Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 54 trang 163 sgk Địa lí 7

Hướng dẫn Soạn Bài 54: Dân cư, xã hội châu Âu, sách giáo khoa Địa lí lớp 7. Nội dung bài Giải bài tập 1 2 Bài 54 trang 163 sgk Địa lí 7 bao gồm đầy đủ kiến thức lý thuyết và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn địa lí lớp 7.

Trả lời câu hỏi và bài tập 1 2 Bài 54 trang 163 sgk Địa lí 7
Giải bài tập 1 2 Bài 54 trang 163 sgk Địa lí 7

Lý thuyết

1. Sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ và văn hoá

– Chủng tộc: Ơ-rô-pê-ô-it

– Tôn giáo: Cơ đốc giáo, phần nhỏ theo đạo Hồi.

– Ngôn ngữ: Giec man, La tinh, Xla-vơ, Hi lạp.

– Có sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa.

2. Dân cư châu Âu đang già đi. Mức độ đô thị hoá cao

a) Dân cư

– Dân số: 740,1 triệu người ( 2012)

– Tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số tự nhiên thấp, chưa tới 0,1% → cơ cấu dân số già.

– Dân cư phân bố không đều:

+ Tập trung đông: phía Tây,Trung Âu, Nam Âu

+ Thưa thớt: phía Bắc và vùng núi cao.

b) Đô thị hoá

– Tỉ lệ dân thành thị cao : 75% dân số

– Nguyên nhân:

+ Các thành phố nối tiếp nhau tạo thành dải đô thị

+ Quá trình đô thị hóa ở nông thôn đang phát triển

Trước khi đi vào phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 54 trang 163 sgk Địa lí 7 chúng ta cùng trả lời các câu hỏi in nghiêng giữa bài (Câu hỏi thảo luận trên lớp) sau đây:


Thảo luận

1. Trả lời câu hỏi Bài 54 trang 161 sgk Địa lí 7

– Quan sát hình 54.1, cho biết châu Âu có các nhóm ngôn ngữ nào? Nêu tên các nước thuộc từng nhóm.

Để học tốt Địa Lý 7 | Giải bài tập Địa Lý 7

Trả lời:

– Châu Âu có các nhóm ngôn ngữ chính: Giecman, Latinh, Xlavơ, Hi lạp.

+ Giecman: Anh, Na uy, Thụy Điển, Đức, Áo, Thụy Sĩ, Hà Lan, Bỉ.

+ Latinh: Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, I-tali,a Hung-ga-ri,…

+ Xlavơ: chủ yếu các nước Đông Âu: Liên Bang Nga, U-crai-na, Mô-đô-va, Ba Lan,…

+ Hi Lạp: Hi Lạp

– Giữa các vùng các nước có sự đan xen ngôn ngữ khác nhau.

– Quan sát hình 54.2, nhận xét sự thay đổi kết cấu dân số theo độ tuổi của châu Âu và thế giới trong giai đoạn 1960 – 2000.

Để học tốt Địa Lý 7 | Giải bài tập Địa Lý 7

Trả lời:

– Số người dưới độ tuổi lao động của châu Âu giảm dần, trong khi đó số người dưới độ tuổi lao động của thế giới tăng.

– Số người trong độ tuổi lao động của chau Âu tăng nhậm, trong khi của thế giới tăng rất nhanh.

– Số người trên độ tuổi lao động của thế giới và châu Âu đều tăng mạnh. Nhưng ở châu Âu số người trên độ tuổi lao động chiếm tỉ trọng cao và liên tục tăng nhanh về tỉ trọng hơn so với thế giới.


2. Trả lời câu hỏi Bài 54 trang 163 sgk Địa lí 7

– Quan sát hình 54.3, nhận xét sự phân bố dân cư ở châu Âu:

+ Các vùng có mật độ dân số cao (trên 125 người/km2).

+ Các vùng có mật độ dân số thấp (dưới 25 người/km2).

Để học tốt Địa Lý 7 | Giải bài tập Địa Lý 7

Trả lời:

– Các vùng có mật độ dân số cao (trên 125 người/km2): Tây Âu, Trung Âu,..

– Các vùng có mật độ dân số thấp (dưới 25 người/km2): Liên Bang Nga, Bắc Âu,…

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 54 trang 163 sgk Địa lí 7. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi và bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi và bài tập có trong sgk địa lí lớp 7 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi và bài tập 1 2 Bài 54 trang 163 sgk Địa lí 7 cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi và bài tập các bạn xem dưới đây:

1. Giải bài tập 1 Bài 54 trang 163 sgk Địa lí 7

Trình bày sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo ở châu Âu.

Trả lời:

– Châu Âu có các nhóm ngôn ngữ chính: Giecman, Latinh, Xlavơ, Hi lạp…

– Do tính đa dân tộc nên phầ lớn các quốc gia ở châu Âu đều đa dạng về nông ngữ và văn hóa.

– Tôn giáo chính: Thiên Chúa, đạo tin Lành, đạo Chính Thống, một số vùng theo đạo hồi.


2. Giải bài tập 2 Bài 54 trang 163 sgk Địa lí 7

Phân tích hình 54.2 để thấy:

– So với thế giới, châu Âu là một châu lục có dân số già.

– Dân số châu Âu vẫn đang có xu hướng già đi.

Trả lời:

– Số người dưới độ tuổi lao động của châu Âu giảm dần, trong khi đó số người dưới độ tuổi lao động của thế giới tăng.

– Số người trên độ tuổi lao động Âu đều tăng nhanh về cả số dân và tỉ trọng so với cơ cấu dâu số.

– Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân cư châu Âu rất thấp, chưa tới 0,1%. Nhiều nước Đông Âu, Bắc Âu và Tây Âu tỉ lệ gia tăng tự nhiên âm.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 54 trang 163 sgk Địa lí 7 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Địa lí lớp 7 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com