Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 42 trang 149 sgk Địa lí 9

Hướng dẫn Bài 42: Địa lí tỉnh (thành phố) (tiếp theo), sách giáo khoa Địa lí lớp 9. Nội dung Giải bài tập 1 2 Bài 42 trang 149 sgk Địa lí 9 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn địa lí lớp 9.

Giải bài tập 1 2 Bài 42 trang 149 sgk Địa lí 9
Giải bài tập 1 2 Bài 42 trang 149 sgk Địa lí 9

Lý thuyết

III. Dân cư và lao động

1. Gia tăng dân số

– Số dân.

– Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số qua các năm.

– Gia tăng cơ giới.

– Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới biến động dân số.

– Tác động của gia tăng dân số tới đời sống và sản xuất.

2. Kết cấu dân số

– Đặc điểm kết cấu dân số: kết cấu dân số theo giới tính, kết cấu dân số theo độ tuổi, kết cấu dân số theo lao động, kết cấu dân tộc.

– Ảnh hưởng của kết cấu dân số tới phát triển kinh tế – xã hội.

3. Phân bố dân cư

– Mật độ dân số.

– Phân bố dân cư. Những biến động trong phân bố dân cư.

– Các loại hình cư trú chính.

4. Tình hình phát triển văn hóa, giáo dục, y tế

– Các loại hình văn hóa dân gian. Các hoạt động văn hóa truyền thống…

– Tình hình phát triển giáo dục: số trường, lớp, học sinh…qua các năm; chất lượng giáo dục…

– Tình hình phát triển y tế: số bệnh viện, bệnh xá, cán bộ y tế…qua các năm; hoạt động y tế của tỉnh (thành phố)…

IV. Kinh tế

1. Đặc điểm chung

– Tinh hình phát triển kinh tế trong những năm gần đây, đặc biệt là trong thời kì Đổi mới. Sự thay đổi trong cơ cấu kinh tế. Thế mạnh kinh tế của tỉnh (thành phố).

– Nhận định chung về trình độ phát triển kinh tế của tỉnh (thành phố) so với cả nước.

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 42 trang 149 sgk Địa lí 9. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi và bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi và bài tập có trong sgk địa lí lớp 9 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi và bài tập 1 2 Bài 42 trang 149 sgk Địa lí 9 cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi và bài tập các bạn xem dưới đây:

1. Giải bài tập 1 Bài 42 trang 149 sgk Địa lí 9

Nhận xét về tình hình gia tăng dân số của tỉnh (thành phố). Gia tăng dân số có ảnh hưởng gì tới đời sống kinh tế – xã hội?

Trả lời:

Ví dụ: TP. Hà Nội

– Gia tăng dân số Hà Nội:

+ Số dân thành phố Hà Nội năm 2017 là 7.654,8 nghìn người. Trong đó, dân số thành thị là 3.764,1 nghìn người, chiếm 49,2% và tăng 1,7% so năm 2016; dân số nông thôn là 3.890,7 nghìn người, chiếm 50,8% và tăng 1,8%.

+ Gia tăng dân số tự nhiên có xu hướng giảm, từ 2,1% (năm 2015)xuống 1,9% (năm 2017).

+ Mật độ dân số trung bình là 2.279 người/km2. Dân cư phân bố không đều, tập trung chủ yếu tại 12 quận nội thành, trong đó cao nhất là quận Đống Đa 42.171 người/km², thấp nhất là quận Long Biên 4.840 người/km2).

– Ảnh hưởng của gia tăng dân số ở Hà Nội:

+ Tích cực:

– Đem lại nguồn lao động dồi dào cho phát triển các ngành kinh tế.

– Lao động nhập cư có trình độ cao, năng động (chủ yếu là sinh viên, cử nhân, kĩ sư…)

– Thị trường tiêu thụ lớn.

+ Tiêu cực:

– Gây sức ép lên các vấn đề nhà ở, việc làm, ăn uống..

– Ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên.

– Tệ nạn xã hội, tai nạn và ùn tắc giao thông…

Ví dụ: TP. Hồ Chí Minh

– Bảng: Tỉ lệ gia tăng dân số của TP. Hồ Chí Minh gia đoạn 2005 – 2015 (%)

Năm 2005 2010 2015
Tỉ lệ gia tăng dân số 3,71 2,09 1,83

+ Năm 2015, dân số của thành phố đã lên tới 8146,3 nghìn người và chiếm 8,9 % dân số của cả nước.

+ Tỉ lệ gia tăng dân số ngày càng giảm, mức gia tăng dân số 1,83%, thấp hơn mức trung bình của cả nước. Tỉ lệ gia tăng dân số của thành phố vừa là gia tăng tự nhiên và gia tăng cơ học.

+ Tỉ lệ gia tăng giảm nhưng dân số tăng lên hằng năm vẫn đông.

– Ảnh hưởng gì tới đời sống kinh tế – xã hội:

+ Tích cực: Đáp ứng nhu cầu về lao động của vùng; tỉ lệ gia tăng tự nhiên giảm nên giảm áp lực nên vấn đề kinh tế – xã hội giảm, thúc đẩy kinh tế phát triên.

+ Tiêu cực: Hiện nay tình trạng gia tăng cớ học do tự di dân từ các tỉnh thành khác về TP. Hồ Chí Minh vẫn gây ảnh hưởng lớn đến đời sống dân cư, các vấn đề về y tế, giáo dục khó đảm bảo; gây ô nhiễm môi trường; khó quản lý.


2. Giải bài tập 2 Bài 42 trang 149 sgk Địa lí 9

Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của tỉnh (thành phố). Qua biểu đồ, nêu nhận xét khái quát về đặc điểm kinh tế của tỉnh (thành phố).

Trả lời:

Ví dụ: TP. Hà Nội

Biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của Hà Nội năm 2017
Biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của Hà Nội năm 2017

Nhận xét: Trong cơ cấu kinh tế của Hà Nội:

– Chiếm tỉ trọng cao nhất là ngành dịch vụ (60,67%).

– Tiếp đến là công nghiệp –xây dựng (41,1%).

– Ngành nông nghiệp chiếm tỉ trọng thấp nhất.

⟹ Cơ cấu kinh tế trên phản ánh trình độ phát triển kinh tế khá cao của Hà Nội hiện nay,thể hiện vai trò của một TTKT lớn thứ 2 cả nước (sau TP.Hồ Chí Minh), là đầu tàu kinh tế của khu vực phía Bắc.

Ví dụ: TP. Hồ Chí Minh

– Cơ cấu kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2002 (%)

Tổng số Nông, lâm, ngư nghiệp Công nghiệp – xây dựng Dịch vụ
100 1,7 46,7 51,6

– Vẽ biểu đồ:

Biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2002 (%).
Biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2002 (%).

Nhận xét:

+ Năm 2002, GDP của Thành phố Hồ Chí Minh (tính theo giá so sánh năm 1994) đã lên tới 63.689 tỉ đồng, chiếm hơn 20,3% GDP của cả nước.

+ Tỉ trọng các khu vực kinh tế của TP. Hồ Chí Minh có sự chênh lệch lớn:

+ Khu vực nông, lâm, ngư nghiệp chỉ chiếm 1,7% trong cơ cấu GDP.

+ Khu vực dịch vụ chiếm tỉ trọng lớn nhất với 51,6%.

+ Khu vực công nghiệp – xây dựng cũng chiếm tỉ trọng khá lớn 46,7%.

⇒ Cơ cấu kinh tế trên thể hiện sự phát triển lớn mạnh của nền kinh tế , công nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh, ứng với vai trò là một trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 42 trang 149 sgk Địa lí 9 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Địa lí lớp 9 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com