Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 32 trang 104 sgk Địa lí 7

Hướng dẫn Soạn Bài 32: Các khu vực châu Phi, sách giáo khoa Địa lí lớp 7. Nội dung bài Giải bài tập 1 2 Bài 32 trang 104 sgk Địa lí 7 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn địa lí lớp 7.

Giải bài tập 1 2 Bài 32 trang 104 sgk Địa lí 7
Giải bài tập 1 2 Bài 32 trang 104 sgk Địa lí 7

Lý thuyết

1. Khu vực Bắc Phi

a) Khái quát tự nhiên

– Ở rìa Tây Bắc là dãy núi trẻ Átlát, các đồng bằng ven biển và sườn núi hướng về phía biển có mưa khá nhiều. Rừng sồi, dẻ rậm rạp, vào sâu nội đại mưa giảm dần: Xavan, cây bụi.

– Phía Nam hoang mạc Xahara khí hậu khô nóng, lượng mưa rất nhỏ. Thực vật cây cỏ gai thưa thớt, ở những ốc đảo thực vật chủ yếu là cây chà là.

b) Khái quát kinh tế – xã hội

– Dân cư Bắc Phi chủ yếu là người Ả Rập và người Béc-be thuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít, theo đạo hồi.

– Kinh tế tương đối phát triển trên cơ sở ngành dầu khí và du lịch.

2. Khu vực Trung Phi

a) Khái quát tự nhiên

– Phần phía Tây: có 2 môi trường: Xavan và môi trường nhiệt đới.

– Phần phía Đông sơn nguyên trên mặt có nhiều đỉnh núi, hồ à khí hậu xích đạo gió mùa.

b) Khái quát kinh tế – xã hội

– Dân cư Trung Phi chủ yếu là người Ban -Tu thuộc chủng tộc Nê-grô-ít có tín ngưỡng đa dạng.

– Kinh tế chậm phát triển, chủ yếu dựa vào khai thác lâm sản, khoáng sản và trồng cây công nghiệp xuất khẩu.

Trước khi đi vào phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 32 trang 104 sgk Địa lí 7 chúng ta cùng trả lời các câu hỏi in nghiêng giữa bài (Câu hỏi thảo luận trên lớp) sau đây:


Thảo luận

1. Trả lời câu hỏi Bài 32 trang 100 sgk Địa lí 7

– Xác định trên hình 32.1 các khu vực Bắc Phi, Trung Phi và Nam Phi.

Để học tốt Địa Lý 7 | Giải bài tập Địa Lý 7

Trả lời:

Trên hình 32.1: khu vực Bắc Phi có màu đỏ, khu vực Trung Phi có màu vàng, khu vực Nam Phi có màu xanh lá theo bảng chú giải.


2. Trả lời câu hỏi Bài 32 trang 101 sgk Địa lí 7

Quan sát hình 32.1, nêu tên các nước ở khu vực Bắc Phi.

Trả lời:

Các nước ở khu vực Bắc Phi: Ai Cập, Li-Bi, An-giê-ri, Tuy-ni-di, Ma-rốc, Xa-ra-uy, Mô-ri-ta-ni, Ma-li, Ni-giê, Sát, Xu Đăng.


3. Trả lời câu hỏi Bài 32 trang 103 sgk Địa lí 7

Quan sát hình 32.1, nêu tên các nước ở khu vực Trung Phi.

Trả lời:

Các nước ở khu vực Trung Phi: Ê-ri-tơ-ri-a, Gi-bu-ti, Xô-ma-li, Ê-ti-ô-pi-a, U-gan-đa Kê-ni-a, Ru-an-đa, Bu-run-đi, Tan-da-ni-a, Cộng hòa Công gô, Trung Phi, Công-gô, Ga-bông, Ghi-nê Xích Đạo, Ca-mơ-run, Ni-giê-ni-a, Tô-gô Bê-nanh, Buốc-ki-na-pha-xô, Ga-na, Cốt-đi-voa, Li-bê-ri-a, Xi-ê-ra-lê-ôn, Ghi-nê, Ghi-nê-bit-xao, Xê-nê-gan.


4. Trả lời câu hỏi Bài 32 trang 104 sgk Địa lí 7

– Dựa vào hình 32.3:

+ Nêu tên các cây công nghiệp chủ yếu ở Trung Phi.

+ Cho biết sản xuất nông nghiệp của Trung Phi phát triển ở những khu vực nào? Tại sao lại phát triển ở đó?

Để học tốt Địa Lý 7 | Giải bài tập Địa Lý 7

Trả lời:

– Các cây công nghiệp chủ yếu ở Trung Phi: Cao cao, Cà phê, Cọ dầu, …

– Sản xuất nông nghiệp chủ yếu phát triển ở ven vịnh Ghi-nê, ven sông Công gô và sơn nguyên Xô-ma-li. Do ở nhưng khu vực này có những điêu kiện tự nhiên thuận lợi như khí hậu, đất đai, nguồn nước thuật lợi để phát triển nông nghiệp đặc biệt là các cây công nghiệp.

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 32 trang 104 sgk Địa lí 7. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi và bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi và bài tập có trong sgk địa lí lớp 7 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi và bài tập 1 2 Bài 32 trang 104 sgk Địa lí 7 cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi và bài tập các bạn xem dưới đây:

1. Giải bài tập 1 Bài 32 trang 104 sgk Địa lí 7

Lập bản so sánh sự khác biệt về tự nhiên giữa phần phía tây và phần phía đông của khu vực Trung Phi theo mẫu sau.

Thành phần tự nhiên Phần phía tây khu vực Trung Phi Phần phía đông khu vực Trung Phi
Dạng địa hình chủ yễu
Khí hậu
Thảm thực vật

Trả lời:

Thành phần tự nhiên Phần phía tây khu vực Trung Phi Phần phía đông khu vực Trung Phi
Dạng địa hình chủ yếu Đồng bằng ven biển, bồn địa. Địa hình được nâng cao địa hình chính là sơn nguyên, hồ kiến tạo.
Khí hậu Xích đạo nóng ẩm ở ven xích đạo, về 2 phía bắc và nam là khí hậu cận nhiệt ẩm. Khí hậu gió mùa xích đạo
Thảm thực vật Rừng rậm xanh quanh năm, về 2 phí bắc và nam rừng thưa và xa van phát triển. Xa van công viên trên các sơn nguyên, các sường núi đón gió rừng rậm bao phủ

2. Giải bài tập 2 Bài 32 trang 104 sgk Địa lí 7

Nêu sự khác biệt về kinh tế giữa khu vực Bắc Phi và Trung Phi.

Trả lời:

Bắc Phi Trung Phi
– Kinh tế khá phát triển, nông nghiệp chủ yếu là trồng lúa mì, ô liu, cây ăn quả cận nhiệt đới; các nước phía nam Xa-ha-ra trồng lạc, ngô, bông, … có ngành công nghiệp chính là khai thác khoáng sản, phát triển du lịch. – Kinh tế còn kém phát triển, thường xuyên bị khủng hoảng do thị trường nông sản bên ngoài biến động; trồng trọt và chăn nuôi theo lối cổ truyền, khai thác lâm sản, trồng cây công nghiệp xuất khẩu.

Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 32 trang 104 sgk Địa lí 7 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Địa lí lớp 7 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com