Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 Bài 33 trang 106 sgk Địa lí 7

Hướng dẫn Soạn Bài 33: Các khu vực châu Phi (tiếp theo), sách giáo khoa Địa lí lớp 7. Nội dung bài Giải bài tập 1 2 3 Bài 33 trang 106 sgk Địa lí 7 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn địa lí lớp 7.

Giải bài tập 1 2 3 Bài 33 trang 106 sgk Địa lí 7
Giải bài tập 1 2 3 Bài 33 trang 106 sgk Địa lí 7

Lý thuyết

3. Khu vực Nam Phi

a) Khái quát tự nhiên

Phần lớn khu vực Nam Phi có khí hậu nhiệt đới, càng vào sâu trong nội địa có xavan và hoang mạc, riêng phần phía Nam có khí hậu Địa Trung Hải.

b) Khái quát kinh tế – xã hội

– Dân cư khu vực Nam Phi thuộc chủng tộc Nê-grô-ít, Môn-gô-lô-ít, Ơ-rô-pê-ô-ít và người lai. Phần lớn theo đạo Thiên chúa.

– Các nước ở khu vực Nam Phi có trình độ phát triển kinh tế rất chênh lệch nhau (Phát triển nhất là Cộng hòa Nam Phi).

Trước khi đi vào phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 Bài 33 trang 106 sgk Địa lí 7 chúng ta cùng trả lời các câu hỏi in nghiêng giữa bài (Câu hỏi thảo luận trên lớp) sau đây:


Thảo luận

Trả lời câu hỏi Bài 33 trang 105 sgk Địa lí 7

– Quan sát hình 32.1, nêu tên các nước ở khu vực Nam Phi.

Trả lời:

Các nước ở khu vực Nam Phi: An-gô-la, Dăm-bi-a, Ma-na-uy, Ma-đa-ga-xca, Mô-dăm-bich, Dim-ba-bu-ê, Bốt-xa-na, Xoa-đi-len, Lê-xô-thô, Cộng hòa Nam Phi, Na-mi-bi-a.

– Thành phần chủng tộc Nam Phi khác với Bắc Phi và Trung Phi như thế nào?

Trả lời:

Thành phần chủng tộc Nam Phi khác với Bắc Phi và Trung Phi:

Bắc Phi Trung Phi Nam Phi
Chủ yếu thuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it. Chủ yếu thuộc chủng tộc Nê-grô-it Thuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it, Nê-grô-it, trên đảo Ma-đa-ga-ca thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-it

– Quan sát hình 32.3, nêu sự phân bố các loại khoáng sản chính của khu vực Nam Phi.

Trả lời:

Các loại khoáng sản chính ở châu Phi:

– Kim cương: cộng hòa Nam Phi, Bốt-xoa-na, …

– Uranium: Na-mi-bi-a, Bốt-xoa-na,…

– Crôm, vàng, ni-ken: cộng hòa Nam Phi.

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 Bài 33 trang 106 sgk Địa lí 7. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi và bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi và bài tập có trong sgk địa lí lớp 7 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi và bài tập 1 2 3 Bài 33 trang 106 sgk Địa lí 7 cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi và bài tập các bạn xem dưới đây:

1. Giải bài tập 1 Bài 33 trang 106 sgk Địa lí 7

Tại sao phần lớn Bắc Phi và Nam Phi đều nằm trong môi trường nhiệt đới nhưng khí hậu Nam Phi lại ẩm và dịu hơn khí hậu của Bắc Phi?

Trả lời:

Phần lớn Bắc Phi và Nam Phi đều nằm trong môi trường nhiệt đới nhưng khí hậu Nam Phi lại ẩm và dịu hơn khí hậu của Bắc Phi do:

– Phần phí Bắc Phi lục địa mở rộng.

– Phía tây Bắc Phi có dòng biển lạnh Ca-na-ri chảy qua, còn phần phí đông Nam Phi có dòng nóng Mô-dăm bích chảy qua.


2. Giải bài tập 2 Bài 33 trang 106 sgk Địa lí 7

Nêu một số đặc điểm của công nghiệp và nông nghiệp của Cộng hòa Nam Phi.

Trả lời:

– Về công nghiệp: các ngành công nghiệp chính của Cộng hòa Nam Phi là khai thác khoáng sản, hóa chất , luyện kim màu, cơ khí,…là nước xuất khẩu vàng, kim cương, uranium, crom…

– Về nông nghiệp: trồng cây ăn quả, ngô,…sản phẩm nông nghiệp chiếm 1/3 nông sản xuất khẩu của Nam Phi.


3. Giải bài tập 3 Bài 33 trang 106 sgk Địa lí 7

Tính mức bình quân thu nhập đầu người Cộng hòa Nam Phi theo số liệu sau:

Dân số: 43600000 người

GDP: 113247 triệu USD

Trả lời:

Thu nhập bình quân đầu người = GDP/ Dân số

Vậy thu nhập bình quân đầu người ở Nam Phi là 2597 USD/người.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 Bài 33 trang 106 sgk Địa lí 7 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Địa lí lớp 7 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com