Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 34 trang 108 sgk Địa lí 7

Hướng dẫn Soạn Bài 34: Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi, sách giáo khoa Địa lí lớp 7. Nội dung bài Giải bài tập 1 2 Bài 34 trang 108 sgk Địa lí 7 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn địa lí lớp 7.

Trả lời câu hỏi và bài tập 1 2 Bài 34 trang 108 sgk Địa lí 7
Giải bài tập 1 2 Bài 34 trang 108 sgk Địa lí 7

1. Giải bài tập 1 Bài 34 trang 108 sgk Địa lí 7

Quan sát hình 34.1, cho biết:

– Tên các quốc gia ở châu Phi có thu nhập bình quân đầu người trên 1000 USD/năm. Các quốc gia này chủ yếu nằm ở khu vực nào của châu Phi.

– Tên các quốc gia ở châu Phi có thu nhập bình quân đầu người dưới 200 USD/năm. Các quốc gia này chủ yếu nằm ở khu vực nào của châu Phi.

– Nêu nhận xét về sự phân hó thu nhập bình quân đầu người giữa ba khu vực kinh tế của châu Phi.

Để học tốt Địa Lý 7 | Giải bài tập Địa Lý 7

Trả lời:

– Tên các quốc gia ở châu Phi có thu nhập bình quân đầu người trên 1000USD/năm: Ma – rốc, An – giê – ri, Tuy – ni – di, Li – bi , Ai Cập, Na – mi – bi – a, Bốt – xoa -na và cộng hòa Nam Phi. Các quốc gia này chủ yếu nằm ở khu vực Bắc Phi và Nam Phi.

– Tên các quốc gia ở châu Phi có thu nhập bình quân đầu người dưới 200USD/năm: Ni – giê, Sát , Buốc – ki – na Pha – xô, Ê – ti – ô – pi – a, Xô – ma –li. Các quốc gia này chủ yếu nằm ở khu vực Nam Phi.

– Sự phân hóa thu nhập bình quân đầu người giữa ba khu vực kinh tế của châu Phi:

+ Thu nhập bình quân đầu người không đều giữa ba khu vực : Nam Phi (cao nhất), tiếp theo là Bắc Phi và sau đó là Trung Phi

+ Trong từng khu vực, sự phân bố thu nhập bình quân đầu người giữa các quốc gia cũng không đều.


2. Giải bài tập 2 Bài 34 trang 108 sgk Địa lí 7

Lập bảng so sánh đặc điểm kinh tế của ba khu vực châu Phi theo mẫu.

Khu vực Đặc điểm chính của nền kinh tế
Bắc Phi
Trung Phi
Nam Phi

Trả lời:

Khu vực Đặc điểm chính của nền kinh tế
Bắc Phi – Kinh tế của yếu dự vào khai thác khoáng sản: dầu mỏ, khí đốt, phốt phát, và phát triển du lịch.- Các nước ven Địa Trung Hải trồng lúa mì, cây ăn quả cận nhiệt,…
Trung Phi – Kinh tế nghèo, nền kinh tế chủ yếu dựa vào trồng trọt và chăn nuôi , khai thác khoáng sản và lâm sản, trồng cây công nghiệp.
Nam Phi – Các nước có trình độ phát triển chênh lệch, phát triển nhất là Cộng hòa Nam Phi.

Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 34 trang 108 sgk Địa lí 7 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Địa lí lớp 7 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com