+ So sánh diện tích các môi trường ở châu Phi.

+ Giải thích vì sao các hoang mạc ở châu Phi lại lan sát bờ biển.

Trả lời:

– Châu Phi có các môi trường tự nhiên: Xích đạo ẩm, nhiệt đới, hoang mạc và môi trường địa trung hải.Môi trường nhiệt đới và môi trường hoang mạc là 2 môi trường có diện tích lớn hơn.

– Các hoang mạc ở châu Phi lại lan sát bờ biển do:

+ Quanh năm thống trị bởi áp cao cận chí tuyến nóng khô ít mưa.

+ Gió Tín phong khô nóng thổi quanh năm.

+ Dòng biển lạnh chảy ven bờ.


2. Giải bài tập 2 Bài 28 trang 88 sgk Địa lí 7

Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa

– Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa dưới đây theo gợi ý sau:

+ Lượng mưa trung bình năm, sự phân bố lượng mưa trong năm.

+ Biên độ nhiệt trong năm, sự phân bố nhiệt độ trong năm.

+ Cho biết từng biểu đồ thuộc kiểu khí hậu nào. Nêu đặc điểm chung của kiểu khí hậu đó.

– Sắp xếp các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa A, B, C, D vào các vị trí đánh dấu 1, 2, 3, 4 trên hình 27.2 sao cho phù hợp.

Để học tốt Địa Lý 7 | Giải bài tập Địa Lý 7

Trả lời:

– Biểu đồ A:

+ Lượng mưa trung bình năm: 1244 mm, mùa mưa từ tháng 11-3.

+ Nhiệt độ: biên độ nhiệt năm trên 10oC. Có 2 cực đại vào tháng 3 và tháng 11 khoảng 27-28oC, 1 cực tiểu vào tháng 7 nhiệt độ khoảng 15oC.

+ Thuộc kiểu khí hâu nhiệt đới Nam bán cầu. Khí hậu phân làm 2 mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô.

– Biểu đồ B:

+ Lượng mưa trung bình năm: 897 mm, mùa mưa từ tháng 6-9.

+ Nhiệt độ: biên độ nhiệt năm trên 15oC. Cực đại vào tháng 4-5 đạt 35oC, cực tiểu vào tháng 1 nhiệt độ khoảng 20oC.

+ Thuộc kiểu khí hâu nhiệt đới Bắc bán cầu. Khí hậu phân làm 2 mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô.

– Biểu đồ C:

+ Lượng mưa trung bình năm: 2592mm, mùa mưa từ tháng 9-5.

+ Nhiệt độ: biên độ nhiệt năm dưới 10oC. Cực đại vào tháng 4 đạt 29oC, cực tiểu vào tháng 7 nhiệt độ khoảng 20oC. Nhiệt độ nóng quanh năm.

+ Thuộc kiểu khí hâu Xích đạo, nóng, mưa nhiều quanh năm.

– Biểu đồ D:

+ Lượng mưa trung bình năm: 506 mm, mùa mưa từ tháng 4-8.

+ Nhiệt độ: biên độ nhiệt năm trên 10oC. Cực đại vào tháng 2 đạt 25oC, cực tiểu vào tháng 7 nhiệt độ khoảng 11oC.

+ Thuộc kiểu khí hâu Địa Trung Hải Nam bán cầu. Mùa hè khô nóng, mưa vào thu đông.

– Vị trí các biểu đồ: biểu đồ A vị trí 3, biểu đồ B vị trí 2, biểu đồ C vị trí 1, biểu đồ D vị trí 4.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Giải bài tập 1 2 Bài 28 trang 88 sgk Địa lí 7 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Địa lí lớp 7 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com