Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 53 trang 159 sgk Địa lí 7

Hướng dẫn Soạn Bài 53: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa Châu Âu, sách giáo khoa Địa lí lớp 7. Nội dung bài Giải bài tập 1 2 Bài 53 trang 159 sgk Địa lí 7 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn địa lí lớp 7.

Giải bài tập 1 2 Bài 53 trang 159 sgk Địa lí 7
Giải bài tập 1 2 Bài 53 trang 159 sgk Địa lí 7

1. Giải bài tập 1 Bài 53 trang 159 sgk Địa lí 7

Nhận biết đặc điểm khí hậu

Quan sát hình hình 51.2:

– Cho biết vì sao cùng vĩ độ nhưng miền ven biển của bán đảo Xcan-đi-na-vi có khí hậu ấm áp và mưa nhiều hơn ở Ai-xơ-len?

– Quan sát các đường đẳng nhiệt tháng giêng, nhận xét về nhiệt độ của châu Âu vào mùa đông.

– Nêu tên các kiểu khí hậu ở châu Âu. So sánh diện tích của các vùng có các kiểu khí hậu đó.

Trả lời:

– Cùng vĩ độ nhưng miền ven biển của bán đảo Xcan-đi-na-vi có khí hậu ấm áp và mưa nhiều hơn ở Ai-xơ-len: do miền ven biển bán đảo Xcan-đi-na-vi có dòng biển nóng Bắc Đại Tây dương chảy sát ven bờ làm cho khí hậu của miền này ấm và ẩm hơn so với Ai-xơ-len có cùng vĩ độ.

– Nhiệt tháng giêng ở châu Âu giảm dần từ phía tây sang đông.

– Các kiểu khí hậu ở châu Âu: Khí hậu ôn đới hải dương, khí hậu ôn đới lục địa, khí hậu hàn đới, khí hậu địa trung hải. Trong đó Khí hậu ôn đới lục địa chiếm diện tích lớn nhất, khía hậu hàn đới chiếm diện tích nhỏ nhất.


2. Giải bài tập 2 Bài 53 trang 159 sgk Địa lí 7

Phân tích một số biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa

Phân tích các biểu đồ trong hình 51.1, theo trình tự:

– Nhiệt độ trung bình tháng I và tháng VII. Sự chênh lệch nhiệt độ giũa tháng I và tháng VII. Nhận xét chung về chế độ nhiệt.

– Các tháng mưa nhiều. Các tháng mưa ít. Nhận xét chung về chế độ mưa.

– Xác định kiểu khí hậu của từng trạm. Cho biết lí do.

– Xếp các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa (A, B, C) với các thực vật (D, E, F) thành từng cặp sao cho phù hợp.

Để học tốt Địa Lý 7 | Giải bài tập Địa Lý 7

Trả lời:

Giải bài tập Địa Lí 7 | Trả lời câu hỏi Địa Lí 7Giải bài tập Địa Lí 7 | Trả lời câu hỏi Địa Lí 7


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 53 trang 159 sgk Địa lí 7 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Địa lí lớp 7 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com