Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 4 trang 17 sgk Địa lí 6

Hướng dẫn Soạn Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí, sách giáo khoa Địa lí lớp 6. Nội dung bài Giải bài tập 1 2 Bài 4 trang 17 sgk Địa lí 6 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn địa lí lớp 6.

Trả lời câu hỏi và bài tập 1 2 Bài 4 trang 17 sgk Địa lí 6
Giải bài tập 1 2 Bài 4 trang 17 sgk Địa lí 6

Lý thuyết

1. Phương hướng trên bản đồ

Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

– Kinh tuyến:

+ Đầu phía trên của đường Kinh tuyến là hướng Bắc.

+ Đầu phía dưới của đường Kinh tuyến là hướng Nam.

– Vĩ tuyến:

+ Đầu bên phải của vĩ tuyến là hướng Đông.

+ Đầu bên trái của vĩ tuyến là hướng Tây.

– Cơ sở xác định phương hướng trên bản đồ là dựa vào Kinh tuyến, Vĩ tuyến

– Có bản đồ không thể hiện các đường kinh tuyến và vĩ tuyến thì dựa vào mũi tên chỉ hướng Bắc rồi tìm các hướng còn lại.

2. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

– Kinh độ và vĩ độ của một điểm gọi là số độ chỉ khoảng cách từ kinh tuyến và vĩ tuyến đi qua địa điểm đó đến kinh tuyến và vĩ tuyến gốc.

– Tọa độ địa lí của một điểm chính là kinh độ, vĩ độ của điểm đó trên bản đồ.

Trước khi đi vào phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 4 trang 17 sgk Địa lí 6 chúng ta cùng trả lời các câu hỏi in nghiêng giữa bài (Câu hỏi thảo luận trên lớp) sau đây:


Thảo luận

1. Trả lời câu hỏi trong Bài 4 trang 15 sgk Địa lí 6

Hãy tìm điểm C trên hình 11. Đó là chỗ gặp nhau của đường kinh tuyến và đường vĩ tuyến nào?

Để học tốt Địa Lý 6 | Giải bài tập Địa Lý 6

Trả lời:

Điểm C là chỗ gặp nhau của đường kinh tuyến 20º T và đường vĩ tuyến 10ºB.


2. Trả lời câu hỏi trong Bài 4 trang 16 sgk Địa lí 6

a) Giả sử chúng ta muốn tới thăm thủ đô của nước trong khu vực Đông Nam Á bằng máy bay. Dựa vào bản đồ hình 12, hãy cho biết các hướng bay từ:

Để học tốt Địa Lý 6 | Giải bài tập Địa Lý 6

– Hà Nội đến Viêng Chăn.

– Cu-a-la Lăm-pơ đến Băng Cốc.

– Hà Nội đến Gia-các-ta.

– Cu-a-la Lăm-pơ đến Ma-ni-la.

– Hà Nội đến Ma-ni-la.

– Ma-ni-la đến Băng Cốc.

b) Hãy ghi tọa độ địa lí của các điểm A, B, C trên bản đồ hình 12.

c) Tìm trên bản đồ hình 12 các điểm có tọa độ địa lí.

d) Quan sát hình 13, cho biết các hướng đi từ điếm O đến các điểm A, B, C, D.

Để học tốt Địa Lý 6 | Giải bài tập Địa Lý 6

Trả lời:

a) Các hướng bay

– Hướng bay từ Hà Nội đến Viêng Chăn là hướng tây nam.

– Hướng bay từ Cu-a-la Lăm-pơ đến Băng Cốc là hướng bắc.

– Hướng bay từ Hà Nội đến Gia-các-ta là hướng nam.

– Hướng bay từ Cu-a-la Lăm-pơ đến Ma-ni-la là hướng đông bắc.

– Hướng bay từ Hà Nội đến Ma-ni-la là hướng đông nam.

– Hướng bay từ Ma-ni-la đến Băng Cốc là hướng tây.

b) Tọa độ địa lí của:

– Điểm A: 130ºĐ – 10ºB

– Điểm B: 110ºĐ – 10ºB

– Điểm C: 130ºĐ – 0º

c) Tìm trên bản đồ tọa độ địa lí của các điểm:

– Điểm E: 140ºĐ – 0º

– Điểm D: 120ºĐ – 10ºN

d) Các hướng đi từ O đến các điểm A, B, C, D:

– O đến A: hướng Bắc

– O đến B: hướng Đông

– O đến C: hướng Nam

– O đến D: hướng Tây

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 4 trang 17 sgk Địa lí 6. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi và bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi và bài tập có trong sgk địa lí lớp 6 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi và bài tập 1 2 Bài 4 trang 17 sgk Địa lí 6 cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi và bài tập các bạn xem dưới đây:

1. Giải bài tập 1 Bài 4 trang 17 sgk Địa lí 6

Trên quả Địa cầu, hãy tìm các điểm có toạ độ địa lí sau:

– 80ºĐ và 30ºN

– 120ºĐ và 10ºN

Trả lời:

– (80ºĐ và 30ºN) là toạ độ của một địa điểm ở giữa Ấn Độ Dương.

– (60ºT và 40ºN) là toạ độ của một địa điểm thuộc vùng biển phía Đông Ác-hen-ti-na.


2. Giải bài tập 2 Bài 4 trang 17 sgk Địa lí 6

Hãy xác định toạ độ địa lí của các địa điểm G, H trên hình 12.

Trả lời:

– G (130ºĐ và 15ºB)

– H (125ºĐ và 0º)


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 4 trang 17 sgk Địa lí 6 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Địa lí lớp 6 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com