Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 49 trang 150 sgk Địa lí 7

Hướng dẫn Soạn Bài 49: Dân cư và kinh tế châu Đại Dương, sách giáo khoa Địa lí lớp 7. Nội dung bài Giải bài tập 1 2 Bài 49 trang 150 sgk Địa lí 7 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn địa lí lớp 7.

Trả lời câu hỏi và bài tập 1 2 Bài 49 trang 150 sgk Địa lí 7
Giải bài tập 1 2 Bài 49 trang 150 sgk Địa lí 7

Lý thuyết

1. Dân cư

– Dân số ít, mật độ thấp khoảng 3,6 ng/km2, phân bố không đều.

+ Đông dân: Đông và Đông nam Ô-xtrây-li-a, Niudilen.

+ Thưa dân: ở các đảo.

– Đặc điểm dân thành thị chiếm tỉ lệ cao khoảng 69%Tỉ lệ cao nhất ở NiuDilen, Ôxtrâylia.

– Đặc điểm thành phần dân cư:

+ Người bản địa: Chiếm 20% (người Polinêđieng gốc Ô-xtrây-li-a và Mêlanêđieng).

+ Người nhập cư: khoảng 80%, gồm người gốc Âu (đông nhất) và người gốc Á.

2. Kinh tế

– Phát triển không đều, phát triển nhất là Ôxtrâylia, NiuDilen. Chủ yếu chăn nuôi cừu, lúa mì, cải đường phát triển và có khí hậu ôn đới ở phía Nam.

– Cây và con gì được phân bố phát triển mạnh ở sườn Đông dãy núi Đông Ôxtrâylia(Bò, mía có ở khí hậu nóng ẩm được nuôi trồng ở các miền đồng cỏ sườn Đông).

– Các quốc đảo còn lại đều là những nước đang phát triển Kinh tế chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên thiên nhiên để xuất khẩu.

– Trong công nghiệp, chế biến thực phẩm là ngành phát triển nhất.

– Ngành du lịch có vai trò quan trọng trong nền kinh tế của nhiều nước.

Trước khi đi vào phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 49 trang 150 sgk Địa lí 7 chúng ta cùng trả lời các câu hỏi in nghiêng giữa bài (Câu hỏi thảo luận trên lớp) sau đây:


Thảo luận

1. Trả lời câu hỏi Bài 49 trang 147 sgk Địa lí 7

Qua bảng số liệu dưới đây, nhận xét về mật độ dân số và tỉ lệ dân thành thị ở một số quốc gia thuộc châu Đại Dương (năm 2001).

Tên nước Diện tích (nghìn km2) Dân số (triệu người) Mật độ dân số (người/km2) Tỉ lệ dân thành thị (%)
Toàn châu Đại Dương 8537 31 3,6 69
Pa-pua Niu Ghi-lê 463 5 10,8 15
Ô-xtrây-li-a 7741 19,4 2,5 85
Va-nu-a-tu 12 0,2 16,6 21
Niu Di-len 271 3,9 14,4 77

Trả lời:

– Nhìn chung tỉ lệ dân thành thị của châu Đại Dương khá cao: 69%.

– Tỉ lệ dân thành thị có sự chênh giữa các quốc gia:

+ Các nước có tỉ lệ dân thành thị cao: Ô-xtrây-li-a (85%), Niu Di-len (77%).

+ Các nước có tỉ dân thành thị thấp: Pa-pua Niu Ghi-nê (15%), Va-nu-a-tu (21%).


2. Trả lời câu hỏi Bài 49 trang 148 sgk Địa lí 7

Dựa vào bảng số liệu thống kê dưới đây nhận xét trình độ phát triển kinh tế của một số quốc gia ở châu Đại Dương.

Để học tốt Địa Lý 7 | Giải bài tập Địa Lý 7

Trả lời:

Trình độ phát triển kinh tế của các nước châu Đại Dương rất không đồng đều:

– Ô-xtrây-li-a và Niu Di-len là hai nước có nền kinh tế phát triển hơn cả: Thu nhập bình quân đầu người cao, nhất là Ô-xtrây -li-a thu nhập bình quân đầu người 20337,5 USD/người; tỉ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế thấp.

– Pa-pua Niu Ghi- nê là quốc gia có trình độ phát triển kinh tế thấp nhất trong 4 quốc gia trong bảng số liệu: thu nhập bình quân đầu người 677,5 USD/người; tỉ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế vẫn còn cao chiếm 27%.

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 49 trang 150 sgk Địa lí 7. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi và bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi và bài tập có trong sgk địa lí lớp 7 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi và bài tập 1 2 Bài 49 trang 150 sgk Địa lí 7 cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi và bài tập các bạn xem dưới đây:

1. Giải bài tập 1 Bài 49 trang 150 sgk Địa lí 7

Trình bày đặc điểm dân cư châu Đại Dương.

Trả lời:

Đặc điểm dân cư châu Đại Dương:

– Mật độ dân số thấp nhất thế giới. Tập trung ở phí đông, đông nam lục địa Ô-xtrây -li-a, bắc Niu Di-len, Pa-pua Niu Ghi-nê.

– Tỉ lệ dân thành thị khá cao 69% (năm 2001).

– Dân cư gồm 2 thành phần chính: người bản địa (chiếm 20% dân số), người nhập cư (chiếm 80% dân số).


2. Giải bài tập 2 Bài 49 trang 150 sgk Địa lí 7

Nêu sự khác biệt về kinh tế của Ô- xtây- li-a và Niu Di-len với các quốc đảo còn lại trong châu Đại Dương.

Trả lời:

– Ô-xtrây -li-a và Niu Di-len là hai nước có nền kinh tế phát triển hơn cả:

+ Tỉ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế thấp, nhưng hai nước nổi tiếng về xuất khẩu các nông sản: lúa mì, len, thịt bò, thịt cừu.

+ Công nghiệp phát triển với co cấu ngành đa dạng.

+ Dịch vụ chiếm tỉ trong rất cao trong cơ cấu GDP.

– Các đảo đều là các nước đang phát triển. Kinh tế chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên thiên nhiên để xuất khẩu. Các mặt hàng xuất khẩu: khoáng sản, nông sản, hải sản, gỗ,…


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 49 trang 150 sgk Địa lí 7 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Địa lí lớp 7 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com